Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Anvendt økonomi Vår forskning handler om å utvikle et bedre grunnlag for rasjonelle beslutninger i næringsliv og offentlig forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Anvendt økonomi Vår forskning handler om å utvikle et bedre grunnlag for rasjonelle beslutninger i næringsliv og offentlig forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Anvendt økonomi Vår forskning handler om å utvikle et bedre grunnlag for rasjonelle beslutninger i næringsliv og offentlig forvaltning. Det dreier seg om forstå aktørers atferd og å modellere og optimere komplekse sammenhenger i et industrielt og samfunnsmessig perspektiv. Vi benytter bedrifts- og samfunnsøkonomisk teori og operasjonsanalytisk modellering som grunnlag for vårt arbeid.

2 Teknologi og samfunn 2 Driftsresultat 2009 +2,7 MNOK (12,5% av netto inntekt) Budsjett 2010 +2,5 MNOK (11 % av netto inntekt) Ansatte Antall ansatte 23 Årsverk ~17 Publisering OK nivå, men økt fokus Anvendt økonomi – nøkkeltall

3 Teknologi og samfunn 3 Anvendt økonomi – Målet for vår virksomhet Være en nasjonalt ledende og foretrukket leverandør innen anvendt operasjonsanalyse/ bedriftsøkonomi Være et kjernemiljø for økonomisk forskning i SINTEF Styrke det samfunnsøkonomiske perspektivet i SINTEF sin forskning Opprettholde og styrke den operasjonsanalytiske kompetansen i samarbeid med NTNU og andre Øke bedrifts- og samfunnsøkonomisk kompetanse på utvalgte felt i samarbeid med NTNU og andre Bidra til SINTEF sin overordnede visjon Teknologi for et bedre samfunn

4 Teknologi og samfunn 4 Anvendt økonomi - Vår egenart Vår kompetanse er ikke bransjeavhengig og vi har samarbeid med de fleste SINTEF-instituttene Vi har en betydelig forskning og utvikling innen egen avdeling rettet direkte mot bransjer som olje/gass/LNG/energi og jernbane/transport, og vi har en lang tradisjon innenfor regional modellering/analyse Avdelingen bidrar inn mot de store strategiske satsingene i SINTEF, som for eksempel tidligere konsernsatsing sammen med Marintek og IKT, og vi deltar i andre satsinger og større NFR-prosjekt ved andre SINTEF-enheter Vi ser en økende etterspørsel etter vår kompetanse og et potensial for vekst i løpet av de nærmeste årene. Vi forventer vekst innenfor alle fagfelt vi i dag arbeider

5 Teknologi og samfunn 5 Anvendt økonomi – Folk Avdelingen har siden 2006 økt med 3-4 medarbeidere pr år, og har ved starten av 2010 23 medarbeidere Vi har ambisjoner om vekst med 2-4 medarbeidere pr år, slik at avdelingen kan omfatte ca 30 medarbeidere om 3-4 år Vi har en målsetting om å: tilstrebe en balansert alders- og kjønnssammensetning i avdelingen øke det internasjonale og fremmedkulturelle innslaget blant de ansatte Godt arbeidsmiljø er første prioritet: Åpenhet, etterrettelighet, inkludering og en god porsjon humor ordner mye i hverdagen. Vi lar medarbeiderne presentere seg overfor oppdragsgiverne Prosjekter ved Anvendt økonomi er lagarbeid!

6 Teknologi og samfunn 6 Anvendt økonomi –Fag Status kompetanseområder: Vi skal være internasjonalt ledende innenfor anvendt operasjonsanalyse Pr i dag har 11 forskere doktorgrad innen dette fagfeltet Avdelingen skal til enhver tid ha høy faglig kompetanse innenfor Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Avdelingen skal KUNNE implementering av beslutningsstøttemodeller Vi har et godt utviklet samarbeid med NTNU og tilrettelegger for at medarbeidere skal kunne ta doktorgrad ved NTNU Vi skal publisere, delta på konferanser og ha gode internasjonale nettverk innenfor avdelingens kjerneområder Vi skal ha god bransjekunnskap innenfor utvalgte områder

7 Teknologi og samfunn Anvendt økonomi - Kunder Forskningsrådet Statoil Norad NSB GDF Suez Jerbaneverket Fylkeskommuner Departement Direktorat og tilsyn Helseforetak Gassco Oljedirektoratet Nortura Litt EU… 7 Organisasjonskart Organisasjonskart + Utstrakt samarbeid med andre SINTEF- enheter

8 Teknologi og samfunn 8 Anvendt økonomi - Prioriteringer 1 Bidra i oppbyggingen av et nytt senter for samfunnsvitenskapelig energiforskning (CenSES) Bygge opp aktiviteten på feltet kvantitativ logistikk med utgangspunkt i operasjonsanalytisk metode Videreutvikle metoder og anvendelsesområder relatert til lokaliseringsanalyse og beslutninger Helsetjenester, Skole, Industri Videreutvikle metodikk for infrastrukturutvikling Transport,energi og samfunn (Jernbane, NG/LNG, u-land)

9 Teknologi og samfunn 9 Anvendt økonomi – Prioriteringer 2 Bygge opp en større og mer langsiktig prosjektportefølje innen samfunnsøkonomi: Samfunnsøkonomisk analyse, herunder miljøkonsekvenser og verdisetting av innovasjon og ny teknologi Bedrifters samfunnsansvar i en økonomifaglig kontekst Næringsøkonomisk analyse i regionalt og nasjonalt perspektiv verdiskaping, verdikjeder, klynger, virkemidler, innovasjon Fiskeri, Havbruk,Transport Videreutvikling av regionaløkonomiske modeller og analysemetodikk Utvikle et antatt potensial på feltet risikostyring/finans Kombinere prediksjonsmodeller og usikkerhet med stokastisk optimering og risikostyring mot andre bransjer enn energi


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Anvendt økonomi Vår forskning handler om å utvikle et bedre grunnlag for rasjonelle beslutninger i næringsliv og offentlig forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google