Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannvern Møllehagen skolesenter Internskolering 08/09

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannvern Møllehagen skolesenter Internskolering 08/09"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannvern Møllehagen skolesenter Internskolering 08/09

2 1. Lover og forskrifter. Brann- og eksplosjonnvernloven.
Plan- og bygningsloven. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid.(Internkontrollforskriften) Brannvern som del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

3 2. Ansvar og oppgavefordeling.
Eiers ansvar. Bygningstekniske forhold Brukers ansvar. Informasjon Opplæring Øvelser

4 3.Branninnstruks ved brann
1 Varsle brannvesenet straks! Ring 110 2 Varsle og evakuer personer som kan trues av brann. Bruk ikke heisen. 3 Prøv å slokke brannen. 4 Lukk dører og vinduer for å hindre oksygentilførsel til brannstedet. 5. Møt brannmannskapet og informer om:

5 Hvor det brenner. Personer som trues av brann. Hvor det finnes slokkevann. Atkomstveier til bygget. Oppbevaring av gassbeholdere, brennbare væsker eller eksplosiver som kan trues av brannen.

6 5.Ledelse Noen må ta kommandoen og organisere arbeidet på brannstedet.
Varsle : Resepsjonen Redde : Operativ lærer Begrense skade : Driftsansvarlig / Alle

7 6.Alle ansatte skal Vite hvor brannslanger og slokkeapparat er.
Kunne betjene slokkeutstyr. Kjenne rømningsveier og nødutganger. Vite hvor brannmeldere er plassert. Vite nummeret til alarmsentralen. Vite hvor elevene de har ansvar for er.

8 7.Samarbeid Samarbeidsordninger mellom eier og bruker.
Brannvernleders ansvar og oppgaver. Lærers oppgaver.

9 8.Dokumentasjon av Brannsikkerhet.
Brannboka. Eiers dokumentasjonskrav. Godkjenning av bygg. Brannteknisk godkjenning.

10 9. Prosedyrer Brukers dokumentasjonskrav. Rutiner Øvelser Kontroller
Tilsynsrutiner

11 10.Kontroll, ettersyn og vedlikehold.
Byggets sikkerhetsforutsetninger. Alarm Ledesystemer Rømningsveier Automatisk slokkesystemer Håndslokkeutstyr

12 11. Risikoanalyse. Kartlegging av risikobildet
Kartlegging av kunnskap og kompetanse Handlingsplan med tiltak

13 12. Opplæring og praktiske øvelser.
Brannvernleder Personal Elever


Laste ned ppt "Brannvern Møllehagen skolesenter Internskolering 08/09"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google