Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU U S A B I L I T Y brukskvalitet Hva ønsker vi at bygget skal gjøre for oss?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU U S A B I L I T Y brukskvalitet Hva ønsker vi at bygget skal gjøre for oss?"— Utskrift av presentasjonen:

1 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU U S A B I L I T Y brukskvalitet Hva ønsker vi at bygget skal gjøre for oss?

2 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Introduksjon Dagsorden Begrepet brukskvalitet Hvordan kartlegge brukskvalitet Praktisk gjennomføring av gåtur (1 – 1 1 / 2 time)

3 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Usability er definert i ISO9241-11 til å bestå av delelementene effekt, effektivitet og brukertilfredshet. En bygnings brukskvalitet betyr at den; Er effektivt i bruk (produktivitet, effektivitet, yteevne) Efficiency Gir ønsket effekt i bruk (virkning, verdiskaping) Effectiveness Gir opplevd kvalitet i bruk (brukertilfredshet) Satisfaction Brukskvalitet som begrep

4 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Samspill mellom bygning, organisasjon og teknologi. teknologi organisasjon bygning Disse tre faktorene vil alltid gjensidig påvirke hverandre og dermed også den opplevde brukskvaliteten

5 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Bygningens bidrag til å hemme / fremme virksomhetens; - Målsettinger (ønsket effekt) - Verdier / kultur - Arbeidsprosesser / aktivitet hemme fremme Samspill mellom bygning og organisasjon

6 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Bra / dårlig i forhold til; - hva (formål, behov, funksjon) - for hvem (eier, bruker, kunde …) - hvor (Trondheim, Klæbu, England…) - når (60-tallet, nå, 2030) - rammer (økonomi, tid, kompetanse..) Brukskvalitet – kontekstavhengig!

7 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU 7 Hva skal kartleggingen brukes til? Eksempler: Innhenting av brukererfaringer i forbindelse med: Videreutvikling av eksisterende lokaler. Valg av nye lokaler Programmering av nybygg

8 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Hvordan kartlegge brukskvalitet

9 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Tema for gåtur Eksempler på tema: Hvordan fysisk utforming av lokalene støtter pågående eller ønskede arbeidsproseser Attraktivitet (definer for hvem og til hva) Logistikk Orienterbarhet

10 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU GÅTUR / BEFARING

11 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU 0 Hvem:kjønn, rolle, tilhørighet 1 Hvor:angi sted (bygg, etasje, avdeling, rom) Hva:vurdering av utvalgte stoppesteders bidrag til å fremme eller hemme tema…… Hvordan: - stille refleksjon med individuelle notater. - plenumsdiskusjon på det enkelte stoppested. 2 Hvordan gjennomføre gåturen

12 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Oversiktsplan (eksempel)

13 USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU Plantegning (er)


Laste ned ppt "USEtool – Trinn 3 - Gåtur – støtteverktøy 3aSINTEF / NTNU U S A B I L I T Y brukskvalitet Hva ønsker vi at bygget skal gjøre for oss?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google