Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 KOSTRA kommunehelse og pleie og omsorg Nytt spørsmål om tannhelse i Skjema 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 KOSTRA kommunehelse og pleie og omsorg Nytt spørsmål om tannhelse i Skjema 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 KOSTRA kommunehelse og pleie og omsorg Nytt spørsmål om tannhelse i Skjema 1

2 2 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 4-1 Antall timeverk En kommune mente det fort kunne være ulik praksis om en tok med årsverk til administrasjon el. ikke. Argument for register: da kan en velge utdanning og/eller yrke. 4-3 Aktivitet Kommentar fra samme kommune: Alle får tilbud om kontroller, men møter ikke av ulike årsaker. Burde være kolonner for antall tilbudt ikke møtt/gjennomført. Burde være lett å ta ut av fagsystem. Def. på "fullført” burde dessuten komme klarere fram: På f.eks. 4- årskontroll skal barnet innom både helsesøster og lege. Mange dropper lege, og da skal en vel ikke regne det som fullført? Kommunen henviste til Helsesøsterforbundet, som hadde synspunkter her. Endringer i skjema 1

3 Endringer i skjema (sak 3) F120 med i totaltall? SSB ønsker å ta opp til vurdering om timer for leger og fysioterapeuter ført på funksjon 120 Administrasjon og fellestjenester burde inngå i totalen, slik det gjøres i de nasjonale tallene. Overføring fra fagsystem bedre enn skjemarapportering? En kommune mener rapportering i skjema av antall fødte i løpet av året, samt antall for de ulike aldersgruppene ved helsekontroller ofte blir misvisende pga. ulikt tellingstidspunkt og populasjon i teller og nevner. Kommunen mente her at fagsystemene ville kunne gi bedre tall for indikatoren.

4 Endringar i faktaark Arbeidsgruppa vart einige om å fjerna indikatorane: –Legeårsverk per 1 000 plasser i institusjon –Årsverk fysioterapeuter per 1 000 plasser i institusjon Dette er botna i indikatorane under gir fullgod informasjon: –Legetimer per beboer i sykehjem –fysioterapitimer per beboer i sykehjem Tydeleggjering og betre samsvar mellom rettleiar og enkelte indikatorar i faktaarket –Ulike aldersintervall innanfor skulehelsetenesta


Laste ned ppt "1 1 KOSTRA kommunehelse og pleie og omsorg Nytt spørsmål om tannhelse i Skjema 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google