Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Samarbeidsutvalget 18.04.16 Foreldrerådet: Randi Stavrum og Olav Strid Elevråd: Borgar Engtrø Lund, og Ingrid Wikdahl, Lærere: Eli K Jacobsen og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Samarbeidsutvalget 18.04.16 Foreldrerådet: Randi Stavrum og Olav Strid Elevråd: Borgar Engtrø Lund, og Ingrid Wikdahl, Lærere: Eli K Jacobsen og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Samarbeidsutvalget 18.04.16 Foreldrerådet: Randi Stavrum og Olav Strid Elevråd: Borgar Engtrø Lund, og Ingrid Wikdahl, Lærere: Eli K Jacobsen og Morten Lilleeng Andre tilsatte: Stig Hermo Kommunen: Avklares i Driftskomiteen Rektor er sekretær for Samarbeidsutvalget

2 Møtet i dag Sak 1. 2015/16 Nytt samarbeidsutvalg for Levanger ungdomsskole. Samarbeidsutvalgets sammensetning og oppgaver. Kort orientering ved rektor. Valg av leder. Sak 2. 2015/16Orientering om oppstartsåret ved Levanger ungdomsskole ved rektor. Om ferdigstilling av bygget og om oppstart for elever og ansatte. Sak 3. 2015/16Elevrådsleders kvarter. Leder av elevrådet tar opp saker de ønsker at skolen og Samarbeidsutvalget har fokus på. Sak 4. 2015/16Kort orientering om kantineordningen – avtale med Leva Fro Sak 5. 2015/16Eventuelt. Skolemiljøutvalget: Sak 1. 2015/16Orientering om elevundersøkelsen.

3 Sak 1. Nytt samarbeidsutvalg for Levanger ungdomsskole. Samarbeidsutvalgets sammensetning og oppgaver. Kort orientering ved rektor. Valg av leder. § 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. LEDER: ??

4 Oppgaver? SU kan uttale seg om følgende: Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Fritidsaktiviteter Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet

5 Sak 2: Orientering om oppstartsåret ved Levanger ungdomsskole ved rektor. Om ferdigstilling av bygget og om oppstart for elever og ansatte. Skolestart 23. august: Bygg og uteområde ferdig. Det meste av inventaret på plass Første halvår:Etterbestillinger Reklamasjoner Målinger/ferdigstillelse av lys, luft, varme, inneklima

6 Å bygge en læringskultur Trivselsregler for ansatte Trivselsregler for elever Nye rutiner på ny skole

7 Trivsel og læring går hand i hand Kantinen er daglig fellesarena – møtested Innbydende uteområde med aktiviteter Fellesaktiviteter/opplevelser for hele skolen Gode undervisningsforhold Har vi høye nok ambisjoner?

8 Sak 3: Elevrådsleders kvarter. Leder av elevrådet tar opp saker de ønsker at skolen og Samarbeidsutvalget har fokus på. Borgar Engtrø Lund og Ingrid Wikdahl har ordet!

9 Sak 4: Kort orientering om kantineordningen – avtale med Leva Fro Skolen har avtale med Leva-Fro Skolen eier kantinen og utstyr Leva-Fro drifter kantinen Utvalg av varer/meny avtales med skolen Det skal være lavpristilbud på brødskive og melk Statens ernæringsråd skal følges Mattilsynet har godkjent kantinekjøkken/rutiner. Kantinen har matsalg hver dag fra 09.00, varmmat minst en gang i uka

10 Sak 5. Eventuelt? ?


Laste ned ppt "Møte i Samarbeidsutvalget 18.04.16 Foreldrerådet: Randi Stavrum og Olav Strid Elevråd: Borgar Engtrø Lund, og Ingrid Wikdahl, Lærere: Eli K Jacobsen og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google