Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samspill mellom akademia og næringsliv - Utfordringer og virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samspill mellom akademia og næringsliv - Utfordringer og virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samspill mellom akademia og næringsliv - Utfordringer og virkemidler

2 Agenda Nasjonale innovasjonsutfordringer Brobygging mellom akademia og næringslivet ”Den tredje oppgaven” Virkemidler for et styrket samspill mellom akademia og næringsliv Diskusjoner og utviklingstrender

3 Begrunnelser for en politikk som søker å bygge ned kløften mellom akademia og næringslivet FoU og utdanning er de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst i næringslivet Det ”europeiske paradokset” ”Systemfeil” – barrierer for kunnskapsoverføring

4 Universitetenes og høgskolenes tre oppgaver som innovasjonsaktører Samspill med Næringslivet 1.Utdanning 2.FoU ”Den tredje Oppgaven” Interaktiv læring mellom akademia og næringslivet- nyere innovasjonsforståelse Å formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. ”Den fjerde Oppgaven” ?

5 Lærings- og utviklingssamarbeid Kilde: Figur 11 i Finne og Hubak (2004) Tegnforklaring: svart – samarbeid; grått – kontakt

6 Agenda Nasjonale innovasjonsutfordringer Brobygging mellom akademia og næringslivet ”Den tredje oppgaven” Diskusjoner og utviklingstrender Virkemidler for et styrket samspill mellom akademia og næringsliv

7 Norge investerer klart mindre i FoU enn våre naboland FoU-investeringene i Norge er lave – utfordring å mobilisere næringslivet Det er spesielt norsk næringsliv som investerer mindre i FoU

8 Norge har en ambisiøs innovasjonspolitikk ”Fra idé til verdi” Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land ”Vilje til forskning” Samlet forsknings- innsats skal øke til 3% av BNP innen 2010 ”Om regional- politikken” Sterke, internasjonalt konkurransedyktige næringsmiljøer

9 Målet er å øke forskningsinvesteringene fra dagens 1,75% til 3% av BNP i 2010 OffentligNærings- liv Andre (1) Totalt 2003 OffentligNærings- liv/ andre Totalt 2010 0,76 0,82 0,171,75 0,24 1,013,00 (1) Forskning finansiert fra utlandet eller stiftelser/private donasjoner ”Behov for realvekst i offentlige forskningsbevilgninger på ca 5,8 mrd. kroner…” ”…tilsvarende vekstbehov for næringsliv, internasjonale og andre private kilder vil utgjøre anslagsvis 23 mrd. kroner” % av BNP Dagens nivåBehov for økning

10 Agenda Nasjonale innovasjonsutfordringer Brobygging mellom akademia og næringslivet ”Den tredje oppgaven” Virkemidler for et styrket samspill mellom akademia og næringsliv Diskusjoner og utviklingstrender

11 Helhetlig virkemiddelportefølje Divisjon for vitenskap Divisjon for store satsinger Divisjon for innovasjon Skatte FUNN SFI SFF Fri grunn- forskning Store programmer Programmer

12 Ny virkemiddelstruktur for innovasjon Enklere og mer attraktiv for næringslivet Treffe sentrale innovasjons- utfordringer Bedre og mer effektiv drift 1.2.3.

13 Brukerstyrte prosjekter utløser private midler og etterspørsel for FoU-miljøene Mill Nok NFR Andre off. Egen finans Andre private Totalt Egen FoU Innkjøpt FoU Mill Nok Kilde: Brukerstyrte prosjekter, 2003 40% 2% 46% 12% 32% 68% 32 øre av hver prosjektkrone blir brukt på innkjøp av FoU Én krone brukerstyrt utløser 1,44 kroner i private midler

14 Store programmer som virkemiddel VERDIKT – Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT Langsiktige: 10 år, ramme minst 100 mill. kroner Målgrupper: N æringsliv, FoU-miljøer og forvaltning HAVBRUK – en næring i vekst NANOMAT – Nanoteknologi og nye materialer PETROMAKS – Maksimal utnyttelse av petroleumsressursene NORKLIMA – Klimaendringer og konsekvenser for Norge FUGE – Funksjonell genomforskning RENERGI – Fremtidens rene energisystem

15 Virkemidler for regionale innovasjonssystem (”Systemtiltakene”) Virkemidler i Forsknings- rådet Relatert i Forsknings- rådet Relatert i Innovasjon Norge Næringsrettet Høgskolesatsing - nHS Kompetansemegling Verdiskaping 2010 – VS 2010 Forny ARENA Norwegian Centres of Expertise Høgskolene – bedre samspill med lokalt næringsliv Forskningsinstitutter -Kompetansemeglere som bindeledd til bedrifter Innovasjonsprosesser i og mellom bedrifter med bred medvirkning Kommersialisering av forskningsresultater, primært i høgskoler i denne sammenheng Regionale næringsmiljøer/ næringsklynger Norges fremste næringsklynger Målgruppe Inkubator- programmet Relatert i Innovasjon SIVA Nystartede bedrifter

16 Agenda Nasjonale innovasjonsutfordringer Brobygging mellom akademia og næringslivet ”Den tredje oppgaven” Virkemidler for et styrket samspill mellom akademia og næringsliv Diskusjoner og utviklingstrender

17 Økte muligheter for tettere samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet - tre områder 1.Styrke rollen som regional utviklingsaktør 2.Kommersialisering - FORNY 3.Leverandør av FoU-tjenester til næringslivet – brukerstyrte prosjekter


Laste ned ppt "Samspill mellom akademia og næringsliv - Utfordringer og virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google