Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En teknisk rapport av F1-24-07. • Anders Øvrum Nilsen • Espen Kolstad Svendsen • Martin Nygård • Åsmund Skaug • Knut Skaaluren • Andreas Sveen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En teknisk rapport av F1-24-07. • Anders Øvrum Nilsen • Espen Kolstad Svendsen • Martin Nygård • Åsmund Skaug • Knut Skaaluren • Andreas Sveen."— Utskrift av presentasjonen:

1 En teknisk rapport av F1-24-07

2 • Anders Øvrum Nilsen • Espen Kolstad Svendsen • Martin Nygård • Åsmund Skaug • Knut Skaaluren • Andreas Sveen

3 • Rapport om produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge • Kraftbalansen – 5 år + 2 år • Oppbygging av kraftmarkedet • Fastsetting av pris • Årsvariasjon • Miljøproblemer

4 • Stortinget bestemte kraftprisen • Samarbeid med utlandet • Energiloven ble endret  Konkurranse på produksjon og salg  Monopol på overføringsnettet • Nord Pool ble opprettet • Spotpris

5 • Påvirkende faktorer:  Brenselpriser  Avgifter  Nedbør

6 107 TWh 138 TWh

7

8

9

10

11

12

13

14 Prisutvikling fremover • Prishopp pga. CO 2 -avgift • Stabilisert pris: 35-40 øre/KWh

15 Gasskraft - CO 2 rensing • Regjeringen satser på miljøvennlig gasskraft • Energikrevende teknologi  Reduserer virkningsgraden med 8-10 %-poeng • Store kostnader  550kr/tonn, 20 øre kWh + transport og deponering

16 • Reduserer CO 2 -utslipp med opp til 85% • Medfører også:  utslipp av kjølevann  støy  aminavfall (opp til 1300 tonn/år/TWh)  aminer til luft

17 • Transport  i rør  med båt (nye utslipp...) • Deponering  i tomme oljebrønner  i spesielle formasjoner under havbunnen  som trykkstøtte ved oljeutvinning

18 Vannkraftproduksjon •Vannkraftproduksjonen i Norge •Positive sider ved vannkraftproduksjon • Negative sider ved vannkraftproduksjon • Miljøtiltak ved utbygging

19 Vindkraftproduksjon • Vindkraftproduksjonen i Norge • Positive sider ved vindkraftproduksjon • Negative sider ved vindkraftproduksjon Vindkraft offshore • Store muligheter langs norskekysten

20 • Forbruksveksten har flatet ut • Kraftprisen fastsettes på grunnlag av tilgang og forespørsel • Det nordiske kraftsamarbeidet skaper balanse • Prisøkning mot årsskiftet • Kraftbalansen påvirkes mye av nedbør, temperatur og prisen på fossilt brensel.

21 • Kraftbalansen antas å bedres med 1 TWh fra 2006 til 2010 • Nyutbygging påvirker miljøet: • Naturinngrep • Utslipp

22


Laste ned ppt "En teknisk rapport av F1-24-07. • Anders Øvrum Nilsen • Espen Kolstad Svendsen • Martin Nygård • Åsmund Skaug • Knut Skaaluren • Andreas Sveen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google