Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommuner Hva er unikt? Trepartssamarbeid Aktiv medarbeiderdeltagelse Fokus på kvalitet i omsorgssektoren og oppvekstsektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommuner Hva er unikt? Trepartssamarbeid Aktiv medarbeiderdeltagelse Fokus på kvalitet i omsorgssektoren og oppvekstsektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommuner Hva er unikt? Trepartssamarbeid Aktiv medarbeiderdeltagelse Fokus på kvalitet i omsorgssektoren og oppvekstsektoren

2 Kvalitetskommune New Public Management Del rollene Fokus på ledelse Fokus på effektivitet og kvantitet Fokus på benchmarking Kvalitetskommune- programmet Samhandling og samarbeid Fokus på medarbeidere Fokus på kvalitet Fokus på sannhetens øyeblikk

3 Hva er kvalitet? Kvalitet skapes i møte mellom mennesker Kvalitet er tjeneste delt på forventing, der resultatet er 1 eller større

4 Hva er kvalitet? Innholdet i tjenesten Vilkår som tjenesten gis på; tilgjenglighet, regularitet og kontinuitet, forutsigbarhet og punktlighet, riktighet og tydelighet, fleksibilitet og tilpasning Måten tjenesten gis på; kontakt, dialog og samhandling. Å bli sett, hørt og møtt med respekt Kvalitetskommuneprogrammet har særlig fokus på måten tjenesten gis.

5 Effekter av kvalitetsprogrammet At innbyggerne opplever en forbedring i kvaliteten i sitt møte med kommunen At sykefraværet i kommunen redusere (større nærvær)

6 Krav til kommunen Prosjektplan med mål, tiltak, tidsfrister, ansvar, rapportering og evaluering Medvirkningsprosesser på alle nivå Nedenfra og opp prosesser Topplederfokus: forankring, god ledelse, fokus på resultat, våge å slippe medarbeidere til

7 Ressurser i kvalitetskommuneprogrammet Sentrale samlinger Nettverk mellom kommuner Utvikling og distribusjon av verktøy

8 Ressurser fra Fagforbundet Støtte og hjelp fra fylkeskretsen Veiledning og hjelp fra omstillingsenheten og organisasjonsenheten, sentralt Opplæring av tillitsvalgte

9 Trepartssamarbeid Et avtalefestet samarbeid mellom politikere, administrasjon og fagbevegelsen Gjensidig forpliktelse i forhold til programmets mål

10 Godt trepartssamarbeid Likeverdighet mellom partene Dialogpreget kommunikasjon Kollektivt ansvar

11 Likeverd Lik tilgang på informasjon Reelle beslutninger fattes Respekt for hverandre Interesse for andres ståsted og oppfatninger Gjennom likeverd skapes synergieffekter

12 Dialogpreget kommunikasjon Viktig å lytte til andres oppfatninger Alle deltagere er involvert Være godt forberedt Dialog krever tid

13 Kollektivt ansvar Motivasjon for deltagelse Ansvar for beslutninger, men også oppfølging Stabilitet i gruppa Skape et ekte eierskap Ekstern profilering Skape legitimitet i egne rekker

14 Hva kan trepartssamarbeidet bety for ansatte og fagbevegelsen? Større jobbsikkerhet Mer deltagelse i beslutninger Større forståelse og innblikk i den kommunale virkelighet Mer kvalitet i arbeidet Større investeringer i ferdigheter og kompetanse Større innflytelse på organisasjon, ledelse og styring Større anerkjennelse, flere og dyktigere medlemmer Større forståelse for de andre parters virkelighet

15 Hva kan trepartssamarbeidet bety for den administrative ledelsen? Mindre tid brukt på klager, misnøye og konflikter Bedre beslutningsprosesser Bedre kvalifiserte medarbeidere Større forståelse og innblikk å den kommunale virkelighet Medarbeidere føler større forpliktelse for arbeidet Bedre moral Større grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsorganisering Større forståelse for de andre parters virkelighet

16 Hva kan trepartssamarbeidet bety for politikere? Større forståelse og innblikk i den kommunale virkelighet Bedre beslutningsgrunnlag i politiske organer Større forståelse for de andre parters virkelighet Styrker politikernes ombudsrolle

17 Kjennetegn ved organisasjoner med myndiggjorte medarbeidere Får nok informasjon til å gjøre en god jobb Opplever kommunikasjonen mellom nærmeste leder og ansatt som god Vet hvilke krav som stilles til arbeidstakerne Opplever at brukernes ønsker blir kommunisert og gjort noe med Har klare formeninger om hva en ”god nok” tjeneste er Har reell medvirkning og innflytelse

18 Kjennetegn ved organisasjoner med myndiggjorte medarbeidere Opptrer i et arbeidsmiljø preget av tillit, trygghet, trivsel og toleranse, med en åpen og inkluderende kommunikasjon Opplever høyt faglig fokus på arbeidsplassen og har god mulighet til kompetanseutvikling Tar initiativ og ansvar, og er bevisst egne kvalifikasjoner Har en inkluderende, støttende og tydelig leder

19 Hva får en organisasjon igjen for myndiggjorte medarbeidere? Mer fornøyde og engasjerte medarbeidere Reduksjon i sykefravær og turnover Mer fleksible organisasjoner Økt kompetansenivå og faglig fokus Økt kvalitet og brukertilpasning på tjenestene


Laste ned ppt "Kvalitetskommuner Hva er unikt? Trepartssamarbeid Aktiv medarbeiderdeltagelse Fokus på kvalitet i omsorgssektoren og oppvekstsektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google