Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtrener Utdanningsnivå: • Intern opplæring innen Readys ledelsesfilosofi, spilleforståelse, coaching, samtaleteknikk mm • NB utdannelse? Arbeidsoppgaver:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtrener Utdanningsnivå: • Intern opplæring innen Readys ledelsesfilosofi, spilleforståelse, coaching, samtaleteknikk mm • NB utdannelse? Arbeidsoppgaver:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtrener Utdanningsnivå: • Intern opplæring innen Readys ledelsesfilosofi, spilleforståelse, coaching, samtaleteknikk mm • NB utdannelse? Arbeidsoppgaver: • Har ansvar for at ”øvelsesbanken” for aldersgruppen blir fulgt og benyttet som basis i treningen • Støtter og hjelper trenere med trenerrollen, samt med taktikk og teknikk • Planlegger sammen med trenerne de ulike spillernes utvikling, velger spillere til lag ved behov for nivåtilpasning snarere enn aldersbasert innplassering • Følger jevnlig opp nivåtilpasningen, gruppen bør ikke være den samme fra oppstart til sesongavslutning; flere må få sjansen • Bidrar til godt samarbeid med øvrige ledere i klubben, slik at spillere enkelt skal kunne ”prøve seg” på et høyere nivå. • Avgjør, i samråd med trenere, hvilke spillere som skal presentere Ready Bandy i ulike konkurranser og samlinger • Deltar i sesongplanleggingen • Har ansvar for å følge Ready Bandys ledelsesfilosofi • Har ansvar for oppfølging og utvikling av Lederpermen Ambisjon: • Bandykompetent • Kompetent på Readys ledelsesfilosofi

2 Hjelpetrener + assistenttrener Utdanningsnivå: • Intern opplæring innen Readys ledelsesfilosofi, spilleforståelse, coaching, samtaleteknikk mm • NB utdannelse? Arbeidsoppgaver: • Planlegger sesongen, trening og andre aktiviteter i Ready Bandy sammen med hovedtrener • Velger lagets spillere i samråd med hovedtrener • Planlegger, i samråd med hovedtrener, de ulike spillernes utvikling, samt avgjør hvilke spillere som skal presentere Ready Bandy i ulike konkurranser og samlinger • Tar kontakt og samarbeider med andre klubber i nærområdet • Følger Ready Bandys lederperm for sitt lag • Har ansvar for å følge Ready Bandys ledelsesfilosofi

3 Oppmann Utdanningsnivå: • Intern opplæring, men ikke like omfattende som for treneransvarlige og trenere Arbeidsoppgaver: • Tar seg av informasjonsflyt som angår laget • Har ansvar for påmelding til cuper og lignende • Har ansvar for innmelding av spillere, samt kontroll over kamper og treningstider • Har ansvar for å organisere de dugnader laget må stille opp på; kiosk, avvikling av A-kamp og islegging av såle, dersom det blir nødvendig • Har ansvar for Internett og lagets egen side på Ready Bandys hjemmeside • Støtter trenerne og deltar i ulike aktiviteter, spesielt utenfor isen når det er behov • Innhenter informasjon og informerer nedover i organisasjonen, men også oppover (som i forbindelse med Informasjonsmånedsbrev) • Sjekker om noen i laget har livredningskurs, og hvis ikke kontaktes sportssjefen, slik at kurs kan arrangeres for minst én person per lag • Har ansvar for å følge Ready Bandys ledelsesfilosofi • Har ansvar for dokumentasjon, som for eksempel oppdatering av permen, notering av spilleroppmøte etc. • Er oppdatert på klubbens krisehåndteringsplan, som videreformidles til laget • Er oppdatert på klubbens alkohol- og dop-policy, som videreformidles til laget

4 Materialforvalter / Slipeansvarlig Utdanningsnivå: • Intern opplæring, men ikke like omfattende som for treneransvarlige og trenere • Materiell- og slipeopplæring, internt eller eksternt Arbeidsoppgaver: • Registrerer materiell som laget har før og etter sesongen, samt dokumentasjon • Har ansvar for sliping av skøyter • Er serviceinnstilt og lydhør overfor omgivelsene • Sørger for at utstyret er i riktig størrelse og kvalitet for ungdommene (beskyttelse, skøyter, kølle) • Bidrar til orden i sliperommet • Har ansvar for å følge Ready Bandys ledelsesfilosofi • Har ansvar for nøkkel til sliperom i henhold til avtale med sportssjefen

5 Økonomiansvarlig Utdanningsnivå: • Ingen krav • Intern opplæring Arbeidsoppgaver: • Har ansvar for lagets egen økonomi • Samler inn penger til lagkassen for å dekke utgifter til ekstra cuper, reiser og andre arrangement for laget • Legger ut penger til dommerkostnader • Organiserer eventuelle dugnader for laget • Har ansvar for eventuelt salg av Ullmax etc.


Laste ned ppt "Hovedtrener Utdanningsnivå: • Intern opplæring innen Readys ledelsesfilosofi, spilleforståelse, coaching, samtaleteknikk mm • NB utdannelse? Arbeidsoppgaver:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google