Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådet og nasjonale prioriteringer Hilde Jerkø avdelingsdirektør Divisjon for vitenskap Det nasjonale dekanmøtet i medisin, mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådet og nasjonale prioriteringer Hilde Jerkø avdelingsdirektør Divisjon for vitenskap Det nasjonale dekanmøtet i medisin, mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådet og nasjonale prioriteringer Hilde Jerkø avdelingsdirektør Divisjon for vitenskap Det nasjonale dekanmøtet i medisin, mai 2006

2 Rådets hovedroller Rådgiver om strategi  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses? Finansiere der vi skaper merverdi  Fremme kvalitet i UH-sektor og institutter  Bygge kompetanse og kvalitet på nasjonalt prioriterte områder  Mobilisere FoU for innovasjon i næringsliv  Fremme internasjonalisering Skape møteplasser

3 Norges forskningsråd Divisjon for administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm. direktør Arvid Hallén

4 ”Vilje til forskning” Norge skal bli ledende internasjonalt når det gjelder ny teknologi, kompetanse og kunnskap ”Regjeringen går inn for at den samlede forskningsinnsatsen øker til 3 prosent av BNP innen 2010, hvorav 1 prosent fra offentlige kilder”

5 Forskningsmeldingen – nasjonale prioriteringer Internasjonalisering Grunnforskning (med vekt på MNT-fagene, inkl. biomedisin) Forskningsbasert nyskaping og innovasjon Energi og miljø MatHavHelse IKT Nye materialer Nanoteknologi Bioteknologi Strukturelle Tematiske Teknologi områder

6 Nasjonale satsingsområder IKT Energi og miljø MatHelseHav Nye materialer nanoteknologi Bioteknologi Tematiske prioriteringer Teknologiske prioriteringer Fornyelse av off. sektor PETROMAKS RENERGI NORKLIMA VERDIKT NANOMAT HAVBRUK FUGE Velferd og samfunns- utfordringer Matprogrammet Helseprogrammer CLIMIT Havet og kysten

7 Forskningen skjer i UoH-sektoren, i institutter og i bedrifter (2000-kroner) Instituttsektoren Universiteter og høgskoler Næringslivet 1970 1980 1990 2000 ’03 27,3 milliarder kr i 2003 1,75 % av BNP

8 Rådet kanaliserer nær 30% av de offentlige midlene til norsk forskning Offentlige kilder Nærings- livet Insti- tutter UoH Div. departementer m.m. Hovedsakelig KD Forsknings- rådet

9 Næring og handel Helse og omsorg Fondet Vitenskapsdivisjonen: Inntekter fordelt på departementer (2006) Kunnskap Samferdsel 1559 mill. kr.

10 Virkemidlene i Vitenskap Forsker- og institusjonsinitiert forskning Temasatsinger SFF, YFF Institutter Universiteter og høgskoler Hvem får pengene? Næringsliv

11 Komitéstruktur for frittstående prosjekter i Vitenskap En for humaniora En for samfunnsvitenskap En for miljø- og utviklingsforskning En for naturvitenskap og teknologi Tre for biologi og biomedisin  Evolusjonsbiologi og økologiske fag  Fysiologiske og anatomiske fag  Molekylær biovitenskap og bioteknologi To for klinisk medisin og folkehelse  Kliniske fag  Samfunnsmedisin og helsetjeneste

12 Totale FoU-utgifter i fagområdet medisin 2003 Universitets- sykehusene RHF’ene Klinisk forskning og translasjons- forskning Institutt- sektoren  FHI  Sintef Helse  andre  Medisin  Odontologi  Andre helsefag 1288 mill. kr876 mill. kr 400mill. kr (drift) Universitetene Grunnforskning og anvendt forskning UoH-sektoren

13 HOD tredje størst med 1006 mill. kr (6,5%) 5 regionale helseforetak: 394 mill. kr Forskningsrådet: 164 mill. kr  Nasjonal konkurransearena - sikre høy kvalitet  Utvikle spisskompetanse  Bygge nasjonale nettverk  Koordinere satsinger  Faglig bredde - tverrfaglighet Forskning i statsbudsjettet 2006 (15,4 milliarder kr) Regionale helseforetak Andre Forskningsrådet

14 Nye helseforskningsprogrammer 2006-2010 Klinisk forskning Psykisk helse Folkehelse Miljø, gener og helse Helse- og omsorgstjenester Rusmiddelforskning (2007) Utlysning av midler til etablering av et tverrfaglig universitetstilknyttet forskningssenter - okt/nov 2006 Global helse- og vaksinasjonsforskning (Sats)

15 NevroNor En nasjonal og strategisk satsing på nevrovitenskapelig forskning - oppstart 2006 Formål Øke forståelsen for hvordan nevrologiske og psykiske sykdommer oppstår Bedre forutsetninger for å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere disse sykdommene

16 Fagevalueringer Biofagevaluering (2002) – oppfølging bl.a. gjennom NevroNor Klinisk, samfunnsmedisinsk og helsefaglig forskning (2004) – oppfølging av evaluering  Styrke epidemiologi – NevroNor utlysning  Medisinsk og helsefaglige forskning – finansieringsstrømmer 2005 (NIFU/STEP) Farmasøytisk forskning – evaluering i 2006

17 Norge 26,8 % EU 18,4 % Tilslagsbarometer i 6. rammeprogram (2002- 2006) EU-forskningen per 18. april 2006 Uttelling på prosjektnivå Godt norsk tilslag i EU 6. rammeprogram Norge deltar i 10 % av alle prosjekter i EU 6RP – totalt 731 EU finansierer forskning for 2 milliarder kroner i Norge 3500 norske forskere er involvert

18 Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet (2007- ….) Ny policy og handlingsplan skal utarbeides Ressursgruppe fra 3. styringsnivå Hva betyr RHF’enes forskningsmidler for Forskningsrådets rolle, prioriteringer og virkemidler? Høres:  NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning)  Forskningsdekanmøter  ?


Laste ned ppt "Forskningsrådet og nasjonale prioriteringer Hilde Jerkø avdelingsdirektør Divisjon for vitenskap Det nasjonale dekanmøtet i medisin, mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google