Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunikasjonsstrategi Innherred Samkommune 26. januar 2004 Versjon 0.2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunikasjonsstrategi Innherred Samkommune 26. januar 2004 Versjon 0.2."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunikasjonsstrategi Innherred Samkommune 26. januar 2004 Versjon 0.2

2 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 2 Bevissthet HVORFOR? Hvorfor skal vi kommunisere? Hva er hensikten? Trinn 1 HVEM? Interessenter Målgrupper Trinn 2 HVA? Kjernebudskap Kommunikasjonsmål Vet / burde vite Trinn 3 HVORDAN? Policy – Budskap Kanal – Arbeidsform Trinn 4 Målretting Innhold Handling Kommunikasjonstrappa Effektiv kommunikasjon krever at man jobber planmessig og målrettet. Kommunikasjonstrappa kan brukes som modell for dette arbeidet. Vi har arbeidet for å definere en plattform og profil for Samkommunen, og hvordan vi skal bruke kommunikasjon som verktøy internt og eksternt.

3 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 3 Hva? - Hvorfor? HVA? Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

4 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 4 Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

5 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 5 Målgrupper – vinter 2004 HØYEST PRIORITERTE Ansatte i ISK Ansatte i Morkommunene Fagforeninger/tillitsvalgte Brukere/innbyggere i Levanger og Verdal Politikere i Levanger og Verdal Servicekontorene ANDRE MÅLGRUPPER Ledere i Morkommunene Media KRD/sentrale myndigheter KS Andre kommuner Fylkesmannen / tilsynsmyndighet Næringsliv Samarbeidspartnere / leverandører FOU/ kompetansemiljøer Familie og venner Helseforetaket Lag og organisasjoner

6 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 6 Morkommunene og ISK - profil Innherred Samkommune skal framstå som et samarbeid mellom to selvstendige nabokommuner. Det er samarbeidet – og ikke institusjonen ISK – som skal profileres. Av dette følger at Morkommunene Verdal og Levanger skal ha langt høyere profil enn ISK. Innbyggerne i kommunene skal fortsatt forholde seg til sine kommuner. De skal ikke forholde seg til et nytt nivå eller en ny institusjon. For brukerne skal det være uinteressant om en tjeneste er organisert i ISK eller i Morkommunen. Servicekontorene i de to kommunene har en viktig funksjon for å møte publikum/brukere. ISK er et alternativ til kommunesammenslåing Sammenslåing av kommunene står ikke på agendaen Overfor enkelte eksterne målgrupper er det hensiktsmessig å gi ISK en høyere profil. Eksempelvis KRD, KS. Men også overfor disse skal ISK framstå som et samarbeid mellom selvstendige kommune

7 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 7 Viktige budskap HOVEDBUDSKAP HVA? Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester ANDRE VIKTIGE BUDSKAP ISK er et forpliktende samarbeid som er unikt i Norge Gjennom ISK er Levanger og Verdal foregangskommuner for kommunalt samarbeid i Norge Samarbeidet er mer forpliktende og går lenger enn tradisjonelt interkommunalt samarbeid Samkommunen er ikke et skritt mot kommunesammenslåing Samkommunen er et alternativ til kommunesammenslåing Samkommunen gir mange av fordelene med kommunesammenslåing uten at kommunene slås sammen Brukerne skal ikke forholde seg til noen ny institusjon eller nivå ISK innebærer at de to kommunene organiserer noen av sine virksomheter felles Størstedelen av kommunenes virksomhet ligger fortsatt i Morkommunene ISK er et verktøy for effektiv produksjon av tjenester ISK er en fornuftig modell for effektivisering og bedre tjenester

8 Kommunikasjonsstrategi – kortversjon – 29.01.04 www.innherred-samkommune.no 8 Arbeidet med kommunikasjonsplan – nærmeste tid MålgruppeAktivitetHensiktAnsvarTid Ansatte ISKMøter i enheteneInformere status, involvere EnhetsledereLøpende Ansatte ISK og Mor- kommunene Møte ansatte Verdal og LevangerInformere status, involvere Rådmenn28.1. Ledere, till.valgte ISK Innspill komm. strategi ver 0.1 Arbeidsmøte komm.strategi Ferdigstille komm.str., involvere Rådmenn-/MHD 22.1. 30.1. Ledere ISK og Morkomm, tillvalgte StorledermøteInformere status, involvere Rådmenn4.2. Politikere L. og V. Orientere ordførere og varaordførereForankre komm.strategi Rådmenn Uke 4 (5) Politikere L. og V.SamkommunestyreStatus, involvering, beslutninger Rådmann29.1. Politikere L. og V.Info/status i FormannskapsmøterStatus, involveringRådmennF.møter


Laste ned ppt "1 Kommunikasjonsstrategi Innherred Samkommune 26. januar 2004 Versjon 0.2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google