Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune

2 Mulighetenes Oppland INFO  5 medarbeidere  Oppland.no  Nyhetsproduksjon  Politisk synlighet  Pressehåndtering  Rådgivning / kurs  Infonettverket  Annonser  Trykksaker 2

3 Mulighetenes Oppland Informasjonsnettverket  30 deltakere  Faglige samlinger  To store for hele nettverket  Samlinger for hele el. deler av nettverket, med invitasjon til andre i organisasjonen  Lunsjmøter (faglige tema/kunnskapsdeling)  Arbeidsgrupper  Fast grupper  Intern kommunikasjon  Sosiale medier  Ad-hocgrupper etter behov 3

4 Mulighetenes Oppland Informasjonsnettverket  Kommunikasjonsstrategi  Videreutvikling av Oppland.no  Skoleprosjektet  Sponsorstrategi (synlighetsstrategi)  Varsling av kritikkverdige forhold  Annonseprosjektet  Valg 2011  Strategi for sosiale medier  Videreutvikling av grafisk profil 4

5 Mulighetenes Oppland Informasjonsnettverket 5  Ingen syklubb; arbeidet skal være behovs-/oppgavestyrt  Et nettverk er ikke avhengig av konkrete arbeidsoppgaver, men skal være et organisatorisk verktøy som kan tas i bruk når behovet oppstår – for hele eller deler av organisasjonen, eller for den enkelte deltaker i nettverket

6 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 6

7 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Politisk organisasjon (demokrati, innflytelse, påvirkning)  Vi er til for innbyggerne (åpenhet/tilgjengelighet)  Måloppnåelse (styringsverktøy, ressursbruk)  Legitimering av virksomheten (synliggjøring)  Bygge kompetanse (jobbutvikling, resultater)  Egne ansatte (service, felles forståelse, motivasjon)  Lovbestemte forhold (innsynsrett) 7

8 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Åpenhet  Ansvar  Forholdet til brukerne/media 8

9 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Åpenhet - Betyr at vi gir innsyn, er tilgjengelige og dermed i stand til å skape tillit. Åpenhet styrker vår legitimitet, og bidrar til å styrke oppslutningen om vår virksomhet og funksjon. Vi praktiserer meroffentlighet! 9

10 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Ansvar Informasjon/kommunikasjon er et lederansvar. Planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid er linjeleders ansvar. Den som har ansvar for å oppnå resultater på et bestemt saks-/fagområde, har også ansvar for å vurdere informasjonsbehov og iverksette tiltak. 10

11 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Forholdet til brukerne/media - Vi er her på vegne av innbyggerne i Oppland, og skal bygge positiv holdning gjennom dialog og samhandling med samarbeidspartnere, media er en mulighet (ikke en belastning). Alle ansatte i OFK har rett til å uttale seg offentlig, og plikt til å svare på henvendelser fra media. 11

12 Mulighetenes Oppland Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  Forholdet til brukerne/media - Det er politisk ledelse som skal fronte saker i media, og som skal gi politiske kommentarer og uttalelser i det offentlige rom. Det er administrasjonens oppgave å gjøre politikerne gode, og bidra til å legge til rette for politisk engasjement. 12

13 Mulighetenes Oppland Pressehåndtering  Hva gjør vi når vi blir kontaktet av media?  Innsalg av gode saker Bli journalistens venn - se muligheter i møtet med media! 13

14 Mulighetenes Oppland Når media tar kontakt  Hva er utgangspunktet for kontakten?  Avhør av journalisten, hva er saken, vår rolle, hvilke andre kilder  Hva ønsker journalisten  Gode saker/bilder, troverdige kilder, tilrettelagte saker  Forhandle intervjuet  Premisser, spørsmål, vinkling, hvilke andre kilder, arena  Kjøp deg tid  Nødvendige avklaringer, faktasjekk, hvilken rolle vil jeg ta, til hvem skal jeg snakke, gode forberedelser sikrer trygghet  Budskap / statements  Etablere opplevelse… 14

15 Mulighetenes Oppland Når media tar kontakt  Etablere opplevelse Hvilket inntrykk, oppfatning, følelser eller tanker ønsker vi at mottakeren skal ha av oss/av budskapet vårt? 15 Sier og gjør Opplevelse (etterlatt inntrykk) Mål  Hva skaper ønsket opplevelse?  Statements  Rolle

16 Mulighetenes Oppland Når media tar kontakt  Budskap/statements  Sitat: “Våre sterke økonomiske resultater reflekterer den fokusen og effektiviteten våre ansatte har når det gjelder å bygge en kultur som fokuserer på service til klienten og produktinnovasjon.” CEO PricewaterhouseCoopers, James J. Schiro. FA 22.1.01. Kommentar til fremleggelse av årsrapport.  Statement: “Medisinen virker, men pasienten er ikke kurert.” IBM-sjef Endre Rangnes etter resultatframleggelse 25.1.01. Kommentar til fremleggelse av årsrapport. 16

17 Mulighetenes Oppland Når media tar kontakt  Under intervjuet  Gode forberedelser sikrer trygghet  Svar på spørsmålene, si så lite som mulig,  Vær rolig, bruk komma og punktum  Glem stammespråket  Vær tro mot budskapet!!!  Etter intervjuet  Be om å få lese gjennom saken (eller ikke…)  Vær tilgjengelig for journalisten i etterkant 17

18 Mulighetenes Oppland Når vi kontakter media  Hvordan få på en sak  Brilletesten: Vi omgir oss hele tiden med gode saker, men ser vi dem gjennom journalistens briller?  Hva er en sak: Viktig / Allmenn interesse / Annerledes En definisjon: En sak får målgruppene til journalisten til å heve på øyenbrynene – oppleves som relevant – og den er lett tilgjengelig/enkel å lage for journalisten 18

19 Mulighetenes Oppland Når vi kontakter media  Nyhetskriterier  Nytt – for mediets målgruppe  Katastrofe / Krise / Konflikt / Kriminalitet  Kjendiser / Kuriositet  Betydning for leserne/lytterne/seerne  Nærhet (mennesker/personlig/geografi)  Eksklusivitet  Trender (aktualitet/timing)  Enkelt (for journalisten) 19 Hvorfor? Hvordan? Når? Hva? Hvor? Hvem? Hva så da? Konsekvens? Relevans til?

20 Mulighetenes Oppland Når vi kontakter media  Selgende elementer  Den gode historie (case)  Gode statements  Statistikk / Grafikk / Faktarammer  Gode bilder  Etablere konflikt  Andre kilder  Utbyggingsmuligheter  Enkelt (godt tilrettelagt) 20

21 Mulighetenes Oppland Pressemeldinger  Oppmerksomhetsformelen:  Hey! (startropet)  You! (det angår deg)  See! (se her, budskapet)  So! (konklusjonen) 21  Kort og godt  Tenk nyhetskriterier  Skap oppmerksomhet  Fallende viktighet  Oppfølging

22 Mulighetenes Oppland Ikke sant?  ”Enhver idiot kan forklare noe innviklet på en innviklet måte. Det vanskelige er å forklare noe innviklet enkelt. Om man får det til har mye med om man selv faktisk har forstått det man skal prøve å forklare andre.” Sjefredaktør Anne Knudsen i Weekendavisen, Danmark (Dagbladet 28.02.00) 22

23 Mulighetenes Oppland www.oppland.no www.facebook.com/oppland http://twitter.com/opplandfylke 23


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google