Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalifikasjonsordning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalifikasjonsordning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalifikasjonsordning
Sellihca For energibransjen i Norden

2 Statnett SF Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet – inklusive kabler og ledninger til andre land. Statnett eier hele sentralnettet i Norge, og sørger for overføring av elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og kraftproduksjon. Staten, ved Olje- og energidepartementet, eier Statnett. Eierskapet utøves av olje- og energiministeren, som utgjør selskapets øverste organ i foretaksmøtet. Statnett har hovedkontor i Oslo og ca. 850 ansatte. Omkring halvparten av de ansatte jobber regionalt med oppgaver knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av kraftnettet. (fra wikipedia)

3 Grunnlag for å bruke kvalifikasjonsordning
Statnett er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og FOR nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) For alle innkjøp over terskelverdi (3,2 mill for varer og tjenester/40,5 mill for bygg og anlegg), er det obligatorisk å bruke enten DOFFIN/TED eller kvalifikasjonsordning. Konkurranse med forhandling kan velges fritt og det er vår standard prosedyre.

4 § 7-10. Kvalifikasjonsordning
(1) Oppdragsgiver kan opprette og forvalte en kvalifikasjonsordning for leverandører. Oppdragsgiver som oppretter en slik kvalifikasjonsordning, skal sørge for at leverandører til enhver tid kan søke om å bli kvalifisert. (2) Ordningen, som kan omfatte ulike kvalifikasjonstrinn, skal forvaltes på grunnlag av objektive kriterier og regler som oppdragsgiver fastsetter. Kriteriene og reglene kan oppdateres etter behov. Hvor kriteriene omfatter tekniske spesifikasjoner, følges reglene i § 7-8 (krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner).

5 (7) Det skal føres et skriftlig register over kvalifiserte leverandører, og registret kan deles inn i kategorier etter den type kontrakt kvalifikasjonen gjelder. 9) Kvalifikasjonsordningen skal kunngjøres i samsvar med § 8-4 (kunngjøring av kvalifikasjonsordning). Dersom konkurranse utlyses gjennom kunngjøring av en kvalifikasjonsordning, skal leverandører som er ansett kvalifisert i henhold til ordningen utvelges ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling.

6 § 8-4. Kunngjøring av kvalifikasjonsordning
       Når oppdragsgiver etablerer en kvalifikasjonsordning skal dette kunngjøres. Kunngjøringen skal angi formålet med kvalifikasjonsordningen og hvor en kan få tilgang til reglene for kvalifikasjonsordningen. Dersom ordningen skal vare lenger enn tre år, skal den kunngjøres årlig. Ved kortere varighet er det tilstrekkelig med én kunngjøring.

7 KORTE FAKTA SELLIHCA MEDLEMMER FRA NORGE, SVERIGE, ISLAND, DANMARK OG FINLAND 200 SELSKAPER (+) KUNNGJORT SOM MEDLEMMER SØK PR ÅR (2011) 4207 KVALIFISERTE LEVERANDØRER (april 2012) 1880 NORSKE 1400 SVENSKE 450 DANSKE 570 INTERNASJONALE 40-45 NYE LEVERANDØRER PR MND ER DEN ÅRLIGE KVALIFIKASJONSAVGIFTEN FOR LEVERANDØRER 90% FORNYER SIN KVALIFIKASJON 1700 REGISTRERTE BRUKERE 20-25 EQUALS (RFI) PR UKE (snitt mars 2012)

8

9

10 Kunngjøres en gang årlig i Norge, Danmark og Sverige
Kunngjøres en gang årlig i Norge, Danmark og Sverige. Litt forskjøvet slik at markedet får flere påminnelser. Det tar normalt 2 uker å kvalifisere seg. Informasjon må vedlikeholdes og kvalitetssikres. Avtale med Dun & Bradstreet og informasjon derfra oppdateres daglig. Firmaattester og årsrapporten ligger inne, skatteattester er på vei inn med oppdatering hver 6.mnd (HMS-egenerklæring vil samles inn 1 gang pr år)

11 Informasjon er søkbar og kan brukes som utvelgelseskriterier.
Leverandørene slipper å sende denne informasjonen hver gang de deltar i en anskaffelsesprosess.

12 Bruk av sellihca Går inn i Sellihca og velger ut en eller flere relevante kategorier. Kort beskrivelse med nøkkelkrav. Viktig å konkretisere behovet og kravene for å finne de relevante leverandørene. Prekvalifisering: spørsmål sendes til de utvalgte kategoriene. Svarfrist er typisk en uke. Resultat er at vi har liste over prekvalifiserte, interesserte leverandører ila en drøy uke. Deretter sendes forespørsel ut og videre forløp er uavhengig av Sellihca.

13 Oppsummering Sellihca inneholder informasjon og dokumentasjon på de aller fleste generelle forhold for leverandørene. I forespørsel kan vi begrense oss til å be om den informasjonen og dokumentasjonen vi trenger til den spesifikke anskaffelsen. Prekvalifisering skjer raskt og selve forespørselen blir også enklere. Dette er effektivt for både leverandør og oppdragsgiver.


Laste ned ppt "Kvalifikasjonsordning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google