Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunen og fylkeskommunen. Formannskapslovene 1837 Noreg skulle delast i kommunar Kommunane skulle velje kommunestyre til å styre Folket kjenner heimstaden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunen og fylkeskommunen. Formannskapslovene 1837 Noreg skulle delast i kommunar Kommunane skulle velje kommunestyre til å styre Folket kjenner heimstaden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunen og fylkeskommunen

2 Formannskapslovene 1837 Noreg skulle delast i kommunar Kommunane skulle velje kommunestyre til å styre Folket kjenner heimstaden sin best og er dei beste til å styre han 428 kommunar i 2013 (læreboka feil) Kommuneval kvar 4. år, vel då representantar til kommunestyret

3 Vel personar ein kjenner, ikkje berre parti Stemmesetelen er vallister til alle parti som stiller til val Ein kan gi ein person dobbeltrøyst ved å kumulere Kan føre opp kandidatar frå andre lister og slik gi dei slengjerøyst Talet på røyster partiet får, avgjer kor mange representantar partiet får i kommunestyret Valet er hemmeleg, ingen får vite kva for ei valliste du legg i valurna

4 Kven har røysterett? Norske statsborgarar over 18 år Utanlandske statsborgarar som står i folkeregisteret og har budd i Noreg dei 3 siste åra før valdagen Manntalet er namneliste på alle med stemmerett i kommunen, her vert du kryssa ut når du har stemt I år har 20 kommunar forsøk med nedsett røysterettsalder til 16 år

5 Styre og oppgåver STATENFYLKESKOMMUNENKOMMUNEN Politisk valde kvart 4. år Stortinget(nasj.forsaml) Regjeringa Statsministeren Fylkestinget Fylkesutval Fylkesordførar Kommunestyret(byråd) Formannskap Ordførar AdministrasjonStatsadministrasjon Departementa Fylkesadministrasjon Fylkesrådmann Kommuneadministrasjon Rådmann Ansvar for- lage lover (Stortinget) - setje lovene ut i livet (regjeringa) - sjukehus - fylkesvegar - kollektivtrafikk - vidaregåande skular - tannhelse - kultur ;«Den kulturelle skulesekken», idrett fylkesbibliotek - barnhagar - grunnskular - eldreomsorg - sosialomsorg - kommunale vegar - vassforsyning / kloakk - brannvern - nav

6 Formannskap og ordførar sine oppgåver: Formannskap: Førebu saker til kommunestyret og kome med framlegg til vedtak Uttale seg om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak i kommunen Ordførar: Skal førebu og leie møte i formannskap og kommunestyre Pådrivar i viktige saker Representere kommunen Kjempar for kommunen overfor næringsliv, fylkeskommune, Storting og regjering


Laste ned ppt "Kommunen og fylkeskommunen. Formannskapslovene 1837 Noreg skulle delast i kommunar Kommunane skulle velje kommunestyre til å styre Folket kjenner heimstaden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google