Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raskiftet vindkraftverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raskiftet vindkraftverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Raskiftet vindkraftverk
April 2012

2 Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet?
Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser Behov for mer fornybar kraft

3 Nøkkelhendelser ”siden sist”
Grunneieravtaler inngått Forhåndsmeldinger sendt til NVE høsten 2011 Offentlig møte avholdt i Søre Osen 4.oktober 2011 Endelig utredningsprogram fra NVE mottatt Konsesjonssøknad utarbeides med mål om innsendelse aug/sept 2012 Elsertifikatordning på plass, en vesentlig rammebetingelse for utvikling av vindkraft Tekniske analyser(veg og nett) gjennomført Nye målekampanjer igangsatt Bruk av LIDAR, lasermåling av vind

4 Hvorfor vindkraftverk akkurat her?
Avgjørende spørsmål er: Gode nok vindressurser? Nærhet til vei og nett(med kapasitet)? Mulighet for frivillig avtaler med grunneiere? Hva sier kommunen? Konfliktpotensial? Dermed betydelig begrenset mulighetsområde Sannsynligheten for konflikter større: Nærhet til vei=nærhet til bebyggelse Nærhet til nett=nærhet til bebyggelse Det er hytter overalt

5 Vindmålemast i drift siden mars 2011, LIDAR i drift siden desember 2011

6 Om prosess og metode for konsekvensutredningene
Positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses av kompetente fagmiljøer. Virkning av alle deler av tiltaket skal vurderes; nettilknytning, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser med turbiner, bygninger og mellomlagring. Eksempellayout må utarbeides Tilpasninger og justeringer vurderes for å redusere virkninger (avbøtende tiltak). Samrådsmøter skal avholdes. Standard metodikk om konsekvensutredninger benyttes. Eksisterende kunnskap med nødvendig oppdatering. Før- og etterundersøkelser vurderes for naturmangfold. Forskningsresultater og erfaringer innhentes.

7

8 Hva skal utredes?

9 Raskiftet vindkraftverk
Endelig konsekvensutredningsprogram tilsier et ”normalt” utredningsprogram Utvidet verdiskapingsanalyse Sumvirkninger for Osensjøområdet Konsekvensutredningen baserer seg på en eksempel layout Maksløsning

10

11

12

13 Valg av fotostandpunkt for visualiseringer
Utvalgte fotostandpunkter pr. i dag Osensjøen Nord Sjøenden Skallberget Ulvsjøen Nyland/Rv 215 Hammaren Kvilåsen Rasteplass ved Rv 25(ikke ferdig) Søre Osen kirke(ikke ferdig) Amundstad skog hyttefelt

14

15 Nordre Osen

16 Sjøenden

17 Skallberget

18 Ulvsjøen

19 Ulvsjøen

20 Nyland/Rv215

21 Hammaren

22 Kvilåsen

23 Støyberegninger

24

25 Vurdering av regional verdiskaping
Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt(e) kommune(r), herunder sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs- og driftsfasen. Fremgangsmåte: Lokale/ regionale myndigheter og lokalt/ regionalt næringsliv skal kontaktes for innsamling av relevant informasjon.

26 Forts. Reiselivsnæringen i området skal beskrives, og tiltakets mulige virkninger for reiseliv og turisme skal vurderes. Fremgangsmåte: Vurderingene bør baseres på informasjon innhentet hos lokale myndigheter, reiselivsnæringen og andre relevante informasjonskilder. Det bør innhentes erfaringer fra andre områder i Norge og eventuelt andre land. Forskningsresultater og erfaringer fra etablerte vindkraftverk i inn- og utland bør innhentes for å belyse virkninger for reiseliv og turisme.

27 For å dekke kravene: går noe dypere i datainnsamlingen og trekker inn flere kilder (som brukere, innbygger og næringslivet). samler erfaringer (internasjonalt og nasjonalt) både med litteraturstudier, kontakt med eiendomsmeglere og andre som har kompetanse på vindkraftens innvirkning på eiendomspriser foreslår bruk av metoden fokusgrupper gjør en grundigere lokal/regional kartlegging av næringsliv som kan få oppdrag knyttet til selve utbyggingen reiselivet i området blir mer detaljert undersøkt og beskrevet alt dette medfører også en mer omfattende vurdering av virkninger Resultat: Fagrapport– virkninger for verdiskaping, reiseliv og turisme

28 Mulig fremdrift Vår 2012 Konsekvensutredning Høst 2012
Konsesjonssøknad Høst/Vinter 2012 Høringsprosess og folkemøte konsesjonssøknad 2013 Saksbehandling i Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE)/Avklaring konsesjon 2014 Eventuell klagebehandling i Olje- og Energidepartementet Planlegging/bygging

29 Ola Børke 959 81 276 ola@austri.no
Spørsmål?


Laste ned ppt "Raskiftet vindkraftverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google