Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiutfordringene - klima, forsyningssikkerhet og grønn verdiskaping Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiutfordringene - klima, forsyningssikkerhet og grønn verdiskaping Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiutfordringene - klima, forsyningssikkerhet og grønn verdiskaping Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

2 Innhold •Klima •Fornybardirektivet •Norsk/ svensk sertifikater •Energibruk •Forsyningssikkerhet •En nettutfordring •Grønn verdiskaping •Mulighetene •Utfordringene •Kapital- tilgang

3 Fornybardirektivet og Norge •Status •Forhandlingene fortsatt ikke startet •Utredningene ferdigstilt, politisk behandling av norsk posisjon pågår •Forhandlingene må være ferdig før man kan bli enige om volumer i sertifikatforhandlingene med Sverige

4 Norsk/ svensk sertifikatmarked •Ulike drivere i Sverige og Norge kan skape utfordringer •Sverige: •Fornybar for å erstatte kjernekraft (2020+) •Mer kraft/ overskudd for å redusere kraftpris •Ny regjering mer ambisiøs? •Norge: •Balanse produksjon, nettutvikling/ kabler og forbruk •Kraftpris representerer også proveny for staten

5 Norsk/ svenske sertifikater •Ja/ nei til sertifikater? Hva er alternativene? 1.Ingen støtteordning for fornybar energiproduksjon 2.Enova- støtte vind/ fjernvarme 3.Sertifikater 4.Sertifikater med tak på sertifikatpris •Stopper investeringen dersom markedet ikke trenger mer kraft

6 Energibruk •Utfordringer •Nye krav om energisparing fra Brussel 2011? •Norge henger etter •Mangler fokus på konvertering fra fossilt til fornybart •CO 2 – footprint: kaotisk •Forbrukssiden usikker: hvordan er kraftkrevende industris fremtid?

7 Kraftkrevende industri •Kraftbransje og kraftkrevende industri i et skjebnefellesskap •Dialog i gang •Kompensasjon for CO 2 – påslaget i kraftpris •Fornybarsatsingen i Norge, kraftbalanse •Kostnadene i sentralnettet •Utenlandskabler •Mål for dialog •Økt forståelse og kunnskap •Felles posisjoner •Finne løsninger

8 Forsyningssikkerhet – en nettutfordring •Mye motstand •Beslutningene tar for lang tid •Ingen støttespillere •Løsningene kommer først på plass flere år på overtid. •Tapt omdømme •Dårlig markedsfunksjonalitet Bransjen undervurderer utfordringene! •Kommunikasjonsstrategi •Informasjon •Dialog •Allianser

9 Grønn verdiskaping - mulighet •Marked •Markedstilgang internasjonalt •Nordområdene •Kraftkrevende industri •Håndtering av store vindkraft- volumer •Produksjon •Vann og vind •Fjernvarme •Effekt •Regulerkraft og systemtjenester •Pumpekraft •Nett og kabler •Investeringer i alle nettnivå •Kabler/ utenlandsforbindelser •Internasjonalt •Investeringsmuligheter •Europa •Energi for utvikling •Marked •Energisparing •Rådgivning •Tjenester og varer •Konvertering fra fossilt til fornybart •Transportsektoren

10 Utfordringene •Overinvesteringer i Norden og for liten eksportkapasitet •Manglende politiske avklaringer om mål og virkemidler •Klarer vi som bransje å gripe mulighetene? •Se mulighetene •Utvikle forretningsideer •Prioritere •Geografisk fokus •Kapasitet kompetanse/ kapital

11 Kapital-tilgang •Store investeringer •Kapital-tilgang en økende utfordring for stadig flere •Viktig rammebetingelse for utvikling av bransjen •Pengene er der •Statlig fond mulig? •Liv- selskap •Energi Norge vil sette kapital- behov og - tilgang på kartet i 2010

12 Oppsummering •Økt fokus på klima, fornybar og energibruk gir vår bransje både muligheter og utfordringer. •Må synliggjøres. •Norge har mange gode forutsetninger for grønn industri og verdiskaping der vår bransjen har en naturlig plass. •Vil bidra til å sette næringspolitikken for vår bransje på kartet.


Laste ned ppt "Energiutfordringene - klima, forsyningssikkerhet og grønn verdiskaping Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google