Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering etter tilsyn - Kommunikasjon i helseforetak - kirurgiske enheter Styremøte 17.12.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering etter tilsyn - Kommunikasjon i helseforetak - kirurgiske enheter Styremøte 17.12.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering etter tilsyn - Kommunikasjon i helseforetak - kirurgiske enheter Styremøte 17.12.2010

2 Tema Kommunikasjon mellom helsepersonell mens pasienten er innlagt i sengepost Kommunikasjon mellom helsepersonell mens pasienten er innlagt på intensivavdeling Opplæring av nyansatte, vikarer og innleid helsepersonell Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient

3 Resultat Avvik: –Helseforetaket har ikke tilstrekkelig styrings- og kommunikasjonssystemer for å sikre ivaretakelse av pasientsikkerheten i Nevrokirurgisk avdeling

4 Tiltak Talegjenkjenning –Alle brukere har gjennomgått 3 dagers innføringskurs. –Det legges til rette for ytterligere oppfriskningskurs, samt styrking av brukerstøtte ved å lære opp flere ”superbrukere” som kan bistå i daglig arbeid

5 Tiltak Talegjenkjenning –Gjennomført møte mellom medisinsk fagsjef som systemeier, utvalgte klinikere, sentralt opplæringsansvarlige og felles skrivetjeneste –Tema: behov for nye rutiner for korrekturlesning og endret arbeidsflyt –Danner grunnlag for etablering av et nettverk for å definere, drøfte, iverksette og følge opp kontinuerlige forbedringstiltak

6 Tiltak: Talegjenkjenning –Kvalitetskontroll – månedlig gjennomlesing av en dagsproduksjon av talegjenkjent tekst. Dokumenter som inneholder feil, gjennomgås av lege for å klassifisere om feilen er betydelig (betydning for forståelse av dok.) eller ubetydelig.

7 Tiltak Varierende kvalitet på journalføring –Rutiner for å sikre at prøvesvar blir vurdert og signert. Behandlet i Kvalitetsutvalget og fremmes for Hovedledelsen 20.12.2010 Kartlagt alle systemer for rekvirering og oppfølging av prøvesvar (både lab og røntgen) Reviderer nivå 1-prosedyre for å sikre system for at vurdering og signering av alle prøvesvar, samt hvordan dette skal dokumenteres. Alle klinikker skal gjennomgå og utarbeide lokale rutiner for oppfølging av prøvesvar. Resultatene av gjennomgangen skal meldes tilbake til Kvalitetsutvalget

8 Tiltak Varierende kvalitet på journalføringen –Nevrokirurgisk avdeling innfører kvartalsvis kvalitetskontroll ved å gjennomgå 10 tilfeldig utvalgte journaler for å påse at dokumentasjonen er forsvarlig –Dokumentasjon og journalføring tas opp i de ukentlige legemøtene på avdelingen –Det settes særlig fokus på dokumentasjon av informasjon til pasient

9 Tiltak Helseforetakets kvalitetssystem oppleves lite brukervennlig –Nedsatt prosjekt august 2010 –Helhetlig gjennomgang av kvalitetssystemet –Fokus på brukervennlighet og tilgjengelighet –Samordning og reduksjon i antall prosedyrer/ retningslinjer –Mer fokus på samhandling og forløp


Laste ned ppt "Orientering etter tilsyn - Kommunikasjon i helseforetak - kirurgiske enheter Styremøte 17.12.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google