Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samarbeid ved tilsyn Byggesak – Brann og redning Tilsynskonferanse Tromsø 14. juni 2010 Frank Bjørkum, rådgiver tilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samarbeid ved tilsyn Byggesak – Brann og redning Tilsynskonferanse Tromsø 14. juni 2010 Frank Bjørkum, rådgiver tilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samarbeid ved tilsyn Byggesak – Brann og redning Tilsynskonferanse Tromsø 14. juni 2010 Frank Bjørkum, rådgiver tilsyn

2 2 Bakgrunn Tradisjonelt samarbeid under søknadsbehandling Innhenting av uttalelse fra brannsjefen Vilkår i samsvar med brannsjefens anbefaling Dispensasjoner etter brannsjefens anbefaling Gjeldende lov: Samarbeidsplikt - meldeplikt

3 3 Bakgrunn Brann og redning endret fokus ved tilsyn med særskilte brannobjekter Fokus på dokumentasjon, ikke løsninger Usikkerhet blant bygningseierne Usikkerhet i bransjen om dokumentasjon Byggesak ble involvert

4 4 Samarbeidsformer Ikke formelt samarbeid ved nye tiltak Særskilte brannobjekter Felles veileder – eksisterende bebyggelse Forklare sammenheng mellom regelverkene Fremgangsmåte for å utarbeide dokumentasjon Noen typiske sakstilfelle

5 5 Regelverket Tilsyn etter brannvernlovgivningen Brann- og eksplosjonsvernloven Forebyggendeforskriften Krav til dokumentasjon – særskilte brannobjekter Byggverkets forutsetninger og begrensninger Tekniske krav i samsvar med byggteknisk forskrift Innenfor praktisk og økonomisk forsvarlig ramme

6 6 Regelverket Tilsyn etter plan- og bygningsloven Ulovlig bruk dersom brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende i forhold til aktuell bruk Søknadsplikt for tekniske installasjoner Søknadsplikt for brannvegger, rømningsveier Søknadsplikt for bruksendring – ved oppgradering Søknad ved reprosjektering – ansvarsrett Oppgradering gjennom byggesak - ferdigattest

7 7 Problemstillinger Tilstandsrapporter – statusrapporter Prosjektering ved analysemetoder Tilsyn med prosjektering - Lukking av avvik Dokumentasjon av byggverkets stabilitet og bæreevne

8 8 Resultater Økt fokus på eieransvaret Økt fokus på prosjekteringsansvaret Rendyrking av ansvarssystemet Avklarte roller og ansvarsfordeling Styrking av vårt tilsyn Bedre bygg – bedre brannsikkerhet


Laste ned ppt "1 Samarbeid ved tilsyn Byggesak – Brann og redning Tilsynskonferanse Tromsø 14. juni 2010 Frank Bjørkum, rådgiver tilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google