Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalnettsordningen og fleksibelt forbruk Overgang til nytt rammeverk Steinar Drejer Aksnes, 23. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalnettsordningen og fleksibelt forbruk Overgang til nytt rammeverk Steinar Drejer Aksnes, 23. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalnettsordningen og fleksibelt forbruk Overgang til nytt rammeverk Steinar Drejer Aksnes, 23. oktober 2012

2 Premisser  Innføring av Regionalnettsordningen endrer rammene  Vårt utgangspunkt - Dagens tariffmodell har en god samfunnsøkonomisk begrunnelse  Med vesentlig høyere kostnader vil modellen utfordres • Forbruk alene må bære alle økninger i fast ledd  Aksept for investeringer forutsetter en rimelig/jevnere byrdefordeling av fremtidige kostnader  Må samtidig bidra til samfunnsøkonomisk effektivitet og innenfor gjeldende lover og regler  Vil gjelde både i regionalnettet og sentralnettet

3 Foreslår følgende hovedtrekk  Økt innmatingstariff  Produksjon må også være med på økning i kostnadene  "Rabatter"  Samlokaliseringsrabatt for alle beholdes, men nivået nedjusteres noe  KII gis gjennomgående tariff og rabatten beholdes  Fleksibelt forbruk tilbys for alle fra Statnetts side  Regionale nettselskap avgjør om det brukes lokalt  Bruk av områdepris for marginaltapstariff  Endelig utforming av energileddet avventes til modellering er ferdig

4 Tariffmodell etter 2014 44 KII –bedrifter Kunder regionalnett 2014 Kunder sentralnett 2014 50 nettselskap – samles i ett kundeforhold IR R-nett (70 nett- selskap) Tariffmodell regionalnett Distribusjons- nett 120 nettselskap. Separate kundeforhold Distribusjons- nett 120 nettselskap. Separate kundeforhold Kostnad over- liggende nett 50 sluttkunder (ikke KII) SentralnettsordningenRegionalnettsordningen 70 Produsenter

5 Endring øvrig forbruk pr KSU-område Mill NOK

6 Nytte av fleksibelt forbruk  Sikrere nettdrift  Et alternativ til nye investeringer  Fremmer forbrukerfleksibilitet  Overgang fra pliktig til frivillig ordning

7 De største nettselskapene er med  21 av 32 nettselskap har underskrevet avtale om fleksibelt forbruk med Statnett  Nettselskapene som takket nei stod for til sammen 50 MW  Nettselskapene som er med videre stod for til sammen 755 MW

8 Reduksjon i volumet  Flere årsaker  Nettselskap viderefører ikke ordningen (50 MW)  Ingen rabatt i underliggende nett gir svakere prissignal (?? MW)  Nettselskap har ryddet opp i sin portefølje. (100 MW?) Volumet som gjenstår er mer pålitelig.  Forventer rundt 650 MW tilgjengelig vinteren 2012/2013. (Ca 850 MW vinteren 2011/2012)

9 Neste års satser 20132012 Fleksibelt forbruk*, 15 min varslingstid9 kr/kW10 kr/kW Fekslibelt forbruk*, 2 timers varslingstid43 kr/kW52 kr/kW Fleksibelt forbruk*, 12 timers varslingstid85 kr/kW105 kr/kW Fleksibelt forbruk*, 15 min varslingstid, begrenset 2 timer128 kr/kW157 kr/kW

10 Behovet vil øke  Mer uregulerbar kraft i Norge  Økt integrasjon med Europa – mer vind  Utfordringer både med underskudds- og overskuddssituasjoner

11 Vi jobber for å få med flere  På kort sikt; flere nettselskap med på ordning for fleksibelt forbruk  På lengre sikt; utvikle mer markedsbaserte og spissede løsninger.

12 Med ønske om en fleksibel vinter 2012/2013


Laste ned ppt "Regionalnettsordningen og fleksibelt forbruk Overgang til nytt rammeverk Steinar Drejer Aksnes, 23. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google