Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon Samling for privatskolene 27. april 2011 Bruk av data, definisjoner og rapportering til SSB/Udir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon Samling for privatskolene 27. april 2011 Bruk av data, definisjoner og rapportering til SSB/Udir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon Samling for privatskolene 27. april 2011 Bruk av data, definisjoner og rapportering til SSB/Udir

2 Utarbeidelse av registreringshåndboken er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, SSB og Vigo. Håndboken skal oppdateres en til to ganger pr år. Registreringshåndboken finnes her: http://www.wis.no/udir/regbok Registreringshåndboken

3 Tre nye variabler: Utdanningsprogram Fravær Orden og adferd Fagtype IO – Individuell opplæringsplan Sluttdato er endret til Avbruddsdato OBS! Elever som går ut hele skoleåret skal ikke ha avbruddsdato. Sluttårsak er endret til Avbruddsårsak Ny: PM - Permisjon Endringer fra 2010 til 2011

4 Fagstatus M – Fagopplæring i skole (Elever som ikke får lære-/opplæringskontrakt) Elevstatus M – Fagopplæring i skole (Elever som ikke får lære-/opplæringskontrakt) Elevtimer IOP1000/IOP2000/IOP3000/IOP4000/IOP5000 NOR1211 (for påbygg til gen. studiekomp) Kun fag med avvik skal ha påført elevtimer Spesialundervisning Ny tekst under utfyllende kommentarer Endringer fra 2010 til 2011 (forts)

5 Karaktertermin Tatt bort T1 og T2 Merknad til Prosjekt til fordypning Dersom periodisering av undervisningen og det ikke blir gitt karakter i H1 settes ”Fag undervises i 2. termin” Oppmøtestatus Ny tekst på gyldige koder 0 – Avlagt 1 – Dokumentert fravær 2 – Ikke dokumentert fravær

6 Fullførtkoder Presisering under H Ny fullførtkode K – Fullført læretiden (for lærekandidater) Gjelder kun Vigo Endringsloggen finnes her: http://www.wis.no/35004/3344/35006-51306.html Endringer fra 2010 til 2011 (forts)

7 Er under revisjon Oppdatert brukerhåndbok vil være klar medio mai. Blir lagt ut på portalen https://www.wis.no/965/0/968-142.html https://www.wis.no/965/0/968-142.html Brukerhåndbøker Extens, SATS og TP

8 Data om videregående opplæring til sentrale myndigheter blir hentet ut fra Vigo sentralbasen. Rapportering til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Resultatet for forrige skoleår Elever i undervisning pr. 1. oktober Rapportering til Utdanningsdirektoratet Karakterdata grunnskolen og videregående skole Rapportering til Lånekassen Resultatene for omgjøring fra lån til stipend. Hvem får data fra Vigo?

9 Programområdekoder og fagkoder blir slettet på elever som avbryter opplæringen i løpet av skoleåret. Programområdekoder og fagkoder blir endret etter 1. innrapportering (1. september) uten å følge oppgitt rutine. (Kan føre til dubletter i Vigo.) Elever blir slettet når de slutter på skolen. Kan føre til at eleven bli stående i Vigo som aktiv elev og forbruker et år av opplæringsretten selv om sluttdato er før 1/10. Får innvirkning på rettsberegningen. Mulige feil ved overføring fra privatskolene til Vigo

10 Data som kommer fra privatskolene blir sendt fra WIS - ved filoverføring - til Vigo sentralbasen. Når privatskoledataene er importert i sentralbasen vil de ligge i de lokale basene (i hvert fylke) dagen etter. Det enkelte fylke får kun ut data på de elevene som er hjemmehørende, har søkt eller tidligere har gått på skole i aktuelt fylke. Hvordan fungerer Vigo?

11 Fra de fylkeskommunale skolene blir dataene overført - ved filoverføring - til de lokale Vigo- basene. Samme natt synkroniseres dataene inn til sentralbasen og videre ut til de andre fylkene som har behov for disse dataene. Hvordan fungerer Vigo? (forts.)

12 Informasjon fra Vigo blir overført til Oppfølgingstjeneste (OT). OT skal følge opp de elevene som ikke er opplæring. Hvordan fungerer Vigo? (forts.)

13 Vigo sentralbasen skal inneholde alle historikk for elever som går på videregående skoler (private og fylkeskommunale). Viktig bl.a. i forhold til Ny GIV. VIGO sentralbasen

14 Vigo skal ha oversikt over og beregne elevens opplæringsrett. Fylkeskommunen har ansvar for alle elever, også om de går på private skoler. § 3-1 i Opplæringsloven Rett til tre års videregående opplæring. Retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, og innen utgangen av det året eleven fyller 24 år. Elevens opplæringsrett


Laste ned ppt "Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon Samling for privatskolene 27. april 2011 Bruk av data, definisjoner og rapportering til SSB/Udir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google