Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Ny versjon (3) IPLOS Møte i KOSTRA arbeidsgruppe Bjørn Gabrielsen, SSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Ny versjon (3) IPLOS Møte i KOSTRA arbeidsgruppe Bjørn Gabrielsen, SSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Ny versjon (3) IPLOS Møte i KOSTRA arbeidsgruppe Bjørn Gabrielsen, SSB

2 2 Innføring av ny versjon av IPLOS Det siste året har det vært jobbet med å få på plass en ny versjon (spesifikasjon) for IPLOS Dette har sammenheng bla.a med innvendinger fra brukerorganisasjonene på eksisterende utgave av IPLOS Samtidig er anledningen benyttet til å gjøre andre justeringer som det etter hvert har vist seg å være behov for –Lagt inn andre justeringer for å imøtekomme behov for statistikk –Tatt ut opplysninger det ikke (lenger) er behov for –Krypteringsmodulen er endret for å gjøre innsending fra store kommuner enklere

3 3 Testinnsending av data - IPLOS versjon 3 I september ble det gjennomført testinnsending fra alle fagsystemene –Min. to kommuner fra hvert system Første runde er gjennomført: Leverandørmøte 12.10 Innsending ble gjennomgått og kommentarer sendt til kommune og leverandør –Svakheter oppdaget hos samtlige systemer Ny testinnsending starter i begynnelsen av november

4 4 Ny informasjon i IPLOS versjon 3 Opplysninger om person: Omsorg for barn under 18 år Husstand: Endret registrering, det skal registreres om bruker bor sammen med foreldre Privat hjelp: Endret registrering –inntil 3 timer/uke, 3 inntil 9 timer/uke, 9 inntil 15 timer/uke, 15 timer/uke og mer, ukjent omfang, mottar ikke privat hjelp Individuell plan: Mulig å registrere om bruker ikke ønsker individuell plan

5 5 Ny informasjon i IPLOS versjon 3, forts. Bistandsbehov: Registrering av bistandsbehov: Åpnet for registrering av skår ”Ikke relevant” Nye variable for registrering av behov for bistand knyttet til bestemte aktiviteter –Behov for bistand arbeid og utdanning/transport arbeid og utdanning –Behov for bistand knyttet til aktivitet innen deltakelse i organisasjoner, kultur og fritid/transport knyttet til aktivitet innen deltakelse i organisasjoner, kultur og fritid –Knyttet til hver og en av disse registreres det om bruker faktisk mottar bistand

6 6 Ny informasjon i IPLOS versjon 3, forts. Tjenester: Registrering av orgnr.: –Obligatorisk for institusjonstjenester og boliger med bemanning (Ny) –Åpner for frivillig registrering av orgnr. på alle andre tjenester For å bedre kunne følge med iverksettelsestid for tjenester er det innført rapportering av søknadsdato: –Søknadsdato til vedtak, vedtak til tjenestestart Klage på vedtak: –Dato for mottak av klage og dato for klage besvart Pleietilbud knyttet til boliger –Bemanning i bolig Rullerende avlastningsopphold

7 7 Ny informasjon i IPLOS versjon 3, forts. Diagnose: Diagnose: Åpnes for registrering av ICD Reservasjon mot innsending av diagnoseopplysninger Spesialisthelse: Opphold i spesialisthelsetjenesten –Registrerer ikke lenger oppholdstype men derimot orgnr på sykehuset/avdelingen. Type opphold hentes fra NACE

8 8 Neste års innsending Alle frister og lignende er akkurat som tidligere Både Hdir og SSB er innforstått med at ikke alle kommuner rekker å oppdatere alle opplysninger etter ny standard –SSB kommer ikke til å anbefale uttak av statistikk basert på nye opplysninger. Trolig bare i form tester knyttet til forberedelser på å ta dette i bruk –Feillister/tilbakemeldinger baseres i hovedsak på situasjonen pr 31.12 Det vil ikke være anledning til å sende IPLOS data etter gammel standard –Både fagsystem og krypteringsprogram må være av ny standard dersom kommunen skal få sendt data


Laste ned ppt "1 1 Ny versjon (3) IPLOS Møte i KOSTRA arbeidsgruppe Bjørn Gabrielsen, SSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google