Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av kvalitetsindikatorer KS 07.03.13. Kort om bakgrunn: For de fleste kommunale sektorer er det få eller ingen gode indikatorer for objektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av kvalitetsindikatorer KS 07.03.13. Kort om bakgrunn: For de fleste kommunale sektorer er det få eller ingen gode indikatorer for objektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av kvalitetsindikatorer KS 07.03.13

2 Kort om bakgrunn: For de fleste kommunale sektorer er det få eller ingen gode indikatorer for objektiv resultat- eller produktkvalitet Det viktigste unntaket er utdanningssektoren (nasjonale prøver, eksamen, frafall, etc) For de øvrige sektorer i hovedsak indikatorer for struktur- og prosesskvalitet TBUs produksjonsindeks – få kvalitetsindikatorer

3 FoU - «Bedre måling av kvalitet i kommunene» Objektiv resultat- og produktkvalitet Ikke struktur, prosess, brukerundersøkelser Områder: – Pleie og omsorgstjenesten – Helsestasjon og skolehelsetjenesten – Sosialtjenesten – Barneverntjenesten – Barnehagetjenesten – Skolefritidsordning

4 Eksempler – pleie og omsorg Andel omgjorte klager på vedtak av fylkesmannen Avvik legemiddelhåndtering Feil-/underernæring Fall med alvorlig skade Antall tilfeller av utagering/vold fra beboere Liggesår/trykksår Bruk av beroligende medisiner og anti-depressiva Om beboere har mulighet for å spise sammen Om beboer tilbys servering av sen kveldsmat Om beboer selv kan velge sengetid

5 Helsestasjon-/skolehelsetjenesten Gjennomsnittlig ventetid for timeavtale Andel henvendelser som følges opp i løpet av et gitt antall dager Andel avlyste besøk som skyldes tjenesten selv Andel avlyste besøk som skyldes brukeren Andel barn som når avtalte vektmål Fravær av klamydia Røykekutt blant gravide

6 Hva har skjedd og skjer videre…. Utvikling av kvalitetsindikatorer ble tatt opp gjennom konsultasjonsordningen i april 2012 August 2012 ble det enighet om en koordinert utvikling av kvalitetsindikatorer - KS og flere departementer (KRD, BLD, HOD, AD og KD) Samordningsrådet for KOSTRA besluttet i september 2012 å gi SSB v/eksisterende KOSTRA-arbeidsgrupper oppdraget med utvikling av nye kvalitetsindikatorer

7 Videre arbeid – forts. Rapporteringsåret 2013 og også for 2014 må trolig vurderes ut fra eksisterende datagrunnlag På lengre sikt (2-3 år) må det kunne inkludere indikatorer som baserer seg på et videreutviklet datagrunnlag i forhold til det om samles inn i dag – Må foreta en konkret kost-/nyttevurdering av nye kvalitetsindikatorer På sikt en del av det KOSTRA-rapporteringen Vil arbeide for at nye kvalitetsindikatorer vil komme istedenfor og ikke i tillegg til gamle

8 Videre arbeid – forts. KS vil bistå arbeidsgruppene KS: – Enkel uttesting av indikatorer i Effektiviseringsnettverk for barnehage, helsestasjon/skolehelsetjenesten og pleie og omsorg – Egen FoU hvor man ser nærmere på fagsystemenes muligheter og begrensinger for datainnsamling til kvalitetsindikatorer (Pleie og omsorg og helsestasjon/skolehelsetjenesten)


Laste ned ppt "Utvikling av kvalitetsindikatorer KS 07.03.13. Kort om bakgrunn: For de fleste kommunale sektorer er det få eller ingen gode indikatorer for objektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google