Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.gassco.no. OppstrømsTransportProsessering Gassrørledninger Kårstø Tampen området Grenland Gass-verdikjeden i et nøtteskall • Norge er verdens nest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.gassco.no. OppstrømsTransportProsessering Gassrørledninger Kårstø Tampen området Grenland Gass-verdikjeden i et nøtteskall • Norge er verdens nest."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.gassco.no

2 OppstrømsTransportProsessering Gassrørledninger Kårstø Tampen området Grenland Gass-verdikjeden i et nøtteskall • Norge er verdens nest største gasseksportør • Forsyninger av norsk gass er avgjørende for energihverdagen til millioner i Europa • Kårstø prosesseringsanlegget er sentralt i leveransesikkerheten for norsk naturgass

3 www.gassco.no UTSLIPPSPUNKT • Både gasskraftverket og prosessanlegget på Kårstø har høy energiutnyttelsesgrad (hhv. 60% og 77%) • Varmetapet i kraftverkets kondenser er rundt 33% • Modning av integrasjonsscenarioene er basert på forbedring av energiutnyttelsen, reduserte utslipp fra Kårstø og opprettholdelse eller forbedring av regularitet for prosessanlegget

4 www.gassco.no Hovedkonklusjoner fra utredningen • Det er identifisert tekniske integrasjonsløsninger som vil bidra til betydelig reduksjon av CO 2 -utslipp på Kårstø • Slike integrasjonsløsninger medfører betydelige tilleggsinvesteringer i nye komponenter og ombygginger av alle berørte anlegg, utover fangstanlegg for CO 2 fra gasskraftverket alene • Tiltakskostnader per tonn redusert CO 2 er imidlertid lavere i integrasjonsløsningene enn for CO 2 -fangst fra gasskraftverket alene • Det vil være usikkerhet forbundet med tiltakskostnader for CO 2 reduksjon relatert til modningsgrad, driftsmønster for kraftverket og fremtidig utnyttelse av prosessanlegget

5 www.gassco.no Skjematisk oversikt over CO 2 kilder på Kårstø GT Gen ST NETT 120 t/h70 t/h 60 t/h 80 t/h70 t/h Salgsgass – eksportrørledninger ABCAB 300 kV kraftlinje Damp behov Kårstø prosess 600 t/h GE/MOSS 3xBooster STATPIPE KRISTIN ÅSGARD SLEIPNER KEP CRAIER/FG NATURKRAFT NO x SCR ~1,3 mill tonn CO 2 pa ~1,2mill tonn CO 2 pa 420 MW @ 100% last Forklaringer NO x SCR; NO x filtering ved selektiv katalytisk reduksion ST = dampturbin GT = gassturbin FG; = fyrgass Gen = kraft generator t/h = tonn per time Booster = gasseksport booster kompressor

6 www.gassco.no CO 2 -transport og deponi Nett 0 t/h60 t/h 55 t/h60 t/h Salgsgass – eksportrørledninger ABCAB 300 kV CRAIER Legend; GE/MOSS STATPIPEÅSGARD KRISTIN3 x Booster KEP SLEIPNER DAMP OG KONDENSAT (600 t/h) : Ute av drift : Varm standby Kondensat retur GT Gen ST 132 t/h 176 t/h NATURKRAFT GASSNOVA Lavtrykks- damp 245 t/h 60 bara FG/CRAIER 60 bara 3,4 bara 120 bara FG SCR NO X Høytrykks- damp FG/CRAIER CCS max 10% CO 2 ~0,6mill tonn CO 2 pa ~0.1 mill tonn CO 2 pa 62% last (174 MW) Scenario 3 Nye eksosgasskjeler

7 www.gassco.no Illustrasjon av eksoskjeler (Scenario 5d)

8 www.gassco.no CO 2 -transport og deponi Nett DAMP OG KONDENSAT (600 t/h) 70 t/h 100 t/h 0 t/h Salgsgass – eksportrørledninger ABAB 300 kV kraftlinje C Nye elektriskdrevne kompressorer Legend; :Ute av drift : Varm standby GE/MOSS STATPIPEÅSGARD KEPSLEIPNER 3 x BoosterFLEX KRISTIN 0 t/h CRAIER 37 MW GT Gen ST 60 bara GASSNOVA 60 bara 120 bara 3 høytrykk dampkjeler @ 220 t/h 3,4 bara FGFG/CRAIER NATURKRAFT CCS SCR NO X FG/CRAIER 1 lavtrykks dampkjel 117 t/h 250 t/h ( max 10% CO 2 før forbrenning) ~0.2 mill tonn CO 2 80% last (224 MW) Scenario 5d 3 nye høytrykks eksoskjeler med 200 t/h kapasitet. Elektrisk drift av Statpipe og Åsgard kompressorer Eksisterende direktefyrte kjeler i varm beredskap. Ny fleksibel kompressor.

9 www.gassco.no

10 • Det er usikkerhet forbundet med tiltakskostnader for CO 2 reduksjon relatert til modningsgrad, driftsmønster for kraftverket og fremtidig utnyttelse av prosessanlegget • Figuren over er basert på full drift av både gasskraftverket og prosessanlegget på Kårstø

11 www.gassco.no Oppsummering • Rapporten beskriver varierende grader av integrasjon • Utslippsreduksjoner og kostnader ved disse er identifisert av Gassco og Gassnova inklusive transport og deponering av CO 2 • Eierne av de berørte anleggene har vært involvert i utarbeidelse av forstudien • Kommersielle og avtalemessige forhold knyttet til en mulig integrasjon mellom gasskraftverket og prosessanlegget på Kårstø er kartlagt. Det er ikke avdekket noe forretningsmessig grunnlag for å videreføre noen av integrasjonsløsningene


Laste ned ppt "Www.gassco.no. OppstrømsTransportProsessering Gassrørledninger Kårstø Tampen området Grenland Gass-verdikjeden i et nøtteskall • Norge er verdens nest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google