Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret Utdanningsforbundet - 20.mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret Utdanningsforbundet - 20.mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret Utdanningsforbundet - 20.mars 2015

2 Lokal samfunns- utvikling Omdømme- bygging Tilflytting / Inkludering Bredbånd Samfunns- planlegging Nye grep i tjeneste- tilbudet Steds- utvikling og steds- identitet Samferdsel/ Kollektiv- transport Språk- opplæring Nærings- utvikling Stimulere til demokratisk deltakelse Mobilisere ungdom Samarbeid med forskningsmiljø Bosetting av flyktninger Tilrette- legging bosteder

3 Nytt fra oktober 2013: Ressurssenter for kommunereformen Kartlegger og sammenstiller kommunesammenslåingsprosesser gjennomført etter år 2000 Holmli i Ekspertutvalget Bistår fylkesmennene med kunnskap og i prosesser Kommunen som lokal samfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena Lokaldemokrativeileder Uansett - og tidligst mulig: Engasjer befolkningen!

4 Kunnskap fra prosesser i andre nordiske land Prosesser i Danmark Prosesser i Finland Erfaringer fra sammenslåinger av 3,4,5 og 6 kommuner »Oppdrag fra KMD »2015/2016

5 Del av verktøykassen

6 Litt historikk 1964 2015 1837

7 Utfordringsbildet – KommuneNorge er forandret 1964: Skole, skatt, sosial- og trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar, BPA

8 Framdriftsplan for kommunereformen Fra prosjektplan til Fylkesmann i Oppland

9 Ekspertutvalget – mandat og anbefalinger Sentrale prinsipp  Generalistkommuneprinsippet  Kommunene skal selv kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver Oppdraget del 1 – april 2014  Foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling … gitt dagens oppgavefordeling Anbefalinger  Bedre oppgaveivaretakelse overfor innbyggerne ← min. 15 000–20 000 innbyggere  Økt kontroll over samfunnsutviklingen ← funksjonelle planleggingsområder  Mindre statlig detaljstyring Ekspertutvalget

10  Tjenester må leveres der folk bor  Utfordring for politisk representativitet i kommunale organ og for politisk deltakelse generelt  Fordel av større fagmiljøer uavhengig av avstand  Vil først og fremst kunne gjelde deler av Finnmark  Bør forutsettes forpliktende samarbeid om oppgaveløsningen for å sikre at kriteriene imøtekommes «Norge er Norge» - avstandsutfordringer Ekspertutvalget

11 Oppdraget del 2 – tilleggsmandat  Vurdere behovet for å justere kriteriene for en ny kommuneinndeling … gitt større og mer robuste kommuner ← min. 15 000–20 000 innb. jfr. delrapport … gitt mulige nye oppgaver Utvalget har valgt ut 10 oppgaver som eksempler på mulige nye oppgaver  Tjenesteprodusent/myndighetsutøver  Psykisk helsevern  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  Habilitering og rehabilitering  Hjelpemidler  Barnevern  Arbeidsmarkedstiltak  Videregående opplæring(+100’)  Samfunnsutvikler  Kollektivtransport(+100’)  Fylkesveger(+100’)  Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling Ekspertutvalget

12 . Suksessfaktorer Vi må ha kunnskap om hva vi har og hva vi får Det må være reelle lokale initiativ og eierskap til prosessene Prosessene må være åpne og inkluderende

13 Innbyggerundersøkelser + Stokke + Andebu

14 Innbyggerundersøkelser 25.02.2015 enslåing

15 http://minnyekommune.no/

16 Sandefjord – Andebu og Stokke først i løypa mot kommunesammenslåing

17

18 Kommunereformen Vedtak om kommunesammenslåing 2016 Stortinget 2017 NeiJa Sammen- slåing Nå


Laste ned ppt "Kommunereformen Halvor Holmli, direktør Distriktssenteret Utdanningsforbundet - 20.mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google