Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune

2 INFO 5 medarbeidere Oppland.no Nyhetsproduksjon Politisk synlighet
Pressehåndtering Rådgivning / kurs Infonettverket Annonser Trykksaker

3 Informasjonsnettverket
30 deltakere Faglige samlinger To store for hele nettverket Samlinger for hele el. deler av nettverket, med invitasjon til andre i organisasjonen Lunsjmøter (faglige tema/kunnskapsdeling) Arbeidsgrupper Fast grupper Intern kommunikasjon Sosiale medier Ad-hocgrupper etter behov

4 Informasjonsnettverket
Kommunikasjonsstrategi Videreutvikling av Oppland.no Skoleprosjektet Sponsorstrategi (synlighetsstrategi) Varsling av kritikkverdige forhold Annonseprosjektet Valg 2011 Strategi for sosiale medier Videreutvikling av grafisk profil

5 Informasjonsnettverket
Ingen syklubb; arbeidet skal være behovs-/oppgavestyrt Et nettverk er ikke avhengig av konkrete arbeidsoppgaver, men skal være et organisatorisk verktøy som kan tas i bruk når behovet oppstår – for hele eller deler av organisasjonen, eller for den enkelte deltaker i nettverket

6 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

7 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Politisk organisasjon (demokrati, innflytelse, påvirkning) Vi er til for innbyggerne (åpenhet/tilgjengelighet) Måloppnåelse (styringsverktøy, ressursbruk) Legitimering av virksomheten (synliggjøring) Bygge kompetanse (jobbutvikling, resultater) Egne ansatte (service, felles forståelse, motivasjon) Lovbestemte forhold (innsynsrett)

8 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Åpenhet Ansvar Forholdet til brukerne/media

9 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Åpenhet - Betyr at vi gir innsyn, er tilgjengelige og dermed i stand til å skape tillit. Åpenhet styrker vår legitimitet, og bidrar til å styrke oppslutningen om vår virksomhet og funksjon. Vi praktiserer meroffentlighet!

10 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Ansvar Informasjon/kommunikasjon er et lederansvar. Planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid er linjeleders ansvar. Den som har ansvar for å oppnå resultater på et bestemt saks-/fagområde, har også ansvar for å vurdere informasjonsbehov og iverksette tiltak.

11 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Forholdet til brukerne/media - Vi er her på vegne av innbyggerne i Oppland, og skal bygge positiv holdning gjennom dialog og samhandling med samarbeidspartnere, media er en mulighet (ikke en belastning). Alle ansatte i OFK har rett til å uttale seg offentlig, og plikt til å svare på henvendelser fra media.

12 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Forholdet til brukerne/media - Det er politisk ledelse som skal fronte saker i media, og som skal gi politiske kommentarer og uttalelser i det offentlige rom. Det er administrasjonens oppgave å gjøre politikerne gode, og bidra til å legge til rette for politisk engasjement.

13 Pressehåndtering Hva gjør vi når vi blir kontaktet av media?
Innsalg av gode saker Bli journalistens venn - se muligheter i møtet med media!

14 Når media tar kontakt Hva er utgangspunktet for kontakten?
Avhør av journalisten, hva er saken, vår rolle, hvilke andre kilder Hva ønsker journalisten Gode saker/bilder, troverdige kilder, tilrettelagte saker Forhandle intervjuet Premisser, spørsmål, vinkling, hvilke andre kilder, arena Kjøp deg tid Nødvendige avklaringer, faktasjekk, hvilken rolle vil jeg ta, til hvem skal jeg snakke, gode forberedelser sikrer trygghet Budskap / statements Etablere opplevelse…

15 Når media tar kontakt Etablere opplevelse
Hvilket inntrykk, oppfatning, følelser eller tanker ønsker vi at mottakeren skal ha av oss/av budskapet vårt? Mål Opplevelse (etterlatt inntrykk) Sier og gjør Hva skaper ønsket opplevelse? Statements Rolle

16 Når media tar kontakt Budskap/statements Sitat:
“Våre sterke økonomiske resultater reflekterer den fokusen og effektiviteten våre ansatte har når det gjelder å bygge en kultur som fokuserer på service til klienten og produktinnovasjon.” CEO PricewaterhouseCoopers, James J. Schiro. FA Kommentar til fremleggelse av årsrapport. Statement: “Medisinen virker, men pasienten er ikke kurert.” IBM-sjef Endre Rangnes etter resultatframleggelse

17 Når media tar kontakt Under intervjuet Etter intervjuet
Gode forberedelser sikrer trygghet Svar på spørsmålene, si så lite som mulig, Vær rolig, bruk komma og punktum Glem stammespråket Vær tro mot budskapet!!! Etter intervjuet Be om å få lese gjennom saken (eller ikke…) Vær tilgjengelig for journalisten i etterkant

18 Når vi kontakter media Hvordan få på en sak
Brilletesten: Vi omgir oss hele tiden med gode saker, men ser vi dem gjennom journalistens briller? Hva er en sak: Viktig / Allmenn interesse / Annerledes En definisjon: En sak får målgruppene til journalisten til å heve på øyenbrynene – oppleves som relevant – og den er lett tilgjengelig/enkel å lage for journalisten

19 Når vi kontakter media Nyhetskriterier Nytt – for mediets målgruppe
Katastrofe / Krise / Konflikt / Kriminalitet Kjendiser / Kuriositet Betydning for leserne/lytterne/seerne Nærhet (mennesker/personlig/geografi) Eksklusivitet Trender (aktualitet/timing) Enkelt (for journalisten) Hvorfor? Hvordan? Når? Hva? Hvor? Hvem? Hva så da? Konsekvens? Relevans til?

20 Når vi kontakter media Selgende elementer Den gode historie (case)
Gode statements Statistikk / Grafikk / Faktarammer Gode bilder Etablere konflikt Andre kilder Utbyggingsmuligheter Enkelt (godt tilrettelagt)

21 Pressemeldinger Oppmerksomhetsformelen: Hey! (startropet)
You! (det angår deg) See! (se her, budskapet) So! (konklusjonen) Kort og godt Tenk nyhetskriterier Skap oppmerksomhet Fallende viktighet Oppfølging

22 Ikke sant? ”Enhver idiot kan forklare noe innviklet på en innviklet måte. Det vanskelige er å forklare noe innviklet enkelt. Om man får det til har mye med om man selv faktisk har forstått det man skal prøve å forklare andre.” Sjefredaktør Anne Knudsen i Weekendavisen, Danmark (Dagbladet )

23 www.oppland.no www.facebook.com/oppland


Laste ned ppt "Kommunikasjonsarbeid i Oppland fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google