Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget 13.10.2014 Foto: Geir Johnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget 13.10.2014 Foto: Geir Johnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget 13.10.2014 Foto: Geir Johnsen

2 Økonomisk utvikling Årsresultatet 2013 Tertialrapport 2-2014 Økonomiplan 2015-18 Tidligere avsetninger Fond

3 Hovedbudskapet Tertialrapport 2-2014: et samlet merforbruk på 47,7 mill. kr Begrenset mulighet til å regulere med ledige budsjettmidler innenfor årets budsjett Det er lagt inn sikring i budsjettet for å unngå reelt underskudd ved bruk av engangsmidler De økonomiske rammebetingelsene for perioden 2015 – 18 skjerper dette ytterligere

4 Endring i rammebetingelser Nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra og med 2015 Reduserer inntektene med mer enn 200 mill. kr. i løpet av de neste 5 år Veksten fra 2014 til 2015 er lavere enn lagt til grunn i sist vedtatt økonomiplan Utgiftene må reduseres med samme beløp som inntektene

5 Konsekvenser etter kommuneproposisjonen. Effekt i mill. kr. 20152016201720182019 Inntekts- systemet -18-67-117-167-217 Lavere vekst-34-68-98-128-158 Sum-52-135-215-295-375

6 Hvorfor taper vi på inntektssystemet? Endringer i kriteriene for veg og samferdsel, lavere vekt på distriktskriterier Regnskap for 2012-2013 benyttes som grunnlag Vi har ikke hatt samme fordeling som kostnadsnøklene tilsier

7 Tap også på budsjettmidler til veg I 2010 fikk Nfk ca 770 mill. kr. til drift og investeringer på de nye fylkesvegene Penger fordelt utenom inntektssystemet Fra og med 2015 innlemmes disse i inntektssystemet Gir et tap på rundt 200 mill. kr i løpet av de neste 5 år

8

9 Regjeringens forslag til statsbudsjett - endringer Korrigert kostnadsnøkkel gir reduksjon på 30 mill. kr Ny bevilgning til tunneler på 52 mill. kr Ny skattemodell – omtrent uendret Litt lavere vekst Kompensasjon arbeidsgiveravgift 136 mill. kr

10 Statsbudsjettet i tall for Nordland fylkeskommune Sammenliknet med gjeldende økonomiplan og gitt samme prisforutsetninger: Reell økning i frie inntekter beregnet til ca. 32 mill. kr MEN – bevilgning til tunneler 52 mill. kr inkludert i dette Konklusjon: Ingen ny handlefrihet

11 Nordland fylkeskommune har et godt utgangspunkt Velordnet økonomi Har god budsjettkontroll Fortsatt nokså lav gjelds sammenliknet med andre fylkeskommuner Relativt stor egenfinansiering av investeringene Politisk styringsvilje og fokus på økonomisk forsvarlighet


Laste ned ppt "Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget 13.10.2014 Foto: Geir Johnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google