Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon i familien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon i familien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon i familien
Familier der et barn har diabetes

2 Plan Kommunikasjon ”Vanlig” familiedynamikk
Familiedynamikk der ett barn har diabetes Diabetesforbundet

3 Hva er kommunikasjon? ” En intensjonell handling for å gjøre noe kjent for en annen” Andre definisjoner? Må handlingen være intensjonell? Må det være en handling? Og må det være en annen til stede?

4 Kommunikasjon? Formidling av budskap Alltid kommunikasjon
Innhold (fakta, informasjon) Opplevelser (følelser, holdninger, verdier) Alltid kommunikasjon Også å ikke være tilstede, ikke si noe, blikk, ansiktsuttrykk, kroppsholdning, annet?

5 God kommunikasjon Når mottaker FORSTÅR hva som er senders budskap
Når sender opplever at mottaker har forstått budskapet Forutsetning At mottaker LYTTER til senders budskap At mottaker sikrer at forståelsen er riktig ved å sjekke sin forståelse med sender

6 Det mottaker tror sender sier Det mottaker tror sender vil
Det sender mener Det sender sier ”Er du ferdig med avisen snart?” Hun vil at jeg skal slutte å lese for å begynne med husarbeid Bli ferdig med avisen NÅ! Jeg vil lese avisen

7 Verbal og non-verbal Ord 7 % Stemme bruk 38 % Kroppsspråk 55 %
Tallene vil variere, disse hentet fra et kurs av Lang & Anderssen Utfordringer: mailer, sms, og facebook?

8 …..Tenk på… Hva vil det egentlig si å forstå hva den andre prøver å si? Når vet vi at vi har forstått og at vi har forstått hverandre riktig?

9 Forventninger Stereotypier Tidligere erfaringer Vi ser det vi ”vil” se
Eksempel med slange/veske Hjernensoppbygning Stereotypier Selvoppfyllende profetier

10 IKKE FORSTÅ FOR RASKT IKKE AVBRYT

11 Hva påvirker kommunikasjonen?
Hvem vi er Følelser Kontekst Personlighet Optimist? Fleksibilitet? Grundig/regelfølger Sosial Type Oppmerksomhet Hvor vi er Temperament Intensitet Konsentrasjon Hvem vi snakker med Kjønn Endringshastighet Motivasjon Tema kultur Dagsform Tid til rådighet Støy

12 Kommunikasjon i familien

13 Familiedynamikk Dynamikk = Bevegelse
”Man” søker stabilitet, i og rundt seg, også familien som enhet Forutsigbarhet Trygghet

14 Overganger og stabilitet
Tidsperspektiv Skole og barnehage Selvstendiggjøring Løsrivning Flytte hjemmefra Studenttilværelsen Arbeid og familiestifting SYKDOM

15 Sosialisering ”Ris og ros”/ læring
Negativ feedback minimerer endringene for å vedlikeholde stø kurs Positiv feedback endrer systemet slik at det kan tilpasse seg nye inntrykk

16 Offisielle og uoffisielle roller
Sjef, forelder, barn, trøster, oppdrager Ikke likeverdige medlemmer Hierarki Subsystemer ”Familieregler” Regulerer kontakt type og mengde Første gang- gjentagelser- mønster-regel

17 Når Kontroll = Tvang

18 Familier der et barn har diabetes

19 Hva skjer i familien når et barn får diabetes?
Foreldrene ”får” diabetsen Utfordringer Problemløsning Oppgavefokusert Følelsesfokusert

20 Reaksjoner ved diagnostisering
Lettelse? Skyldfølelse? Bekymringer for fremtiden? Sjokk? Reaksjoner til sjokk: Fornekting, sinne, forhandling, depresjon/oppgitthet, aksept av situasjonen Det samme gjelder foreldre som får vite at barna er syke

21 Posttraumatisk Stress-syndrom (PTSD)
Reaksjon som kommer etter en opplevd truende situasjon Gjennomopplevelse, f.eks mareritt Økt alarmberedskap i kroppen Følelse av nummenhet / behov for å fjerne seg fra situasjonen Lidelse: Over tid

22 Posttraumatisk Stress-syndrom (PTSD)
Hos 40% av de undersøkte familiene, hadde minst én av foreldrene PTSD 6 uker etter diagnostisering I 71% av familiene hadde minst én av foreldrene delvis PTSD Normal reaksjon på unormal situasjon Føling/høyt blodsukker? Søk hjelp og støtte

23 Utfordringer Praktiske utfordringer Psykologiske tilpassninger
Hvem assisterer i barnehage/skole/fritid/hos venner og lignende. Psykologiske tilpassninger Hvordan finne riktig insulindose i de ulike sammenhengene Hvordan takle det å ikke treffe med dosene Hvordan takle redselen for akutte- og seinkomplikasjoner Hvordan takle de stadige endringene?

24 Utfordringer ”Egentid” Parforholdet Søsken

25 Hvordan samarbeide? Sykdommen er i en annen persons kropp
Flere som har ansvaret for den ”andres kropp” Andre forelder Helsepersonell Besteforeldre/tanter/onkler

26 ”Livet handler ikke bare om å holde ut stormene, men å lære seg å danse i regnet”

27 Hvordan gjør man det? Oppgavefokuset mestring
Følelsesfokusert mestring

28 Oppgavefokusert Akkurat passe? Diabetesbehandling er vanskelig
Mange ting påvirker blodsukkeret Mange følelser man må forholde seg til Redsel, skuffelser Egne og andres Gjør = kan + vil

29 Følelsesfokusert Angst kan gi for mye eller for lite oppgavefokus
….Resultat…

30 Når Kontroll = Tvang

31 Det mottaker tror sender sier Det mottaker tror sender vil
Det sender mener Det sender sier ”Er du ferdig med avisen snart?” Hun vil at jeg skal slutte å lese for å begynne med husarbeid Bli ferdig med avisen NÅ! Jeg vil lese avisen

32 …. Tenk på…. Hva vil ”godt samarbeid” si?
Hvordan vil ulike familieroller påvirke kommunikasjonen og samarbeidet?

33 Gi meg styrke til å forandre det jeg kan,
sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre, og visdom til å se forskjellen .. (Frans av Assissi)

34 Diabetesforbundets ansvar?
Hva trenger familier med diabetes? Hva gjøres i deres fylkeslag/lokalag? Hva kunne du tenke deg å gjøre?

35 Hva kan du gjøre?


Laste ned ppt "Kommunikasjon i familien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google