Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging og prosjektstyring. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging og prosjektstyring. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging og prosjektstyring

2 Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

3 Kvifor planlegge? Mål Målgruppe Tiltak som skal gjennomførast Ansvarsfordeling Tidsperspektiv Kva inntekter og utgifter vil vi få Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

4 Arbeidsprogram: Mål (Det komande året vil vi…) Mål for ulike arbeidsområde (Dans, teater, hus, musikk, ungdomsarbeid…) Tiltak (Konkretiserer måla) Tidsplan? Ansvarsfordeling? Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

5 SWOT-analyse ThreatsOpportunities WeaknessStrength Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

6 Budsjettet - inntekter Medlemspengar inn Billettinntekter Tilskot (studiemidlar, Frifond, kommunale tilskot…) Sponsorar Diverse sal Inntekter frå lotteri o.l. Inntekter frå utleige o.l. Andre inntekter Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

7 Budsjettet - utgifter Medlemspengar ut Lønskostnader Varekjøp og andre innkjøp Husleige Mat/overnatting/reise Kursavgifter Utgifter til lotteri Utgifter til hus, elektrisitet, forsikring o.l. Informasjon og marknadsføring Andre utgifter Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

8 Kva er eit prosjekt? Avgrensa tidsrom Ei bestemt gruppe er ansvarlege Har visse rammer rundt seg Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

9 Prosjektet: Planleggingsfase Gjennomføringsfase Evalueringsfase Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

10 Prosjektskissa - spørsmål Kva? Kven? Kvifor? Korleis? Kor tid? Hugs: T T T Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

11 Prosjektskisse… … for prosjektet _______________________________ Mål: Bakgrunn: Mål og delmål: Gjennomføring / tiltak / verkemiddel: Budsjett: Tidsplan, evaluering og rapport: Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring

12 Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring


Laste ned ppt "Planlegging og prosjektstyring. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Planlegging og prosjektstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google