Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Pilotprosjektet, forebyggende veiledning satt i system •Tina Warhuus Førstekonsulent, Studentservice NTNU •Ilan Dehli Villanger, Rådgiver, Studentservice.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Pilotprosjektet, forebyggende veiledning satt i system •Tina Warhuus Førstekonsulent, Studentservice NTNU •Ilan Dehli Villanger, Rådgiver, Studentservice."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Pilotprosjektet, forebyggende veiledning satt i system •Tina Warhuus Førstekonsulent, Studentservice NTNU •Ilan Dehli Villanger, Rådgiver, Studentservice NTNU •Mari Birkelund Bjørn, Rådgiver og prosjektleder, Studentservice •Veileder studenter innen: karriere, motivasjon, eksamen, veivalg, studenttilværelsen, låsninger, osv. •Utdannet innen psykologi og Rådgivningspedagogikk

2 2 Veiledningsprosjektet - målet er å hjelpe studentene med å lykkes •Bakgrunn –bekymringer knyttet til økt frafall, karaktergjennomsnitt og redusert studiepoengsprogresjon –kvalitetsreformen –større press på å gjennomføre – 40 timers arbeidsuker –ønske om å hjelpe – og forberede studentene tidlig i studiet •Mål –kartlegge hva studentene mener skal til for å lykkes med studiene og avdekke utfordringer –veilede, bevisstgjøre og ansvarliggjøre studentene (LØFT metodikk) –hjelpe studentene til å mestre studietilværelsen –bidra til å øke studiepoengsprogresjonen og redusert frafall –ønsket å redusere stress, og samtidig beholde studentene •Gjennomføring –Individuell samtale med samtlige i første klasse – frivillig –Oppsummering av resultatene i klassen

3 3

4 4

5 5 Betingelser for å lykkes •gode bo forhold •uproblematisk kjærlighetsliv •kontroll på økonomien •trening, riktig kosthold og nok hvile •tett oppfølging fra foreleser •tid til venner og sosialt liv •god studieteknikk og god tidsplanlegging •mestring av eksamenssituasjon

6 6 Utfordringer •tilpasning til universitetsstudier •oppleve faget som meningsfullt •tid til selvstudium •forventningspress (først og fremst egne forventninger) •manglende studieteknikk •dårlig tidsplanlegging

7 7 Resultater •Det var god respons på evalueringen (svarprosent 48,3) •Studentene svarer at prosjektet har vært vellykket med hensyn til personlig oppfølging og utvikling: •økt følelse av mestring •økt motivasjon for studiet •mer opplevelse av kontroll pga bedre tidsplanlegging •redusert stress •økt selvtillit •bedre samhold i klassen •økt bevisstgjøring av egen studiesituasjon og egne valg

8 8 Fortsettelse resultater •Det har blitt lavere terskel for å søke hjelp på et tidlig tidspunkt for gruppen som deltok i prosjektet •Flere studenter som var usikre på om de skulle fortsette på studiet, har etter samtale med oss bestemt seg for å fortsette •Gjennomsnittlig karakter for alle eksamener (fire fag) våren 2007 er høyere enn i 2004 og 2006. •77 flere studenter bestod eksamen i 2007 enn året før •Det betyr 577, 5 flere produserte studiepoeng enn 2006

9 9 Pilot II •Samme modell som P1 •Flere klasser; siv.ing. kjemi, materialteknologi. Bachelor matte og fysikk samt lærerutdanning for realfag •Opplæring av studieveiledere → idé om at fakultetene kunne gjøre jobben selv •Gjennomføring av samtaler, alene og med fakultetsveiledere

10 10 Erfaringer PII •AD hoc løsninger, sent på banen •Færre deltagere fra småklasser •Vanskelig å finne tid for veiledere – mye annet å gjøre, manglende vilje og mulighet fra ledere •Mye administrasjon, vanskelig å sette opp timeplaner •Manglende kunnskaper, erfaring og mulighet til å gjennomføre veiledninger på egenhånd for veiledere •Forstyrret en del veiledninger •For få deltagere til å kjøre statistikk (unntatt kjemi)

11 11 Resultater •Samme som P1 mht. kjemi og subjektive tilbakemeldinger •Ikke mulig å si noe om resultat objektivt sett i forbindelse med småklassene – sprik i resultat

12 12 Konklusjoner PI og PII •Opprette profesjonelt team → mer effektivt, økonomisk, faglig tyngde samt videreutvikling av tjenesten •Resultater skaper interesse •Skyndte seg langsomt •Skape kontakt med fagmiljø og studenter tidligere (lage ressursgruppe) •Veiledning virker motiverende på flere parter: Studenter, veiledere, fagfolk, ledere, kolleger, andre institusjoner •Personlig egnethet og interesse viktig •Ressurskrevende •Behov for videre oppfølgning av studentene

13 13 Status i dag… •Nytt navn FORVEI prosjektet (FORebyggende VEIledning) •5 studieprogram plukket ut til å være med – ca 500 studenter •Veiledninger finner sted i perioden januar – april •To fulle stillinger •Ressursgruppe •Møter alle studentene i november og januar •Stor interesse

14 14

15 15 Refleksjoner – hva handler dette om? •våge å være personlige i møtet med studenten •våge å møte, se, høre og respektere studenten der studenten er •effekten av å bli lyttet til er stor i seg selv •terskelen for å spørre om hjelp blir lavere •våge å lede studenten til å bevisstgjøre dem på-, og ansvarliggjøre dem de valgene de tar, og hvordan de kan lede seg selv og sin egen utvikling •resultatet blir da økt følelse av eierskap, kontroll, mestring, styrke og trivsel, som igjen vil påvirke de faglige resultatene

16 16 Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt med oss! Mari Birkelund Bjørn mari.birkelund.bjorn@ntnu.nomari.birkelund.bjorn@ntnu.no Ilan Dehli Villanger ilan.villanger@ntnu.noilan.villanger@ntnu.no Tina Karoline Warhuus tina.warhuus@ntnu.notina.warhuus@ntnu.no


Laste ned ppt "1 Pilotprosjektet, forebyggende veiledning satt i system •Tina Warhuus Førstekonsulent, Studentservice NTNU •Ilan Dehli Villanger, Rådgiver, Studentservice."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google