Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Demo. KvalitetsLosen 29. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Demo. KvalitetsLosen 29. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Demo. KvalitetsLosen 29. mai 2008

2 2 Innføring av et helhetlig, digitalt kvalitetssystem Skal bl.a. bidra til… å sikre god nok tjenester gjennom god dokumentasjon og aktiv avviksbehandling økt trygghet for ansatte og brukere ved at tjenesteutøvelsen samsvarer med myndighetskrav, vedtak, standarder og prosedyrer at avvik faktisk blir meldt og behandles på riktig måte Tiltak: Innføring av KvalitetsLosen som kvalitetssystem fra 2008 Arbeidsgrupper og prosesskartlegginger innenfor alle tjenesteområder Kulturbygging: motivere og stimulere til at avvik blir meldt og behandlet på riktig måte Måling: Kjennskap til, og bruk av avvikssystemet i 2008, 2009 og 2010.

3 3 Korrigere Planlegge Kontrollere Utføre ? Planlegge Utføre Korrigere  ”Brannslukking” Målinger / undersøkelser Revisjon Avvik Klager/brukerdialog Tilbake Kvalitetshjulet:

4 www.innherred-samkommune.no 4 Hva er et kvalitetssystem? Et hjelpemiddel for å sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført styrt forbedret.. i henhold til Krav i lov og forskrift Kommunens og enhetenes målsettinger og planer Kommunens og enhetenes standarder, rutiner og prosedyrer Dialog med brukere/brukerrepresentanter Et ledelsesverktøy for styring og utvikling av daglig drift

5 www.innherred-samkommune.no 5 Status per i dag i våre kommuner Mye synsing - lite fakta og dokumentasjon For dårlig sammenheng mellom levering av tjenestene og øverste ledd i org. For mange ”privatpraktiserende kommunearbeidere” Mer å hente i dialogen med innbyggere/brukere Pålegg fra tilsynsmyndighetene m.m.

6 www.innherred-samkommune.no 6 Organisering og framdrift Utviklingsavtale med KvalitetsLosen AS er signert (april 08) Prosjektleder er engasjert i to år fra 1. juni 08 Innfasing: – Oppvekst – Internfunksjoner (øk, org., dok.sent, it, m.m.) – Helse, pleie- og omsorg – Teknisk – Andre Detaljering av organiseringen blir gjort i løpet av sommeren

7 www.innherred-samkommune.no 7 Kurs/opplæring Starter høsten 2008, men vi må bruke lang tid… Kurs i prosesskartlegging (ledere og utvalgte medarbeidere) Innsamling, bearbeiding og utarbeiding av prosedyrer (arbeidsgrupper) Opplæring av lokale administratorer Avviksmelding og avvikshåndtering (alle) Viktige datoer, høsten 08: 3. - 4. september (prosesskurs) 15. - 16. september (opplæring i kvalitetsdokumentasjon) 17. september (opplæring i avvik/tiltak) 27. – 28. oktober (prosesskurs)


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Demo. KvalitetsLosen 29. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google