Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier

2 Det medisinske fakultet Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt DMF Budsjettfordelingsmodell Overhead Fordelingsmodell RSO Sammenheng mellom økonomiske rammer LTB, avsetninger Budsjett 2014 Regnskap 2013 – pr. oktober og prognose Økonomi ved DMF: Agenda

3 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

4 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

5 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

6 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

7 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Publisering Andel BOA Andel EU tilskudd Nyskaping Antall avlagte Ph.d Tverrfak veil Ph.d Studiepoeng emner Antall kandidater Utvekslingsstudenter EiT Antall 1. stillinger Basisbev Aktivitet på lab

8 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

9 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

10 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

11 Det medisinske fakultet Budsjettfordeling

12 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Overheadføringer

13 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Fordeling RSO

14 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng

15 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng Hva om vi mister BOA finansiert aktivitet tilsvarende 35% av porteføljen

16 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng På grunn av etterslep i fordelingsmodeller ved NTNU vil vi på kort sikt merke redusert aktivitet på BOA området og reduserte overheadinntekter til fakultetet 2 år etter vil vi få endringer i IFM pga lavere produksjon Internhusleiebevilgning og kostnader vil endres hvert 3 år ved revisjon av input i modellen Færre RSO-stillinger fordelt via sentral fordelingsnøkkel

17 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng En betydelig redusert forskningsaktivitet på 130 mill. Fakultetet må forholde seg til en redusert OH som virker samtidig som forskningsaktivitet reduseres. 2 år etter vil effekten på IFM slå inn. Redusert tildeling på RSO slår inn 2 år etter redusert forskningsaktivitet.

18 Det medisinske fakultet Budsjett hittilRegnskap hittilAvvikBudsjett 2013Prognose 2013 RD RSO RF SUM Økonomi ved DMF: Resultatregnskap RD pr oktober

19 Det medisinske fakultet Avsetning 2012 Budsjettert resultat 2013 Budsjettert avsetning 2013 Prognose resultat Prognose avsetning Instituttene Andre enheter Kjernefasilitetene Fakultet SUM Økonomi ved DMF: Resultatprognose RD 2013

20 Det medisinske fakultet Resultat 2012: 366 mill Prognose 2013: 405 mill. Økonomi ved DMF: BOA aktivitet pr oktober

21 Det medisinske fakultet Signaler fra NTNU til fakultetene 2014: Ett kostnadsnivå som er akseptabelt for NTNU –Forventer at dette er nivået for detaljbudsjett for 2014 – ingen vesentlige endringer etter årsoppgjøret –Økt inntekt for 2014 etter statsbudsjettet forutsetter at fakultetene benytter dette til å komme i balanse krever ytterligere konkretisering –hvor realistisk er den oppbyggingen vi ser? Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett

22 Det medisinske fakultet Økt inntekt etter statsbudsjettet på 1,7 mill i Ca samme for påfølgende år DMF har fått tillatelse fra NTNU til å budsjettere med et underskudd i størrelsesorden 5 mill. kr 2014 på driftsrammen NTNU forutsetter at DMF ikke kommer med en kraftigere nedbygging enn 5 mill. Instituttene må utfordres til å forholde seg til budsjettet de har lagt i forrige runde av langtidsbudsjettet For 2015 – 2017 vil DMF sannsynligvis bruke noe mer penger enn det som foreløpig er lagt inn i langtidsbudsjettet. Vi må konkretisere hvilke satsninger vi ønsker å gjøre de neste 3 år. Gjøres i neste runde med langtidsbudsjettet. Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett DMF

23 Det medisinske fakultet Kostnader 2013 pris og lønnsjustert og videreføres 2014: Nye stillinger 4,3 mill. (Bla. Prof. Farmasi, daglig leder Kjernefasilitet) Flytting Bevegelsesvitenskap 1 mill. 2015:Investering 6,25 mill. Nye stillinger 2 mill. 50 % dekning internhusleie 2016:Investering 6,25 mill. Nye stillinger 4 mill. 50% Internhusleie 3,2 mill 2017:Nye stillinger 3 mill. 2 professorat Kavli 3 mill. Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett - tiltak

24 Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett RD -avsetninger

25 Det medisinske fakultet SakVedtak/orientering Desember 2013Budsjett 2014 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2014 Vedtak Februar 2014Årsregnskap 2013 Langtidsbudsjett Vedtak Vår 2014Regnskap pr. 1. tertial Indikatorer 2013 Orientering Høst 2014Regnskap pr. 2. tertial Langtidsbudsjett runde 2 status Orientering Desember 2014Budsjett 2015 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2015 Vedtak Økonomi ved DMF: Fakultetsstyre- saker økonomi


Laste ned ppt "Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google