Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvekstsektoren Budsjettområde: Kommunale og private barnehagar Grunnskular Kjøp av skuleplassar og spesialpedagogiske tiltak i anna kommune Finansiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvekstsektoren Budsjettområde: Kommunale og private barnehagar Grunnskular Kjøp av skuleplassar og spesialpedagogiske tiltak i anna kommune Finansiering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvekstsektoren Budsjettområde: Kommunale og private barnehagar Grunnskular Kjøp av skuleplassar og spesialpedagogiske tiltak i anna kommune Finansiering av tiltak knytt til barnevern

2 Målsettingar Bø kommune skal ha god kvalitet i skulen, og skulen skal gi et godt pedagogisk og sosialt tilbod til alle elevar Barnehagane skal tilfredstille dei krav til kvalitet gitt i gjeldande lovverk Bø kommune skal sikre rettane til barn og unge som har rett på eit tilbod frå barnevernet Arbeide aktivt for å holde tildelt budsjettramme

3 Arbeid med budsjett Sparekatalog 2; med kutt på : 2014: 1,8 mill 2015: 3,1 mill 2016: 2,7 mill 2017: 2,7 mill Barnevernet har i etterkant av budsjettarbeidet ( 05.11.13) meldt inn ytterligere behov for 2014 på omtrent 1,8 mill. – dette er det ikke tatt høyde for i budsjettrammene.

4 Barnehagar Reduksjon i vikarmidler Personalmøter på kveldstid fjernas 4 veker sommarstengte barnehagar Utsette å ta i bruk alle plassane i Bøhamna barnehage Meir restriktivt opptak; redusere eit årsverk og 6 plassar i Folkestad som følgje av dette Reduksjon i spesialpedagogressurs

5 Grunnskule Kutt i lærerstillingar, 2,5 årsverk Kutt i vikarmidlar Skulanes arbeid med å redusere talet på spesialundervisning – korleis handtere dette nå? Må se på bla. klassestørrelse, delingstal, gruppetimar, timar til tilpassa opplæring, tidleg innsats 1.-3. klasser

6 Fellesoppgåver barn og unge Auker ramma til barnevern med 1,4 mill Auka ramme til kjøp av skuleplassar Auka ramme til tiltak til barn med store behov i private barnehagar Stillinga som barnehagekonsulent settes vakant fram til 2017 Redusert tilskot til private barnehagar som følgje av driftsreduserande tiltak i kommunale barnehagar

7 Utfordringar Fokus på tidleg innsats og førebyggande arbeid blir svært utfordrane når det reduseras i årsverk i skule og barnehage Hvordan finne ytterligere innsparinger for å møte barnevernets behov? Hvordan jobbe langsiktig og samstundes løyse akutte tiltak? Ønsker å jobbe med «De utrolige årene» i barnehagene – førebyggande tiltak

8

9

10 Hva får vi til ? Barn i rusfamilier Veilederkorps Utviklingsveileder for ungdomstrinnet Bø ung.skole er med i skolebasert kompetanseheving frå aug 2014 Rektorutdanning på BI Talet på spesialundervisning i skulane går ned Satsing på skole IKT Samarbeid med SiTel om barnehage ved høgskolen Felles kompetanseplaner for kommunale og private barnehager


Laste ned ppt "Oppvekstsektoren Budsjettområde: Kommunale og private barnehagar Grunnskular Kjøp av skuleplassar og spesialpedagogiske tiltak i anna kommune Finansiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google