Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge Hva gjør Statnett for å sikre regionen fram til linje/ny produksjon er på plass 3. April 2006 Øivind Rue Konserndirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge Hva gjør Statnett for å sikre regionen fram til linje/ny produksjon er på plass 3. April 2006 Øivind Rue Konserndirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge Hva gjør Statnett for å sikre regionen fram til linje/ny produksjon er på plass 3. April 2006 Øivind Rue Konserndirektør U&I

2 2 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge •Kraftbalansen •Nettforsterkninger •Statnetts anbefalinger og planer •Tiltak før nettforsterkning kan stå ferdig

3 3 Kraftunderskudd - Midt-Norge •Stort kraftunderskudd som følge av veksten i forbruket •For lite lokal kraftproduksjon •Nettet har ikke kapasitet til å overføre tilstrekkelige mengder kraft med akseptabel leveringssikkerhet –Redusert kapasitet som følge av økt kraftunderskudd INVESTERINGER

4 4

5 5 Industrieventyr er hovedårsak •Industriutviklingen i Møre og Romsdal –Hustadmarmor –Hydro Aluminium på Sunndalsøra –Ormen Lange –Også vekst i alminnelig forsyning •Ingen ny kraftproduksjon

6 6 Et fundamentalt problem •Stort kraftunderskudd som følge av sterk vekst i forbruket •For liten lokal kraftproduksjon, liten økning i lokal produksjon •Internt i området bygges nettet ut i takt med forbruksøkningen •Overføringskapasiteten inn til området må bygges ut, fra overskuddsområder

7 7 Frogner Sima Samnanger Moskog Leivdal Ørskog Ormen Lange Fræna Tjeldbergodden Viklandet Trolheim Klæbu Nea Jarpstrømmen / Midskog Verdal Skogn Roan Namsos Tunnsjødal Rana Ofoten Balsfjord Alta Varangerbotn Aurland Fardal Ritsem / Hårsprånget Hasle Hovedalternativer : •Forutsetter Klæbu-Nea- Jærpstrømmen på 420 kV •Viklandet–Roan–Tunnsjødal– Rana (nord ytre) •Viklandet–Klæbu–Tunnsjødal– Rana (nord indre) •Ørskog-Indre Sogn (vest) Nettutbygging i Midt-Norge INVESTERINGER Statnetts tiltak i Midt-Norge:  Forsert nettutbygging  Informasjonstiltak  Reservekraftverk  Energiopsjoner

8 8 Gjennomførte tiltak i Midt-Norge Fræna-Nyhamna Viklandet-Fræna + Fræna st Klæbu Klæbu-Viklandet Viklandet Viklandet-Aura Aura Viklandet-Ørskog Ørskog Anlegg som er under byggingAnlegg som er ferdigstilt Tjeldbergodden-Trollheim-Viklandet Totalkostnad ca 1,7 mrd kr

9 9 Statnetts anbefalinger og planer •Konsesjonssøkt –Klæbu-Nea-Jærpstrømmen på 420 kV •Ny produksjon er meget god løsning for kraftsystemet –Ca 800 MW gasskraft –Nettmessig er Fræna/Nyhamna bedre enn Tjeldbergodden, som igjen er bedre enn Skogn –Vindkraft er et viktig bidrag til kraftbalansen, men •løser ikke forsyningssikkerhetsproblemet •erstatter ikke en ny ledning •Forsterke kraftnettet –Ny forbindelse må starte utenfor Midt-Norge i et område med overskudd og ende opp i Møre og Romsdal –Ørskog - Indre Sogn er beste nettløsning

10 10 Langsiktig nettløsning for regionen •Forsterket ledning til Sverige •Ørskog – Fardal er valgt og forhåndsmeldes. •Transformeringspunkter underveis vurderes. Årdal Borgund

11 11 Statnett sine tiltak for 2008-2012 •Utvikle ledningsnettet –Forsere prosessen i forhold til normal framdrift. Hva er mulig? •Investeringer for spenningsstøtte. Øker importmuligheter •Forberede tiltak for anstrengte og svært anstrengte situasjoner –Markedsmessige tiltak –Reservekraftproduksjon og forbruksopsjoner

12 12 Forsert ledningsbygging •Forventningsmessig vil ny ledning kunne være klar i slutten av 2012. •Store verdi av fremskyndet idriftsettelse –Statnett vil forberede arbeid i terreng før endelig trasee er klarlagt –Statnett vil prosjektere på flere alternative traseer •Myndighetenes konsesjonsprosess er en nøkkel til framskyndelse.

13 13 Midlertidige tiltak for anvendelse i tørrår med anstrengt kraftbalanse •Forsyningssikkerhetsmeldingen: –Utvikle virkemidler i svært anstrengte kraftsituasjoner for å redusere risikoen for rasjonering •St.prp. nr 1 (2004-2005): –Regjeringen ber om at en energiopsjonsordning utredes i samarbeid med PIL, markedsaktører og NVE

14 14 Statnett har allerede en tiltaksportefølje for anstrengte kraft situasjoner (AKS)…. •Midlertidige prisområder •Økt importkapasitet til knapphetsområder –Redusert driftssikkerhet –Reservetrafoer –Midlertidig systemvern –Avlysning av planlagte revisjoner i nettanlegg •Avlysning av planlagte revisjoner i produksjonsanlegg •Spesialregulering av produksjon

15 15 Rammer for en reservekraftordning Permanent, eiebasert, mobil ordning Tilleggsverdier sentralt for dimensjonering Dimensjonering av produksjonsenheter ut fra variasjon i behov Annenhåndsmarked et interessant 25MW

16 16 •Det nasjonale behovet for energiopsjoner i forbruk er funnet å være i størrelsesorden 2000 MW –Restriksjoner i fleksibilitet i mottatte bud vil imidlertid kunne gi vesentlig høyere behov –Mellom 2000 MW og 4000 MW •Sesongens lengde er foreløpig satt til uke 4 til uke 22 –Perioden opsjonsavtalene kan innløses dersom iverksettelseskriteriene er møtt •Planlagt testet ut inneværende år. Vil få et klarere bilde av fleksibiliteten – også i Midt-Norge Energiopsjoner – volum og kostnader

17 17 Oppsummering langsiktige tiltak •Gasskraft er er god løsning for kraftsystemet •Ny 420 kV ledning Ørskog – Fardal sikrer forsyningssikkerheten i Midt- Norge. Robust nettløsning –og er også det nettiltaket som kan realiseres tidligst •I løpet av 1. Kvartal 2006 har Statnett –konsesjonssøkt ny ledning til Sverige –forhåndsmeldt en ny ledning fra Ørskog til Fardal. Arbeider for forsering. •forhåndsmelder ny ledning på Fosen for å ta i mot vindkraft i løpet av april •Statnett forbereder straksløsninger for å oppnå en tilfredstillende forsyningssikkerhet i regionen

18 18 Oppsummering midlertidige tiltak Følgende vurderes på kort/lang sikt: •Tiltak for øke importkapasiteten –Kondensatorbatterier –Reaktorer –SVC og andre FACTS –Systemvern •Markedsmessige tiltak –Prisområder –Energiopsjoner – forbruk –Energiopsjoner - produksjon •Reservekraft –Gassturbiner på Tjeldbergodden –Gassturbiner på Nyhamna/Fræna


Laste ned ppt "1 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge Hva gjør Statnett for å sikre regionen fram til linje/ny produksjon er på plass 3. April 2006 Øivind Rue Konserndirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google