Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater og mål for energiforskningen i Norge Status på Stratos, 7. September 2011 Arvid Hallén, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater og mål for energiforskningen i Norge Status på Stratos, 7. September 2011 Arvid Hallén, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater og mål for energiforskningen i Norge Status på Stratos, 7. September 2011 Arvid Hallén, Norges forskningsråd

2 Et av Forskningsrådets Store programmer VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT NORKLIMA Klimaendringer og konsekvenser for Norge PETROMAKS Maksimal utnyttelse av petroleumsressursene RENERGI Fremtidens rene energisystem NANOMAT Nanoteknologi og nye materialer FUGE Funksjonell genomforskning HAVBRUK En næring i vekst

3 Renergiprogrammet: 332 millioner i 2010 Energieffektivisering Internasjonalt samarbeid og administrasjon Energipolitikk og marked Energisystemer Fornybar kraft Andre energibærere/ hydrogen Miljøvennlig transport Klimavennlig oppvarming og kjøling

4 Stort behov for økt fornybar energi  Gladnyhet på sokkelen endrer ikke dette bildet

5 Energiforskningen må ha bred forankring og et helhetsperspektiv  Tematiske prioriteringer må reflektere kompleksiteten i fremtidens energiløsninger  Fem departementer i tillegg til OED  Grenseflate mot en rekke andre områder og programmer  Internasjonalt perspektiv som grunnlag for prioriteringer

6 Utvikle teknologi Erverve kunnskap Forskning og utvikling Hovedvirkemidlene for FoU og teknologiutvikling innen fornybar energi Modning og markedsintroduksjon RENERGI- programmet 350 mill. kr. per år For forsknings- institusjoner og innovative selskaper Miljøteknologi- programmet 257 mill. kr. per år For selskaper som skal videreutvikle ny og innovativ miljøteknologi Flere programmer ~ 400 mill. kr. per år For fullskala demonstrasjon av nye teknologier

7 Teknisk Ukeblad 19052011

8 Kontinuerlig utvikling av virkemidler  Kritisk masse  Mer strukturert satsning  Samspill mellom våre virkemidler

9 Elleve FMEer Forskningssenter for miljøvennlig energi CO 2 -lagring Energibruk Zero emission buildings Offshore vind - teknologi Offshore vind - kraftproduksjon Bioenergi CO 2 -fangst og -lagring Energisystemer Klima, energi og industri Internasjonal politikk og energisystemer Nasjonal energipolitikk Solceller

10 Energi 21  Energi21 – et viktig grunnlag for Forskningsrådets videre arbeid  Prioritering av områder hvor norsk næringsliv har særlige fortrinn

11 Lange spor

12 Sterke interesser og viktige veivalg  Økt satsing har gitt stor mobilisering  Opptrappingen må tas videre for å resultater  Vi må nå definere videre retning for energiforskningen  Forskningsrådet skal sikre en god prosess


Laste ned ppt "Resultater og mål for energiforskningen i Norge Status på Stratos, 7. September 2011 Arvid Hallén, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google