Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø og klimaarbeid i Troms fylkeskommune Interne muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø og klimaarbeid i Troms fylkeskommune Interne muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø og klimaarbeid i Troms fylkeskommune Interne muligheter
Samferdsel og miljøetaten Miljø og klimaarbeid i Troms fylkeskommune Interne muligheter Presentere meg selv –hvem jobber med klima og miljø i fylkeskommunen? Hvordan er vi organisert? Hva sier dette for dere? Bidrag for å bedre oss utenfra og. Liv C Evenstad– Rådgiver miljø og fornybar energi Troms fylkeskommune

2 Internt miljø og energiarbeid
Samferdsel og miljøetaten Internt miljø og energiarbeid Ansvar for videregående opplæring Fylkesveier og kollektivtrafikk Pådriver regional utvikling og tilrettelegge for næringsliv Høringsinstans for energiproduksjon og distribusjon Egen bygningsmasse Overgang til gange, sykkel og kollektiv for ansatte Egne kjøretøy Arbeidsreiser Stor innkjøper/ forbruker Eget avfall Eksempler for andre - strandrydding

3 Klimastrategi vedtatt av FT i 2007
Samferdsel og miljøetaten Klimastrategi vedtatt av FT i 2007 Troms fylkeskommune skal arbeide for at hele fylkeskommunens organisasjon skal være miljøsertifisert som Miljøfyrtårn innen 2010. Vedtak om gjennomføring og innarbeidelse i økonomiplan i fylkesrådssak 24/08 Hvordan gikk det – egentlig? –status 5 år etter

4 Tema for miljøfyrtårnsertifisering
Sykefravær Innkjøp Energi Avfall Transport Summen gir et klimaregnskap for virksomheten

5 Sykefravær

6 Innkjøp Lite info i rapportene men mye å ta tak i! Forslag til tiltak
Ivareta og følge opp miljøkrav i våre anskaffelser Opplæring og holdning i forhold til innkjøp Regelmessig innkjøp for mindre transport Følge opp alle krav til leverandører om destruksjon/resirkulering og returordning. Gjenbruk

7 Avfall – sorterer mindre og kaster mer?
Økende mengde meldt avfall, både sortert og totalt. Dette fordi vi blir flinkere til å melde? Prosent sortert avfall for noen TFK enheter

8 Mengde avfall (kg) fra noen fylkeskommunale enheter

9 Avfall Forslag til tiltak.
Registrering av sortert og total mengde avfall alle enheter. Sette mål for redusert og sortert mengde avfall hver enhet og for TFK totalt. Tiltak for å oppnå dette – f.eks samarbeid med Remiks. Arbeide for holdningsendring hos ansatte og elever. Gjennomgå og samle avfallskontrakter? Enhetlig håndtering der det går an?

10 Energi per areal (kWh/m2) for vgs og fylkesbygget
Foto: Nobina

11 Transport Rapporten gir ingen nyttig info. Vi rapporter lite og upresist  Sette mål for reduserte utslipp for reisevirksomhet Gode og enkle rutiner for rapportering. Fortsette med tiltak for å redusere bilbruk til og fra jobb Fokus på redusert reisevirksomhet i jobb Bruke alternativer til reising Utvide bruk av bilkollektivet Fortsette og utvide reisevaneundersøkelse for alle i fylkeshuset

12 Klimaregnskapet Klimaregnskapet kan brukes som et mål, både
for egne miljøavtrykk og som en inspirasjon til å gjøre tiltak for å minske avtrykket Men… mangler enhetlig form for registrering Gir et upresist og for lite bilde.

13 Tiltak Vi må ha klare, ambisiøse og realistiske mål for klima og miljøarbeidet. TFK-ledelsen må ha eierskap til miljøsertifiseringsarbeidet Eierskap på hver enhet Felles form for miljørapportering –opplæring Hovedkontormodellen Utpekes en medarbeider med et spesielt ansvar for oppfølging. Arbeidet må være forankret i ledelsen i fylkeskommunen og for hver enhet Vi må vite hvor vi er nå. Gode data som kan sammenlignes fra enhet til enhet Hovedkontormodellen sikrer forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret hører naturlig hjemme, og avklarer hvilke prosesser og miljøkrav som oppfylles av hovedkontoret (HK) og hvilke miljøkrav som står igjen for lokal oppfølging i den enkelte underliggende enhet (UE). Verktøyet gir generelt: enklere sertifiseringer oversikt og styring fra ledelse sterkere forankring bedre informasjonsflyt mer rasjonell sertifisering tidsbesparelser reduserte kostnader økt kunnskap og engasjement (sentralisere miljøstyeringssystemet)

14 Miljøfyrtårnsertifiseringa er ikke godt nok utnyttet av Troms fylkeskommune!
TFK bør ha et miljøstyringssystem som: kartlegger nåsituasjonen (nåværende miljøbelastning) setter spesifikke mål fra fylkesadministrasjonens/ ledelsens side med konkrete tiltak til alle enheter er det et verktøy til å måle effekten av tiltakene, både ved å følge opp hver enhet for seg gjennom miljørapporteringssystemet – og aggregere det opp for å måle hele fylkeskommunen samlet.

15 Økende utslipp fra transport
Hybridbusser Hurtigbåter Nye drivstoff ved neste anbud? Biogass Bioetanol Elektriske busser Flere? Ladestrategi for bytte fra fossil til el-biler Teste gasshybrid i Bergen

16 Hvorfor skal vi gjøre dette?
Internt arbeid men.. Fylkeskommunen som pådriver for andre Vi har mange muligheter til å bli bedre! Alt henger sammen med alt! Ingenting av det vi gjør internt angår bare oss!


Laste ned ppt "Miljø og klimaarbeid i Troms fylkeskommune Interne muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google