Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarme Dag 1 o Norsk Fjernvarmes fremtidsbilde og mål, Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme o Fjernvarmens plass i Regjeringens Handlingsplan for fornybar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarme Dag 1 o Norsk Fjernvarmes fremtidsbilde og mål, Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme o Fjernvarmens plass i Regjeringens Handlingsplan for fornybar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarme Dag 1 o Norsk Fjernvarmes fremtidsbilde og mål, Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme o Fjernvarmens plass i Regjeringens Handlingsplan for fornybar energi? statssekretær Eli Blakstad, Energidepartementet o Fjernvarmesatsing og notifisering av Energifondet, Trude Tokle, Enova o Likeverdige vilkår for fornybar varme og kraft, Eirik Midtsundstad, Xrgia 14:20Utstilling og kaffepause o Konsekvenser ved konkurranse i fjernvarmemarkedet, Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme o Kommunikasjonsarbeidet i Svensk Fjärrvärme, Annika Johannesson, Svensk Fjärrvärme 15:40Paneldebatt: ”Energieffektivisering- fokus på bygget eller systemet?” Atle Nørstebø, Fortum fjernvarme - Einar Wilhelmsen, Zero - Tor Olsen, AF-Gruppen Debattleder. Christian Grorud, Vista Analyse 17:00Enovas time: Søkerkurs til fjernvarmeprogrammene 18:30-19Aperitiff i Sportsbaren og Festmiddag 1

2 Energisystemet 2020 - 2050 Klima  Global oppvarming -> ekstremvær  Kulde i nordområdene Demografi -økonomi  Befolkningsvekst mot 7 mill  Sentralisering og leiligheter  Økonomisk vekst-> økt energiforbruk Teknologi  Toveiskommunikasjon og aktivhus  Energieffektivisering = optimalisering av energisystem og bygg  Enklere og sikrere løsninger  Nye produkter Politikk  Krav til miljø og Forsyningssikkerhet  Helhetlig energisystem 2

3 Økende overskudd av fornybar energi i TWh fra kraft og varme, men ikke av effekt 3 Mye uregulert kraft-> redusert fleksibilitet, volatile priser Vindkraft og småkraft gir ikke nok effekt i kuldeperioder Fjernvarmen i Oslo og Trondheim sikret forsyningen vinteren 2010/2011 2010: 5 TWh fjernvarme – 2500 MW 2020: 10 TWh fjernvarme – 5000 MW 2050: 20 TWh fjernvarme – 10000 MW

4 Via smarte byer til 0-utslippssamfunnet   Mindre ressursbruk  Effektknapphet og mindre fleksibelt kraftsystem  Krevende brukere Trenger  Fornybar fjernvarme som effektreserve:  Avlaster elnettet  Varmelagring  Smartgrid for kraft og varme  Systemoptimering energiforsyning og bygg- kombinerer lavere energibehov og fleksibilitet  Kollektive løsninger i byer vs individuelle i distriktene  Nye bruksområder: Kraft: industri, offshore, fjernvarme, transport Varme: hvitevarer, gatevarme, komfortvarme Kjøling: stor vekst med lavenergibygg  Bruk sekundærvarmen først i varmemarkedet  Termisk energi til alle vannbårene systemer  Fjernvarmeinfrastruktur en forutsetning for kraftvarme /CHP 4

5 Fjernvarme og fjernkjøling i fremtidens energisystem: høy markedsandel med konkurransedyktig teknologi Autonomt system

6 Hva trenger vi for å nå dit? o Offensive mål for fornybar varme og kjøling mot 2020 - definér varme- og kjølemarkedet ift teknisk elforbruk o Konverter fra direkte el til oppvarming til vannbåren varme - konverteringsstøtte til utbyggere og husholdninger o Regelverk med systemperspektiv - Energimerkeordning tilpasset EUs nye direktiv for Energieffektivisering - Veileder i tråd med hensikten i Energilovens prisbestemmelse - miljøkompetanse i kommunenes byggesaksbehandling - Samordning i grøfta – balansert veilovgivning - koordinering mellom departementer o Infrastrukturstøtten i Enova styrkes - 10% avkastningskrav 6


Laste ned ppt "Fjernvarme Dag 1 o Norsk Fjernvarmes fremtidsbilde og mål, Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme o Fjernvarmens plass i Regjeringens Handlingsplan for fornybar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google