Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flyktningetilstrømningen Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Hartvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flyktningetilstrømningen Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Hartvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyktningetilstrømningen Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Hartvedt

2 Disposisjon  Migrasjon – flyktninger  Mottakssystemet  Behov  Brannvernarbeid Side 2

3 Flukt – den ufrivillige reisen

4 4

5 Migrasjon – mennesker forflytter seg Side 5

6 Migrasjonssituasjonen i verden 59,5 millioner på flukt  38 millioner internt fordrevne  21,5 krysset landegrenser 100 millioner arbeidsmigranter

7 Migrasjon til Europa 7

8 Asylsøknader til Europa (Eurostat) 8

9 9 Asylsøknader til Norge, 2015 og 2016 Asylsøknader januar - august 2016: 2248 Asylsøknader januar - juli 2015: 6 005 Andel EMA januar - juli 2016: 10 % Gjeldende prognose 2016: 10 000

10 UDIs rolle knyttet til drift av mottak UDI inngår kontrakt med driftsoperatører for mottak (DRO) om rammene for drift av mottakene UDI utarbeider og tolker regelverk for drift av statlig mottak UDI skal kontrollere/føre tilsyn med leveransen Side 10

11 Hva er et mottak? Et midlertidig oppholdssted for asylsøkere Frivillig botilbud Nøkternt, men forsvarlig

12 Ulike typer mottak Ankomstsentre Transittmottak Akuttinnkvarteringer Ordinære mottak Enslig mindreårig transitt Mottak for enslige mindreårige Side 12

13 Ankomstsentrene Side 13

14 Akuttinnkvarteringer Side 14

15 Ordinære mottak Spredt over hele landet Desentraliserte og sentraliserte Alle beboergrupper Ikke institusjon Side 15

16 Mottak for enslige mindreårige For enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 - 18 år Døgnkontinuerlig drift og tettere oppfølging enn på ordinære mottak

17 Mottakssystemet per 1. august 2016 17 Mottak i 158 kommuner, 67 driftsoperatører 139 ordinære mottak 8 transittmottak 0 akuttinnkvarteringssted 5 transittmottak for enslige mindreårige 50 ordinære mottak for enslige mindreårige 4 store mottak _______________________ med 32 avdelinger for enslige mindreårige 4 tilrettelagte avdelinger 35 056 plasser 21 778 beboere

18 Behov framover Lave ankomster, og prognosen framover er fortsatt lav. UDI har sagt opp totalt 57 asylmottak 6335 plasser Det kan komme ytterligere nedbygging i løpet av høsten

19 Brannsikkerhet i mottak Rapport fra 1. april 2014

20 Bakgrunn En oppfatning av at antallet branner i mottak var svært høyt og økende. Veileder til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) plasserte alle asylmottak i risikoklasse 6. NOU 2012:4 «Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper», som også omfatter brannsikkerhet i asylmottak. Større fokus på beredskapstenkning etter 22. juli 2011. Et økonomisk handlingsrom i UDI som muliggjorde igangsetting av tiltak

21 HVA VISSTE UDI OM BRANNSITUASJONEN? Utover at det brant ganske ofte, begrenset kunnskap Første oppgave var å skaffe oversikt Valgte ut årene fra 2000-2012 22 %. av mottaksbrannene i utvalgets statistikk var ikke med i DSBs statistikk.

22 Hovedkonklusjonen av gjennomgangen i 2012 «det brenner mer enn dobbelt så ofte i asylmottak enn ellers i samfunnet»

23 En analyse av brannstatistikken sa: Omlag tre fjerdedeler av brannene i mottak skyldes beboeratferd, noe som er på linje med det som er normalt ellers i samfunnet. Branner i mottak starter oftere på soverommet enn det som er normalt. Mange branner starter på kjøkkenet – men ikke flere enn normalt. Men det mest spesielle funnet, og kanskje det mest urovekkende, var at svært mange branner i mottak er påsatt.

24 Tre tiltakskategorier Å skape oppmerksomhet om brannforebygging og brannsikkerhet Å bruke «markedet» til å øke brannsikkerheten i mottak gjennom økte krav til brannsikkerhet i nye kontrakter om drift av mottak Spesifikke tiltak for å redusere forekomsten av og skadeomfanget ved brann

25 Oppmerksomhet Brannvernuka Nasjonal brannsikkerhtskonferanse Mottaksledermøter Driftsoperatørforum Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet Samarbeid med DSB

26 Kompetanse Brannrådgiver i UDI Kurs for mottaksansatte Brosjyrer Filmprosjekt Opplæring og øvelser i regi av lokalt brannvern E-læringskurs

27 E-læringskurs for mottaksansatte 27

28 Å bruke markedet UDI kjøper mottakskapasitet ihht lov om offentlig anskaffelser Konkurransegrunnlaget måtte forbedres

29 Spesifikke tiltak Branntepper på alle rom med kokemuligheter Komfyrvakter på alle kjøkken Flammehemmende trekk på alle madrasser Automatisk slokkeanlegg (sprinkling) i bygninger som huser mer enn 20 beboere Brannvarslingsanlegg i de samme bygninger Tilbyder skal redegjøre for organisatoriske rutiner, planer og tiltak for brannsikkerhet

30 Og hvordan gikk det? Rekordlite branner i 2015 0,48 alvorlige branner pr. million overnattingsdøgn ved asylmottakene. 2,83 alvorlige branner pr million overnattingsdøgn ved norske hoteller

31 Det er farligere å bo på hotell enn på et asylmottak Takk for meg!


Laste ned ppt "Flyktningetilstrømningen Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Hartvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google