Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettilkobling av små kraftverk NTE Nett AS – Rune Paulsen Snåsa hotell 13.10.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettilkobling av små kraftverk NTE Nett AS – Rune Paulsen Snåsa hotell 13.10.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nettilkobling av små kraftverk NTE Nett AS – Rune Paulsen Snåsa hotell 13.10.2011

3 Dagens tema • Dagens nettstruktur og tilkoblingsmuligheter • Flaskehalser/nettkapasitet • Utfordringer knyttet til nettplanlegging/nettutbygging

4 Små kraftverk i Nord-Trøndelag • Per dags dato tilknyttet 53 små kraftverk (ca. 75 MW) – 34 tilknyttet høyspent (22 kV) – 19 tilknyttet lavspent (230 V og 400 V) • NTE Nett AS kjent med planer på 215 MW ny småkraft i N-T per 1.1.2011 – Fordelt på 83 ulike prosjekter over hele fylket – Flere prosjekter har dukket opp i løpet av året – Nærmer seg 100 kjente planer

5 Dagens nett og tilkoblingsmuligheter • Strømnettet i Nord-Trøndelag er oppbygd av flere ulike nettnivå – Sentralnettet, 300 kV (420 kV) – Regionalnettet, 66-132 kV – Distribusjonsnettet, 22 kV • Regionalnettet i Nord-Trøndelag utbygd med to hovedformål – Innmating av produksjon (større kraftverk) – Overføring til forbruk – 43 utvekslingspunkt med distribusjonsnettet • Distribusjonsnettet utbygd med ett hovedformål – Overføring til sluttbruker (forbruk) – Aktuelt nettnivå for tilknytning av de aller fleste små kraftverk

6

7 Flaskehalser og nettkapasitet • Spenningsutfordringer – Høye spenninger ofte den største utfordringen med eksisterende nett – Distribusjonsnettet dimensjonert for leveranse til kunder – Størst overføringsevne nært transformatorstasjonen • Termiske overføringsgrenser – Etter spenningen den neste utfordringen med tanke på nettkapasitet • Transformering mellom nettnivå – Ved flere planer i samme området kan transformator mellom nettnivå bli en flaskehals • Kan tenke oss nettkapasitet inndelt i tre ulike grupper: – ”Lokal nettkapasitet” – ”Regional nettkapasitet” – ”Sentral nettkapasitet”

8

9

10 Utfordringer knyttet til planlegging/utbygging • Mange aktører • Koordinering av prosjekt i samme område en stor fordel, men ufordrende – Hvor mange blir realisert? – Kostnadsdekning? – Ulik fremdrift • Behandlingstid på søknader hos myndigheter – Konsesjonssøknader for det enkelt kraftverk – Konsesjonssøknader ved større nettiltak • Byggetid ved større nettprosjekt – Trinnvis utbygning ikke alltid mulig

11 Kraftsystemutredning i N-T • Utredning av hele kraftsystemet i Nord-Trøndelag, 15 års perspektiv • Fokus på nødvendige tiltak i regionalnettet – Inkluderer ikke tiltak i distribusjonsnettet • Scenariomodeller – Liten, middels stor, stor utbygging av ny fornybar energi • For informasjon om Kraftsystemutredningen: www.ntenett.no/index.php/kraftsystemutredning

12 Spørsmål?

13 Takk for oppmerksomheten! • Kontaktdetaljer: Rune Paulsen Telefon: 74 15 01 84 / 99 50 74 59 E-post: rune.paulsen@nte.norune.paulsen@nte.no


Laste ned ppt "Nettilkobling av små kraftverk NTE Nett AS – Rune Paulsen Snåsa hotell 13.10.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google