Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte 10.5 2012 Foto: Crestock.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte 10.5 2012 Foto: Crestock."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte 10.5 2012 Foto: Crestock

2 Agenda i dag Om fylkeskommunen og styringssystemet vårt Om prosesser fram til beslutning, og oppfølging av beslutning Om våre økonomiske utfordringer

3 Nordland fylkeskommune produserer tjenester Videregående utdanning, 16 vgs, 5 fagskoler, 3 spesialinst. Kollektivtrafikk – 210 bussruter og 29 båtruter 306 fylkesveger (til sammen 4.119 km) og 19 ferjesamband Næringsutvikling Tannhelse – klinikker i alle kommuner Kultur

4 Nordland fylkesting Velges hver fjerde år Møtes 5 ganger hvert år 53 representanter 8 forskjellige partier er representert 2011-2015 Fylkestinget velger fylkesordfører Fylkestinget velger fylkesrådet

5 Fylkesrådet leder administrasjonen

6 Gode prosesser – også i vanskelige saker Involvering og medvirkning er et lederansvar Ta de tillitsvalgte med på råd i en tidlig fase

7 Når beslutningen er tatt…. ….så skal den iverksettes Kommuniseres ut på en tydelig måte Lojalitet til beslutningstaker

8 Økonomisk status i Nordland fylkeskommune Overskudd alle år etter at staten overtok sykehusene God budsjettdisiplin –De videregående skoler hadde mindreforbruk i 2011 på netto ca 17 mill. kr. –Bare 3 skoler hadde merforbruk Nfk har god kontroll på økonomien

9 Gjelda vokser! Da sykehusene ble overtatt av staten i 2001 var vi tilnærmet gjeldfri –Dermed nesten ikke utgifter til renter og avdrag I 2012 er gjelda vokst til vel 1,6 mrd. kr Og utgiftene til renter og avdrag til 220 mill. kr.

10 Hvorfor vokser gjelda? Høyt investeringsnivå –Økt fra knapt 200 mill. kr. i 2004 til 1,3 mrd. kr i 2012 For liten del av investeringene finansieres med egne midler – dermed må en stor del av investeringene lånefinansieres Netto driftsresultat for lavt –Bør være 3 % –Har ligget vesentlig under 3 % i flere år

11 Gjeldsveksten må begrenses Vedtatt økonomiplan 2012 – 15 gjelda vokser til 2,3 mrd kroner i 2015 Fylkesrådet arbeider for at gjelda ikke skal vokse utover dette nivået Samtidig ønsker vi å opprettholde et høyt investeringsnivå –Flere skoler og mange vegstrekninger venter på investeringsmidler

12 Konsekvens Vi må bruke mindre til drift Ved rullering av økonomiplanen 2013 – 16 legges det opp til at de fleste sektorer får lavere driftsrammer enn i 2012 Men fortsatt skal vi ha et tjenestetilbud som er godt

13 Utfordringer innenfor samferdsel Økningen i drivstoffprisene gjør kollektivtrafikken dyrere i drift –Brukes ca 18 mill. liter drivstoff pr år –1 krones økning øker dermed utgiftene med 18 mill. kr. Ekspeditørene krever mer Nye ferjer på mange strekninger –Øker utgiftene med 40 – 60 mill. kr. pr år

14 Spesielle utfordringer for utdanningssektoren Kapasitetsutnyttelsen Utvikling antall 16 – 18-åringer

15 Utdanningsprogram - kapasitetsutnyttelse

16 Kapasitet og ledighet pr skole

17 Utvikling antall 16 – 18 åringer i Nordland

18 Synkende elevtall og mange ledige plasser Vi har fortsatt litt tid på oss, men…. De valgene vi gjør vil få konsekvenser for framtidig dimensjonering av tilbudsstrukturen


Laste ned ppt "Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte 10.5 2012 Foto: Crestock."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google