Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjons- og involveringsplan Kommunereformen Oppfølging av vedtak i kommunestyret 8. desember 2015 Prosjektleder Alf Harald Holmboe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjons- og involveringsplan Kommunereformen Oppfølging av vedtak i kommunestyret 8. desember 2015 Prosjektleder Alf Harald Holmboe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjons- og involveringsplan Kommunereformen Oppfølging av vedtak i kommunestyret 8. desember 2015 Prosjektleder Alf Harald Holmboe

2 Mål og målgrupper i involveringsfasen Mål: Bidra til at folkevalgte har et grunnlag for å ta beslutning om eventuell kommunesammenslåing innen utgangen av juni 2016. Hovedmålgrupper: Innbyggere generelt Næringslivet Lokale organisasjoner, lag og foreninger Ungdom spesielt Tillitsvalgte og medarbeidere i kommunen

3 Tiltak Informasjonstiltak –Formidle kunnskap og informasjon om kommunereformen Involveringstiltak –Dialog mellom folkevalgte og innbyggerne To faser: –Involveringsfase 1 (uke 5-6) –Involveringsfase 2 (uke 13-14) –Koordinerer med Bærum kommune Tillegg: –Askerkonferansen (uke 10) –Ungdomskolene (uke 5–11) –Innbyggerundersøkelsen (uke 15–19)

4 Informasjonstiltak Utforme faktanotater om sentrale tema: –Lokaldemokrati, nærhet og identitet –Næringsliv og næringsutvikling –Areal, transport og miljø –Regionsperspektiv, regionsutvikling og fylkeskommunal status –Samfunnsøkonomisk analyse –Virksomhetsanalyse/stordriftsfordeler og stordriftsulemper –Samarbeid mellom Asker, Bærum, Røyken og Hurum –Form: «Innføring i kommunereformen» Enkel drøfting Ikke konkluderende

5 Informasjonstiltak Hjemmeside –Nyheter –Kunnskapsgrunnlag –Faktanotater –Info om arrangementer –Relevant informasjon Facebook og Twitter –Nyheter og kunngjøringer Askerposten –Kommunereform i hvert nummer –Utvidet utgave om kommunereform i marsnr.

6 Involveringstiltak Folkemøter og dialogmøter Hensikt: Dialog mellom folkevalgte og innbyggere Deltagere: Innbyggere generelt Næringsliv Organisasjoner, lag og foreninger Folkevalgte Involvering ungdomskolene Undervisning i samfunnsfag Stormøter Elevrådene Tilbakemelding til folkevalgte

7 Innvolveringstiltak Askerkonferansen (8-11 mars) –Unge opp til 26 år –Videregående skole (elevrådene) –Unge folkevalgte (under 26 år) –Oppsummeres i en rapport Tillitsvalgte –Felles møte for hovedtillitsvalgte i alle fire kommunene –Tilrettelegge for møter for kommunens tillitsvalgte –Formelle høringskanaler Ny innbyggerundersøkelse –Representativt utvalg av befolkningen –Sentrale og konkrete problemstillinger –Oppsummeres i rapport

8 Tidsplan


Laste ned ppt "Kommunikasjons- og involveringsplan Kommunereformen Oppfølging av vedtak i kommunestyret 8. desember 2015 Prosjektleder Alf Harald Holmboe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google