Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 7.Trinns foreldre vår 2012 Rektor Merete Eskelund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 7.Trinns foreldre vår 2012 Rektor Merete Eskelund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 7.Trinns foreldre vår 2012 Rektor Merete Eskelund
SMESTAD UNGDOMSSKOLE Foreldremøte 7.Trinns foreldre vår 2012 Rektor Merete Eskelund

2 Skoleåret 2012 - 2013 332 elever 122 elever på 8. trinn 5 klasser
Kringsjå                   62 Jørstadmoen           26 Ekrom                      27 Buvollen 5 klasser 1 kontaktlærer pr. klasse Fast struktur og klare rammer en forutsetning for godt læringsmiljø. Derfor klassebegerepet – fast klasserom og faste faglærere, kontaktlærer Utløser energi. Mye som skjer fysisk og emosjonelt i disse årene. Klare rammer og forutsigbarhet gir mer energi til læringsarbeidet.

3 Linjeledelse Smestad ungdomsskole
Rektor Merete Eskelund Inspektør Edgar Bergh Tospråklige lærere spesialpedagoger Trinnleder 8 Harald Toftaker Personalet 8.trinn Trinnleder 9. Hilde Nordby 9.trinn Trinnleder 10 Roar Bjarne Kvamme 10.trinn Sekretær Andrea Granstrøm Rådgiver Elin Wøien Sosiallærer Tormod Leine Lillehammer Mars Merete Eskelund

4 Ansatte på Smestad 32 årsverk pedagoger 1 årsverk vernepleier
2 årsverk barnvernspedagoger 1 årsverk miljøterapeut / spesialpedagog 1 sekretær Til sammen 43 ansatte skoleåret 11/12

5 Nytt på ungdomstrinnet skoleåret 2012/2013
Innføring av valgfag for 8. trinn. Utvidelse av fag og –timefordelinga med 30 min. pr. uke bare for 8. trinn Får konsekvenser for start og slutt – tid I dag: Alle kl Konsekvenser for skysstilbudet Arbeidslivsfag- alternativ til fremmedspråk

6 Hva blir nytt fra barnetrinn til ungdomstrinn?
Formell vurdering, karakterer Større fokus på fag Kontaktlærer som har færre timer i egen klasse Elevene kan være inne i friminuttene Lekser, skrevet ned av eleven selv i timen

7 Nye fag: Fremmedspråk/arbeidslivsfag 222 timer 8.-10. trinn
Utdanningsvalg 110 timer trinn Valgfag 171 timer trinn

8 FREMMEDSPRÅK/SPRÅKFAG
Het tidligere 2.fremmedspråk 222 timer trinn Standpunktkarakter og evt. muntlig eksamen

9 SPRÅKTILBUD 2012/2013: Tysk Fransk Spansk Engelsk fordypning
Arbeidslivsfag Er avhengig av tilstrekkelig antall søkere

10 FREMDRIFT: Innen 15.april: Elevene får informasjon om valg av språkfag på barneskolene. Innen 15.april: Foreldre og elever får skriftlig informasjon om valg av språkfag og hvilke konsekvenser det kan ha for videregående opplæring. Innen 1.mai: Elevene velger språkfag

11 Forventninger Ta opp forhold tidlig med oss – ta kontakt!
Snakk pent om skolen/lærer når eleven hører på. Still krav og ha høye forventninger Stimuler til selvstendighet og ansvarlighet – vis interesse, spør ! Sørg for nok søvn!

12

13 Velkommen som foreldre og foresatte skoleåret 2012/2013
Sundgården- en økologisk og pedagogisk perle


Laste ned ppt "Foreldremøte 7.Trinns foreldre vår 2012 Rektor Merete Eskelund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google