Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementet Energipolitikk Utfordringer for framtida Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementet Energipolitikk Utfordringer for framtida Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementet Energipolitikk Utfordringer for framtida Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister

2 Olje- og energidepartementet

3 Olje- og gassnasjonen – teknologiutvikling 1972 1975 1985 1993 1996 1999 2006 2007 Arktisk Miljøfokus Bilder: Statoil, Hydro, Aker Kværner, FMC

4 Olje- og energidepartementet Kilde: Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet Norges største næring (2005)

5 Olje- og energidepartementet Kilde: Senter for verdiskapning 1-3 4-6 7-15 16-30 31- Antall bedrifter Leverandørindustrien – verdiskapning over store deler av landet

6 Olje- og energidepartementet Leverandører - samlet internasjonal omsetning (mrd NOK) Kilde: SNF 2002 Objective:

7 Olje- og energidepartementet IOR er ikke fordelt på område Våre olje- og gassressurser Totalt (82.32 mrd. fat o.e.) Nordsjøen (52.78 mrd. fat o.e.) Norskehavet (20.53 mrd. fat o.e.) Barentshavet (7.53 mrd. fat o.e.) Source: Resource accounts at 31.12.2005 14 % 33 % 37 % 3 % 13 %

8 Olje- og energidepartementet Ligger så langt nærmest forvitringsbanen Har potensial til å gå over den langsiktige banen, men det forutsetter et høyt aktivitetsnivå fremover

9 Olje- og energidepartementet Produsert og gjenværende olje

10 Olje- og energidepartementet Investeringer (eksklusiv letekostnader)

11 Olje- og energidepartementet Forvaltningsplanen – Petroleumsaktivitet i denne stortingsperioden

12 Olje- og energidepartementet Global energietterspørsel 2004-2030 i Referansescenariet 2004 +53% 2030 Kilde: IEA

13 Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler i Referansescenariet Kilde: IEA

14 Olje- og energidepartementet

15 Fangst og lagring av CO 2 Kan utgjøre 20 - 28 prosent av samlete utslippsreduksjoner innen 2050 (IEAs Advanced Technology Scenarios) Norge har en viktig rolle i å bidra til: - Teknologiutvikling - Spre kunnskap og forståelse av lagring av CO 2 som klimatiltak

16 Olje- og energidepartementet Nødvendig med ny kraftproduksjon 125 119 60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 TWh 125 119 60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 TWh Konsum Produksjon i et normalår Årlig variasjon +/- 30 TWh Årlig variasjon +/- 30 TWh

17 Olje- og energidepartementet Eierskap til norsk vannkraft. Fordeling etter andel av normalårsproduksjon

18 Olje- og energidepartementet Satsing på miljøvennlig energi fra 1986 – 2016, millioner kroner

19 Olje- og energidepartementet Et eksempel på energieffektivisering i industrien: Enova bevilger til sammen 125 mill. kr. –Norske Skog – Skogn –Peterson AS – Moss –Eramet - Sauda Prosjektene gir 600 GWh i energibesparelser per år –Tilsvarer energiforbruket til 30 000 husholdninger

20 Olje- og energidepartementet Energiomlegging Økt bruk av varme til oppvarming Energieffektivisering og energisparing Støtte til infrastruktur for fjernvarme Støtte til vindkraft, biokraft og vannkraft under 3 MW

21 Olje- og energidepartementet Satsning på bioenergi Utslippsreduksjoner Frigjør elektrisitet Tilvekst større enn avvirkning Lokal næringsutvikling

22 Olje- og energidepartementet Andre saker Evaluering av energiloven Gassrør til Grenland Industrikraftregime Hjemfall Kraftsituasjonen i Midt-Norge

23 Olje- og energidepartementet Takk for oppmerksomheten Kilde: OD/Google Earth


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementet Energipolitikk Utfordringer for framtida Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google