Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nettverk natur og kulturbasert nyskaping i Nord-Trøndelag? Turid Haugen, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nettverk natur og kulturbasert nyskaping i Nord-Trøndelag? Turid Haugen, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nettverk natur og kulturbasert nyskaping i Nord-Trøndelag? Turid Haugen, KS

2 Presentasjon 2006 Programmet ”Livskraftige kommuner” er en nasjonal satsing –Samarbeidsavtale KS og Regjeringen ved Miljøverndepartementet –Varighet: 2006 - 2010

3 Presentasjon 2006 Formål Utvikle en mer offensiv politikk for miljø og samfunnsutvikling i nært samarbeid med innbyggerne, frivillige organisasjoner, næringsliv, regionale og statlige myndigheter Styrke kommunenes kompetanse Utvikle og ta i bruk nye verktøy og arbeidsformer Frambringe nasjonale indikasjoner på resultatene av lokal innsats Gi grunnlag for å videreutvikle statlige ramme- betingelser og virkemidler

4 Presentasjon 2006 Temaområder i programmet Klima og energi Viktige arealpolitiske hensyn Friluftsliv, folkehelse og livskvalitet Internasjonalt samarbeid Framtidsrettet produksjon og forbruk. Miljøbasert næringsutvikling Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling

5 Presentasjon 2006 Kommunenettverk i landet fordelt på temaer 5 Nettverk Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling 7 Nettverk Framtidsrettet produksjon og forbruk/miljøbasert næringsutvikling 3 Nettverk Internasjonalt samarbeid 13 Nettverk Livskvalitet, folkehelse og friluftsliv 18 Nettverk Areal 19 Nettverk Klima og energi

6 Presentasjon 2006 Nettverk som arbeidsform For kunnskap, læring og forbedring! Kommunen arbeider med sitt eget ”case” i samlingene Kunnskapspåfyll - ressursmiljøer hentes inn etter kommunenes behov Erfaringsdeling, tips og ideer Hjelp til å fremstille fakta på en måte som stimulerer diskusjonen i nettverket og i egen kommune – nye verktøy utvikles Ekstra motor – pådriver Koordinert innsats på fylkesplanet / regionen

7 Presentasjon 2006 Læring – sammenligning og dialog EN UTVIKLINGSPROSESS OVER TID Nettverk med ca 5-7 kommuner med fokus på minst to av temaområdene Kunnskap og analyse om status og utviklingstrekk i kommunesamfunnet og egne resultater Sammenligning med andre og seg selv over tid Gjensidig erfaringsutveksling Gode eksempler, verktøy og arbeidsformer Diskusjon av prioriteringer og løsninger Samhandling med regionale og nasjonale ressursmiljøer Samspill med tidligere og nåværende beslektede satsinger

8 Presentasjon 2006 Vurdering av status og utfordringer Klima og miljøpolitikk prioriterte Satsinger/mål Vurdering av prioriteringer Aktuelle tiltak og mål Handlingsprogram Tiltak og ansvar Hvordan skal vi forbedre oss? Evaluering Hvordan går det? Virker tiltakene? Oppfølging Involvering av berørte Rapportering, årsmelding, Økonomiplan/HP Gjennomføring Ny kunnskap - innspillKommuneplan

9 Presentasjon 2006 Forbedring i nasjonale strategier Resultater og erfaringer bringes systematisk til staten, blant annet gjennom konsultasjons- ordningen Gi dokumentert grunnlag for å videreutvikle rammebetingelser og virkemidler Bidra til bedre samhandling –Mellom statlige aktører –Mellom statlige virkemidler –Mellom forvaltningsnivåene

10 Presentasjon 2006 Strategi ”Livskraftige kommuner” skal spille på lag med andre satsinger i kommunen og i fylket/regionen Fylkeskommunen og Fylkesmannen skal være ressurs og støttespillere for kommunene Andre ressursmiljøer trekkes inn etter behov Kommunen er sentral aktør – må ville det! Politisk forankring i kommunene som melder seg på

11 Presentasjon 2006 Hva forventes av deltakerkommunen? Politisk vedtak om deltakelse / god forankring i administrativ ledelse Dekke egne utgifter til reise og opphold Aktiv deltakelse fra de som er direkte berørt: –Politikere –Toppledelse –Aktuell fagavdeling Knytte satsingen til overordnet planlegging / integrering i det ordinære plan- og styringssystemet Eget arbeid mellom samlingene

12 Presentasjon 2006 Nord-Trøndelag Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling Samarbeid mellom NTFK, FM og KS

13 Presentasjon 2006 Vegen videre? Skal vi danne nettverk på temaet natur og kulturbasert nyskaping? Formell invitasjon om videreføring i 2010 er sendt til de fem kommunene som er representert i NAKU-pilotprosjektet. Skal det åpnes for flere kommuner? (eks naboer?)

14 Presentasjon 2006 Vegen videre? Frist for påmelding er satt til 15. februar Formell politisk forankring i egen kommune er nødvendig –At man skal delta i LK-nettverk –Eventuelt også gjøre vedtak om å prioritere arbeidet med natur og kulturbasert nyskaping (videreføre)

15 Presentasjon 2006 Vegen videre? Hovedkontaktperson i kommunen må utnevnes To - tre nettverkssamlinger i resten av 2010. Arbeidsgruppe for planlegging av samling vil naturlig være hovedkontaktene i kommunene. Avklare styringsgruppe og prosjekt-gruppe for arbeidet internt i kommunen samt forholdet til eventuelle andre satsinger.


Laste ned ppt "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Nettverk natur og kulturbasert nyskaping i Nord-Trøndelag? Turid Haugen, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google