Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015

2 Hva skal vi bruke den neste timen til? Frister Budsjettramme Selve budsjettfordelingen / budsjettfordelingsmodellen Budsjetteringsverktøy Hvordan budsjettere

3 Instituttene skal levere budsjett 30.oktober 30.sept Bestilling sendes til enhetene 16.oktober Leveransefrist seksjoner 30.oktober Leveransefrist institutt 1.Desember Budsjettfordeling i FS 05.Februar Foreløpig leveransefrist Agresso budsjett

4 Budsjettrammen til Helsefak har økt med 12 mill. kr fra 2015 Økning knyttet til nye studieplasser, rekrutteringsstillinger, økt uttelling studiepoengproduksjon, pris- og lønnskompensasjon. Utgangspunkt i tildeling fra UiT, korrigert for flere rekrutteringsstillinger og nye studieplasser fysioterapi og klinisk ernæringsfysiologi. Til FS sak i desember vil man forsøke å ha avklart finansiering klinisk ernæringsfysiologi, Tromsø 7 og Hel-Ped, samt oppdatere grunnlaget for avbyråkratiseringskutt. UiT varsler revidert budsjettfordeling basert på statsbudsjett, fusjonen med Harstad og Narvik, samt generelle korrigeringer i foreløpig budsjettfordeling.

5 Budsjettfordelingsmodell for Helsefak

6 Komponent 1: strategisk avtak

7 Disponering av strategisk avtak 2016 DISPONERING STRATEGISK AVTAKTOTALT Tromsø 7 - fakultetets andel SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Miljøstøtte Forskningsprosjekt Interproffesjonell samarbeidslæring IHO Welcome Trust ISM FoU termin IHO Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. IKM HEL-PED Bidrag til engasjement av bilog til preklinisk PET IKM/IMB Prodekan utdanning-PM ERC POC ISM Sommerskole i ledelse Medlemskap CHRN Post Doc Elvevåg IKM Bokprosjekt narrativ teori og metode - IHO Senter for arbeidshelse i Nord - ISM Utstyrsinvesteringer Belønning evaluator EU, frikjøp og nettverksmidler Totale strategiske forpliktelser Udisponerte strategiske midler Felt merket gult er foreløpige og kan endres. Disponeringene vil dog ikke overgå samlet strategisk pott på 17,8 mill. kr Oversikten oppdateres månedlig og sendes fakultetsledelse, instituttledere og kontorsjefer.

8 Komponent 2: generell basis

9 Generell basis til fordeling i 2016 består av: Basis pris- og lønnskompensasjon = generell basis til fordeling (fordeles etter prosentvis nøkkel) + nye studieplasser + kompensasjon HiF +/-endret kostnadssted -omdisponering tl strategisk pott +/-innfasing Hel-Ped -avbyråkratisering

10 Komponent 3: spesielle tildelinger i basis

11 Komponent 4: basis kjernefasilitet

12 Komponent 5: forskningskomponent

13 IndikatorEstimert nasjonal satsAvtak UiT Avtak Helsefak Strategisk avtak Avlagt doktorgradKr pr. disputas5%15%*2% EU-midlerKr 1055 pr kr fra EU 50%15% NFR/RF-midlerKr 165 pr kr15% Vit. publiseringKr pr. publ.poeng25%5% Øvrig BOA (UiT indikator) Kr 30 per 1000 kr (UiT sats) 15% *18% avtak i tillegg for forskerlinjestipendiater

14 Komponent 6: differanse forskningskomponent

15 Komponent 7: undervisningskomponent

16 Utvekslingsstudenterkr 8 000,- pr. inn- eller utreisende student Avlagte studiepoengkr ,- pr. 60 studiepoeng i kategori A kr ,- pr. 60 studiepoeng i kategori F IndikatorEstimert nasjonal satsAvtak UiT Avtak Helsefak Strategisk avtak UtvekslingsstudentKr 80005%20% Avlagte studiepoengKat. A kr %5% Kat. F kr %5%

17 Komponent 8: rekrutteringsstillinger

18 Komponent 9: formidlingskomponent

19 Komponent 10: øremerkede midler

20 Budsjettfordeling 2016

21 Enhetene får sin ramme til uken – hva nå?  Instituttene skal budsjettere i tråd med tildelt ramme. Det gis ikke anledning til å overbudsjettere på protype 10 på dette tidspunktet. På protype kan det overbudsjetteres mot avsetninger.  Seksjonene skal budsjettere i tråd med reelt behov. Budsjettene for seksjonene sammenstilles før rammen for hver enkelt seksjon fastsettes. Dette kan medføre justeringer i budsjettet i etterkant.

22 Alle verktøy ligger i verktøykasse økonomi VERKTØYKASSE ØKONOMI

23 Bestilling på budsjett sendes enhetene neste uke Ta kontakt dersom noe er uklart!

24


Laste ned ppt "Budsjettfordeling og budsjettering 2016 Økonomiforum 25.september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google