Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av arbeidet Planutvalg og styringsgruppe Fylkesrådet Prosjektgruppe Fylkesmannen i Nordland, KS, NHO Reiseliv, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av arbeidet Planutvalg og styringsgruppe Fylkesrådet Prosjektgruppe Fylkesmannen i Nordland, KS, NHO Reiseliv, Norges vassdrags- og energidirektorat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av arbeidet Planutvalg og styringsgruppe Fylkesrådet Prosjektgruppe Fylkesmannen i Nordland, KS, NHO Reiseliv, Norges vassdrags- og energidirektorat Reindriftsforvaltningen, Sámediggi - Sametinget Nordland fylkeskommune - Enhet for plan og miljø, Kulturminner i Nordland og Nærings- og samferdselsavdelingen Sekretær (Nordland fylkeskommune) Temagruppe Energi (vindressurser og nettkapasitet) Kraftselskaper og aktører NVE Statnett Temagruppe Miljø (kulturminner og kulturmiljø, naturressurser, friluftsliv og miljø) Fylkesmannen i Nordland Sámediggi - Sametinget Nordland fylkeskommune – Friluftsliv Nordland fylkeskommune - Enhet for plan og miljø Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland Temagruppe Næring (Reindrift og reiseliv) Fylkesmannen i Nordland – Landbruksavdelingen KS Reiseliv (NHO Reiseliv og andre aktører) Reindriftsforvaltningen Nordland fylkeskommune – Nærings- og samferdselavdelingen

2 Fylkesrådet Planutvalg og styringsgruppe Ansvarlig for prosessen Vedtar planprogram Vedtar at plan skal legges på offentlig ettersyn Avklarer diskusjoner

3 Prosjektgruppa Møtes ved milepæler –Kontrakter med utredere –Godkjenne utredningene –Diskutere metode for analyse av utredningene ”Ja”, ”nei” og ”kanskje” - områder –Utarbeide fylkesdelplanen

4 Temagruppene Møtes etter behov Jobber med å skaffe grunnlagsdataene –Fagutredninger for hvert tema –Utformer bestillinger for anbud –Følger opp utredninger –Vurderer ferdige utredninger for hvert tema

5 Andre interesser Registrere seg på adresseliste Få tilsendt innkallinger og referater på e-post Følge med på vår nettside (www.nfk.no/vindkraft) Konferanser i forbindelse med milepæler: –Når datainnsamling (utredninger) er ferdig –I forbindelse med offentlig ettersyn

6 Tidsplan Juni – Samle inn kjente data fra alle parter og avgjøre hva som må utredes Juli – Inngå kontrakter om utredninger August/september – fastsette planprogram Oktober – Ferdige utredninger – legges ut på nettet Oktober / november – Konferanse om utredningene og videre arbeid Før 28. november – utarbeide forslag til fylkesdelplan 14. desember – fylkesrådet vedtar å legge forslag til fylkesdelplan ut på offentlig ettersyn Januar 2008 – konferanser om planforslaget

7 Milepæler Bestilling av utredninger og innsamling av data vi i dag har tilgjengelig –Juni/juli Fullførte utredninger –oktober Forslag til fylkesdelplan –28. november


Laste ned ppt "Organisering av arbeidet Planutvalg og styringsgruppe Fylkesrådet Prosjektgruppe Fylkesmannen i Nordland, KS, NHO Reiseliv, Norges vassdrags- og energidirektorat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google