Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOG seminar 19.06.20081 Hvordan utnytte mulighetene? CO2 Alliansen - forskningsamarbeid for håndtering av CO2 Hans-Roar Sørheim Radisson SAS Royal Hotel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOG seminar 19.06.20081 Hvordan utnytte mulighetene? CO2 Alliansen - forskningsamarbeid for håndtering av CO2 Hans-Roar Sørheim Radisson SAS Royal Hotel."— Utskrift av presentasjonen:

1 HOG seminar 19.06.20081 Hvordan utnytte mulighetene? CO2 Alliansen - forskningsamarbeid for håndtering av CO2 Hans-Roar Sørheim Radisson SAS Royal Hotel 19.06.2008

2 HOG seminar 19.06.20082 Bakgrunn nMongstad-avtalen nFørste fullskala anlegg for CO2 håndtering fra kraftproduksjon nTestsenter for CO2-fangst nLangsiktig teknologiløp og norske teknologimuligheter nBehov for nye løsninger og mer kosteffektiv teknologi nRensing av eksos er kommet lengst, men ikke konkurransedyktig nAlternative løsninger på forskningsstadiet nIngen opplagte vinnere nVi trenger bred norsk FoU innen CO2-fangst og –lagring (CCS) nLangsiktighet: 2015-2020+ nAlternative teknologier, parallelle satsinger nSamspill industri og myndigheter (rammebetingelser og incentiver)

3 HOG seminar 19.06.20083 Regionale FoU initiativ nFoU kompetanse i Bergen relatert til CO2 verdikjeden nCMR, HiB, UiB, Unifob nSpiss- og breddekompetanse nLagring av CO2 nCO2 alliansen Initiativ fra HOG og FoU miljøene i Bergen og Trondheim

4 HOG seminar 19.06.20084 CO2 Alliansen nForskningssamarbeid for håndtering av CO2 nBidra til realisering av regjeringens Mongstad ambisjoner (St.prop.49) nSynliggjøre en nasjonal kompetanseressurs nStimulere samarbeid nSkape engasjement nSekretariat: HOG

5 HOG seminar 19.06.20085 Norge startet tidlig og har fortrinn nBetydelig offentlig satsing på FoU og demonstrasjon i over 10 år nDagens nivå: 120 mill nSatsingen øker! nSolid grunnlag innen CCS n>10 års kompetansebygging i UoH/institutter nVolum og kvalitet nInternasjonal posisjon på CO2-lagring nIndustrielle miljøer som vil satse Offentlig finansiering av FoU i Nord Amerika og EU-land (2005) Kilde: CICERO-2005

6 HOG seminar 19.06.20086 Nasjonal kompetanseressurs: 500 forskere og spesialister Fangst Transport Deponering

7 HOG seminar 19.06.20087 Mongstad som European CCS R&D and Test Centre - en fantastisk mulighet!

8 HOG seminar 19.06.20088 ”Mongstad International CCS R&D and Test Centre” nKort sikt: nBidra til kosteffektive og optimaliserte post-combustion teknologi for gasskraftverk nKvalifisere kystnær CO2-lagring og utvikle/forbedre metoder og teknologi for monitorering av CO2 nLang sikt (2015+): nEtablert som internasjonalt ledende CCS test og FoU senter nTiltrekke ledende internasjonale partnere nUtvikle og teste nye CCS teknologier for kull- og gasskraftverk nBidra til teknologi spin-offs og etablering av ny internasjonal orientert næringsvirksomhet

9 HOG seminar 19.06.20089 Økt FoU-satsing på miljøvennlig teknologi n“Energi21”: FoU strategi for energisektoren n5 spissede satsinger nBreddesatsing n“Klimaforliket”: politisk vilje til økt satsing nFornybar energi nCO2 fangst og lagring (CCS) nØkt satsing i 2009 n300 mill

10 HOG seminar 19.06.200810 Satsing på bredde og spiss Bred kunnskapsplattform CLIMIT, RENERGI mv nKvalitet og relevans avgjør hvor vi får sentra n7-20 mill/år i 8 år nInnovasjon og verdiskaping nUtdanning og rekruttering nPartnerskap og finansiering nEtt eller to sentra innen CO2-fangst og -lagring Senter 1 Senter n Senter 4 Senter 3Senter 2 1 2 3 4 5 6

11 HOG seminar 19.06.200811 FME-initiativ på CCS nFlere initiativ på CO2 lansert nInitiativ fra Bergen: nCMR, UiB, Unifob, HiB nFull verdikjede eller fokus på CO2-transport og lagring nInkludere partnere utenfor regionen som kan styrke våre initiativ nHovedkonkurrenten er Sintef-miljøet

12 HOG seminar 19.06.200812 Utnytter vi mulighetene? nNorge har sterke kompetansemiljøer og de er klar til innsats nMyndighetene trapper opp innsatsen nFoU miljøene og nasjonale industrielle aktører må bli sterkere involvert i de mulighetene som Mongstad-avtalen representerer nKonklusjon: Vi er på vei, men kan bli mye bedre!


Laste ned ppt "HOG seminar 19.06.20081 Hvordan utnytte mulighetene? CO2 Alliansen - forskningsamarbeid for håndtering av CO2 Hans-Roar Sørheim Radisson SAS Royal Hotel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google