Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til møte i Salten Regionråd Fauske Hotell 20. – 21. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til møte i Salten Regionråd Fauske Hotell 20. – 21. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til møte i Salten Regionråd Fauske Hotell 20. – 21. november 2008

2 Info ved begynnelsen av møtet Praktiske opplysninger om møtet/oppholdet –Befaring til SKS kl. 18.00 –Middag kl. 20.00 med utdeling av årets Antisutrepris Til sakslisten – SR-sak 38/08 Salten strategier - Organisering og gjennomføring Saksframlegg med forslag til vedtak er utlagt på bordet. – SR-sak 41/08 Presentasjon av prosjektet ”Digital fylkesmann” Saken utgår fordi prosjektleder Geir-Tore Klæboe har meld forfall

3 Orienteringer fra sekretariatet Saltenstrategier 2008-2011 Oppsummering av kommunale vedtak Rusomsorg tas opp som tema på neste SR-møte NIVI-notat 2008-2 Organiseringen av utviklingsarbeidet i Salten - hovedstrategier og veivalg KS-prosjekt ”Folk i husan” Ønsker alle kommunene med – Mangler 3 To hovedsatsninger på folkehelse i Friluftsrådet - Ut er in - Barnehage - STImuli - mellom senga og Bestemorenga! Innspill til kommunenes behandling av Samerettsutvalgets innstilling Takk til ordførerne for deltakelse i Ordførernes tur Kulturkortsamarbeid – Ønsker at Regionrådet er pådriver for at de 4 siste kommunen i Salten også inngår avtale om kulturkortet.

4

5 Orienteringer (forts) Nettselskapene har fulgt opp Regionrådets konferanse om EL-beredskap som ble holdt på Fauske Hotell 1.11.2007. Det er nå utarbeidet forslag til Beredskapsavtale mellom nettselskapene som forventes underskrevet i desember. EL-berdskap Salten

6 Orienteringer (forts)

7

8 Orienteringer (forts.) Neste møte i Regionrådet er på Knut Hamsun sin dødsdag. Da er det samtidig åpningsarrangement for Knut Hamsuns 150-årsjubileum Skal vi dra til Oslo å delta ?

9 Partnerskap Salten SR sin organisasjon/kommunene Nordland fylkeskommune Næringsnettverket KS – NHO - Bodø Næringsforum HIBO-Vgs-Studiesenter Kunnskapsparken i Bodø NAV Regionrådets sekretariat Partnerskap – Kultur – Friluft – Felles Ansvar Oppgave 1 Profil- og rekrutteringsprogram Salten Regionråd Oppgave 2 Salten kompetanse Oppgave 3 Satsning på lærlinger og traineeordninger Oppgave 5 Bli enige om prioriteringer innen samferdsel Oppgave 6 Frisk i Salten Oppgave 7 Regionalt kultursamarbeid Oppgave 9 Fokus på miljøspørsmål Oppgave 8 Arena interkommunale løsn. for tjenesteproduksjon Oppgave 11 Samarbeidskultur Oppgave 4 Videreutvikle Næringssamarbeidet i Salten Partnerskap Salten organiseres som en del av Regionrådets virksomhet Nordland Fylkeskommune Oppgave 10 Påvirkningsarbeid Salten-strategier 2008 - 2011 Regionrådets Arbeidsutvalg (AU) 5 medlemmer Beslutningsgruppe Partnerskap Salten AU + 4 medlemmer fra partnerskapet

10 Hvem og hvor mange inviteres med i partnerskapet ? Hovedpartnere: Kommunene i Salten/SR - NFK Oppgave 1: Profil- og rekrutteringsprogram Næringsliv – NHO - KS NAV FoU/høgskoler Bodø i Vinden Oppgave 2: Salten Kompetanse Kommuner – Næringsliv HIBO Videregående skoler Salten Studiesenter, KUN, RKK Oppgave 3: Lærlinger og trainee-ordninger Kommuner – Næringsliv - NHO Kunnskapsparken i Bodø Oppgave 4: Videreutvikle næringssamarbeidet i regionen Næringsnettverket – Innovasjon Norge Kultur - Reiseliv


Laste ned ppt "Velkommen til møte i Salten Regionråd Fauske Hotell 20. – 21. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google