Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publisering 15.03.2011. 1.1 Datainngang Skjema 5: 46 institusjoner med feil/ikke forhåndsdef. orgnr ikke tatt med 1503, men 13.04 i egen publisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publisering 15.03.2011. 1.1 Datainngang Skjema 5: 46 institusjoner med feil/ikke forhåndsdef. orgnr ikke tatt med 1503, men 13.04 i egen publisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publisering

2 1.1 Datainngang Skjema 5: 46 institusjoner med feil/ikke forhåndsdef. orgnr ikke tatt med 1503, men i egen publisering

3 1.2 Estimerte landstal - 1 Nasjonale tall for grunnlagsdata har vært svært etterspurt i KOSTRA - utfordring: Ikke alle har levert - særlig problem Estimat/summer på landsnivå innført for publiseringen : Rate - sammenligning med kommuner i egen KOSTRA–gruppe - proporsjonalt med f.eks. folketall Estimat/summer på landsnivå for publiseringen : Rate m/ konstantledd (oppstartskostnader) Regresjon (proporsjonalt med f.eks. folketall) Ekstern estimering/imputering - ved sensitive data med prikking - institusjonsplasser Imputering (siste gyldige verdi, fortrinnsvis fjoråret) Sum (fulltelling, f.eks. årsverk fra register) 07790: F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå 3 (K) 07790: F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå 3 (K) ( )

4 1.2 Estimerte landstal - 2 Neste år: Estimat for fylker/KOSTRA-grupper? Landstall for tidligere år Hva med nivå ? Estimat eller gjennomsnitt for de som har levert? ?

5 Øvrig vedr. publisering Oppdatering av plassar i institusjon og bebuarar i heildøgns bemanna bustad Publisering (oppdatert ) : Heildøgnstilbod i pleie og omsorg for eldre med uendra dekningsgrad 1.4.Heile biletet KOSTRAKOSTRA – Statistikkbanken, tab 04899: Kjøp av tjenester - nivå 2 (K) ( )04899: Kjøp av tjenester - nivå 2 (K) ( ) Nytt av året: pga. mulig samhandling er kommunehelse og pleie og omsorg fordelt meir detaljert på kjøp frå offentlege tenester Samhandling?

6 Øvrig vedr. publisering Pleie og omsorg – publisering av N2-indikator ”Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning” Skjema 4 - Pleie- og omsorgstjenester - samleskjema Nytt revisjonssystem forårsaka ubesvart=0 når kjønn blei summert pr. aldersgruppe -> ubesvart ble telt med som 0 i gjennomsnitt -> for lågt gjennomsnitt ? Dersom minst ein bebuar er fylt ut -> ubesvart = 0? Kommunetall for indikatoren OK (0 i staden for ”..” (= oppgåve mangler)) Til tallene 1.6.Førespurnader frå kommunane Langt fleire detaljerte spørsmål enn tidlegare -> KOSTRA blir brukt meir og grundigare Få feil er påpekt -> god kontroll av opplegg


Laste ned ppt "Publisering 15.03.2011. 1.1 Datainngang Skjema 5: 46 institusjoner med feil/ikke forhåndsdef. orgnr ikke tatt med 1503, men 13.04 i egen publisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google