Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 IPLOS KOSTRA arbeidsgruppe 09. april 2011 Bjørn Gabrielsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 IPLOS KOSTRA arbeidsgruppe 09. april 2011 Bjørn Gabrielsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 IPLOS KOSTRA arbeidsgruppe 09. april 2011 Bjørn Gabrielsen

2 2 Datainngang 2009 data – Høst 2010 2009: Nyinnsending høsten 2010 –Nye data basert på høstens innsending publisert på KOSTRA 15. mars –Ny innsending initiert for å rette opp kommunenes registreringer av beboere i boliger:  13% av kommunene står fortsatt uten beboere i boliger  13 prosent mer enn halvert i forhold til 2008  2009-tall for beboere fortsatt ikke publisert i KOSTRA –SSB vil vurdere om vi skal vi bruke tall for 1/1-2010 (basert på innsending av 2010-data)

3 3 IPLOS data 2010 God datainngang (425 kommuner 15/3) Fremdeles ettervirkninger av innføring av IPLOS versjon 3 –Problemer med fagsystemer drøftes på eget leverandørmøte, juni Mangler knyttet til innsending av ”nye” variablene innført med versjon 3.0 2010 data viser fortsatt problemer knyttet til registrering av beboere i boliger: –2010: 8,5 prosent av kommunene oppgir ikke beboere boliger, over 15 prosent av kommunene halvert sammenliknet med 2008 –Kommuner melder om bedret kontroll av boligtall:  Brukere som feilaktig registrert som beboer i bolig PLO er fjernet  Beboere som bor i andre kommunale boliger er fjernet

4 4 Test: brutto driftsutgifter pr beboerdøgn Institusjon Forsøk: Beregnet alle dager institusjonsopphold –Ikke justert for dødsfall –Både inn- og utdato telles (fradato må være oppgitt) –Ikke justert for utelukkende tjenester Resultat: –Korttid utgjør vel 20 prosent av alle dagene –Mellom 2 300 og 2 400 kroner pr. døgn  2 600 gjennomsnitt for kommuner med tall) –Få ekstremverdier (over 4000 - under 1 500, 5,7% av alle) Gjenstår: –Korrigere for dødsfall –Vurdere muligheter for korreksjon av overlappende tjenester –Andre forslag?

5 5 Test: brutto driftsutgifter per tildelt time Hjemmetjenester Forutsetninger: –Ikke justert for dødsfall –Både inn- og utdato telles (fradato må være oppgitt) –Uoppgitt settes til 3 timer hjemmesykepleie/8 timer andre tjenester –Ikke justert for utelukkende tjenester Resultater test: –Om lag 400 og 500 kroner pr time, median 430, gjennomsnitt 470 –Spredning fra under 200 til nær 2 000 Gjenstår: –Korrigere for dødsfall, utelukkende tjenester –Modell for estimat av manglende oppgave for timer/uken –Andre forslag?

6 6

7 7 Kjøp og salg over kommunegrenser Kjøp av tjeneste: Tjenesteyters kommune ulik bokommune IPLOS inneholder følgende identiteter for kommune: –Avsender kommune –Bostedskommune (oppgave og folkeregister) I tillegg kan beliggenhetskommune for tjenesteyter hentes via enhetens organisasjonsnummer i BoF (institusjon/bemannet bolig) –Uklart om dette kan brukes jf. regelverk knyttet til kobling av data Tre kombinasjoner –1. Registrert utfører/Registrert bokommune –2. Registrert utfører/Ikke registrert bokommune –3. Ikke registrert utfører/Registrert bokommune (Private enheter sender normalt ikke inn IPLOS-data)

8 8 Kjøp og salg forts. Årets inngang bør vurderes i løpet av høsten 2011 –Samsvar skjema og IPLOS? Anbefaling: Informasjon opprettholdes i KOSTRA skjema. Målsetting: IPLOS erstatter KOSTRA rapportering

9 9 Konklusjoner Gjenstår ennå en del arbeid med oppfølging etter innføring av versjon 3 –Kommunene kan rette opp og sende nye data utover høsten 2011 Nye indikatorer i KOSTRA: –Driftsutgifter institusjoner relativt til antall oppholdsdøgn kan trolig presenteres allerede til neste år –Driftsutgifter relativt til tildelte timer/uken bør utredes videre Utleie av tjenester: –Sammenheng mellom IPLOS og skjema utredes høsten 2011.


Laste ned ppt "1 1 IPLOS KOSTRA arbeidsgruppe 09. april 2011 Bjørn Gabrielsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google