Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske Redningshunder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske Redningshunder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske Redningshunder
Jim Olav Hansen Norske Redningshunder

2 NRH og media Forholdet mellom NRH og massemediene ved store og små hendelser

3 Mediahåndtering: Målsetning: At våre OL skal kunne forstå hva man kan uttale seg om før/under/etter aksjon. Hvem er ansvarlig for kontakten til media under aksjoner? Hva kan NRH`s HF og OL kan uttale seg om? Hva gjør vi når pårørende ”maser” på oss om informasjon? - Pressemeldinger - ”Kleskode”

4 POLITIET i FOLLO: ”Vær ærlig og si det som det er”.
Hva kan vi si? POLITIET i FOLLO: ”Vær ærlig og si det som det er”.

5 Alle som spør! Unntak: Når Politiet gir melding om begrensninger.
Hvem kan vi si hva til? Alle som spør! Unntak: Når Politiet gir melding om begrensninger.

6 Hvem sier? Operativ leder Den enkelte hundefører Beredskapsleder
Stor / liten aksjon? Den enkelte hundefører Beredskapsleder Administrasjonen

7 Media er opptatt av Kritikkverdige forhold Feilvurderinger
Konflikter og motsetninger Sorg og glede Kjente personer Store begivenheter Kuriositeter Ofre (liten mot stor) Helter (den som ordner opp) Skurker (den som lurte alle)

8 Journalisten Har en jobb å gjøre. Konkurrerer med kollegaer.
Setter seg raskt inn i nye problemstillinger. Trekker raske konklusjoner. Graver først og spør etterpå. Samler opplysninger fra mange kilder – har ofte egne. Har ofte vinklingen klar før intervjuet Lar seg ikke manipulere Bryr seg lite om kildens motiver Moralist på andres vegne Innrømmer ikke feil Setter pris på service Liker å få ros Gir inntrykk av å vite mer enn hun faktisk vet

9 Journalistens kilder Politimann Øyenvitne Redningsmann Deltager
Vaktsjefer HRS Egen Obs.

10 Journalistens spørsmål
Hvem? Hva? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Antall døde? Antall skadde? Hva nå?

11 Hvem kan uttale seg om hva
OL / Politi styrer media. Om det er begrensninger må vi få vite det fra Politiet. Operativ leder Vær ærlig, si alt du vet. Om Politiet ikke har satt begrensninger Hundefører Vær ærlig, si alt du vet. Om Politiet ikke har satt begrensninger. Kanskje kan signalement gi gode opplysninger? Administrasjonen Gir ut den informasjon vi har fått. Vi er varsom med å gi telefonnummer til operativ leder, men dette må vurderes fra sak til sak.

12 Avklar på forhånd Hvilke opplysninger går vi aktivt ut med?
Hvilke opplysninger kan vi gi i tillegg – dersom vi blir spurt? Hvilke opplysninger kan vi ikke gi av hensyn til: Taushetsplikten? Personvern?

13 … det bør bli satt av tid til media

14 Mediekontakten En vesentlig del av oppdraget
Alle medier skal i utgangspunktet behandles likt Sett av tid og hold tiden Be om forståelse over å ikke være tilgjengelig til enhver tid Be om å få vite spørsmålene på forhånd Fortell hva du ikke kan svare på Vi gir ikke opplysninger anonymt – vi ønsker å bli oppgitt som kilde

15 Praktisk mediehåndtering på stedet
Utpek gjerne en person som tar seg av media. Forsøk å avklar hvilke forventninger media har til bilder og opplysninger. Tilrettelegg best mulig for fotografering og filming. Ikke be fotografer om å ta bilder for NRH. Avklar og informer om når og hvordan oppdateringer av sakens utvikling vil finne sted. ”Hvorfor være sur og tverr når man kan være blid og grei” Det går faktisk noen grenser…  Forklar hvorfor du ikke kan si det eller det…

16 - Du klarer ikke å styre pressen. Men du kan påvirke…
- Ser du på pressen som en fiende skal du se du får rett… - Hva du personlig mener om pressen interesser kun deg… de kommer uansett - Du klarer ikke å styre pressen. Men du kan påvirke…

17 Avisintervju Du kan korrigere deg selv underveis
Journalister er pliktig til å la deg lese gjennom sitatene og endre disse om du er blitt feilsitert Avisredaksjonen kan forme artikkelen slik at du ikke kjenner den igjen Journalister tenker underveis og stiller spørsmål etter hva du svarer

18 Radio- / TV-intervju Be om å få alle spørsmålene på forhånd
Forklar hva du ikke kan svare på Påregn å få spørsmålet allikevel Når det er opptak: Be om å få spørsmålet en gang til dersom du føler at du ikke fikk sagt det du skulle Når det er direkte: Er det ikke mulig å endre noe i etterkant. ”Gjort er gjort og spist er spist”. Tenk gjennom på forhånd hva du vil si og hvilke formuleringer du vil bruke ”KISS” – ”Keep it simple stupid” Når du blir sitert: Det er mulig å rette opp feilsitat ved å ringe og be pent

19 TV-intervju Tenk på antrekket! Bruk uniform! Dvs NRH vest!
Dersom du er usikker, be om prøveintervju. Gi konklusjoner først. Ikke bli provosert. Hold øyekontakt. Ikke med TV-publikumet! Når du har sagt det du skal si – ta en pause. Det er reporterens ansvar å følge opp! TV-nyhetene klipper inn veldig lite av det du sier, derfor er det lurt å gjenta budskapet.

20 Konflikter… Når (hvis) media forstyrrer redningsarbeidet
Når (hvis) media forstyrrer det operative arbeidet Når det ikke blir informert nok til media Når media blir fysisk utestengt fra området eller holdt på avstand (også reportere) Når media ”plager” involverte Når NRH føler de må ”beskytte noen mot seg selv” Forskjell i forståelsen av hva som kan refereres

21 Ukorrekte saksopplysninger
”ukorrekte” opplysninger kan forekomme når… Vi overrumples og svarer uforberedt på spørsmål Ikke har fått fullstendig oversikt (enda) ”Tidsklemma” - flere ”informasjonseiere” ”The human factor” Uerfarne talsmenn ”Ytre omstendigheter”

22 Hvorfor ”tier” NRH? Vi kan ikke gi opplysninger som mangler grunnlag
Vi kan ikke gi opplysninger av personvernhensyn

23 Når vi ”tier”… Blir det rom for spekulasjoner
Det ”må” spekuleres for å ”fylle nyhetene” Informasjonen innhentes andre steder Redningsinnsatsen kan bli forstyrret Det blir feilaktig referert Informasjon som er viktig å få ut blir forsinket ”Kampen” om historien eller det beste bildet råder

24 Vår mediemålsetting Tillit hos publikum Tillit i mediene
Motivere hundeførere og de under utdanning At alle berørte målgrupper får så fullstendig og etterrettelig informasjon som mulig Å profilere NRH

25 Når noen mener vi har gjort en feil
Vurderer vi om påstanden er riktig. Innrømer og beklager vi feilen – dersom det er grunnlag for det.

26 Oppsummering Vær ærlig Hvem, hva, når, hvorfor, ressurser
Profilere NRH Ta MMS, ha liggende Få frem NRH logo Vær korrekt antrukket Hvis travelt; Be de ta kontakt på ett gitt tidspunkt Henvis til Politiet Diskusjon: Bør vi legge ut fortløpende informasjon om når vi blir utkalt, er ute, finner / ikke finner?

27 Spørsmål?


Laste ned ppt "Norske Redningshunder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google