Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk status 2014 - Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer 2014 2 Regnskap 750 mill.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk status 2014 - Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer 2014 2 Regnskap 750 mill."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk status 2014 - Tertialrapport 2 1

2 Prognose investeringer 2014 2 Regnskap 750 mill.

3 Regnskapsmessig saldering i 2014 basert på Tertialrapport 2 Budsjettert netto driftsresultat i 2014 utgjør kun 0,2% av brutto driftsinntekter. Prosess ifm. regnskapsavslutning: 1.Budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet (egenfinansieringer) og avsetninger til disposisjonsfond strykes. 2.Om ikke dette er tilstrekkelig må disposisjonsfond (sparepengene) strykes. Konsekvens: –Negativt netto driftsresultat. –Bruker av tidligere års oppsparte midler for å unngå fremførbart underskudd (regnskapsmessig balanse etter strykninger). «Kassen er tom» 3

4 Skattesvikt – for første gang på mange år Endring fra 2013 4

5 Nedjusterte inntekter i 2015 Skatt og rammetilskudd er nedjustert med 150 millioner kroner sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Utbytte fra BKK er nedjustert med 130 millioner fra 300 til 170 millioner kroner. 5

6 Netto driftsresultat 6

7 Investeringsprogrammet Sammenlignet med fjorårets forslag til økonomiplan 7

8 Gjeldsutvikling i økonomiplanen 8

9 9

10 Gjeldsutvikling siste 10 år Per innbygger 10

11 Avdragsutgifter siste 10 år Per innbygger 11

12 Økt belastning på driftsrammene 12

13 Ambisiøst investeringsprogram Realistisk? Bærekraftig? 13

14 Eiendomsskatt 536 mill. bolig /204 mill. næring Samlet eiendomsskatt forventes å utgjøre 4% av kommunens inntekter 14

15 Endringer i økonomiplanperioden 15 Nye tiltak består av driftskonsekvenser av investeringer, nye tiltak forøvrig samt nedtrekk som må ses i sammenheng med nye tiltak


Laste ned ppt "Økonomisk status 2014 - Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer 2014 2 Regnskap 750 mill."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google